SURPRIZE PENTRU COPIII MILITARILOR DE LA TABĂRA DE ODIHNĂ

Share

Ana-Maria Soitu la Tabara de odihna de la Vadului Voda

 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară a organizat un program distractiv la tabăra de odihnă al Ministerului Apărării de la Vadul lui Vodă.

 

Micuţii spectatori au admirat prestaţia tinerilor talente: Ana-Maria Şoitu cu piesa „Copilăria”, Nicolae Hodină junior cu piesă „Mi-e dor”, Studioul Coreografic „Doiniţa Studio” cu dansul popular, etc.

 

Din partea taberei de odihnă, cu un cadou muzical a venit Victoria Sava.  

  

La încheierea programului copiii au participat la concursul de poezie „Valorile Neamului” şi şi-au măsurat puterile la concursul sportiv „Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte”.

 

 

Tabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de varaTabara de vara

ŞEDINŢA COMANDANŢILOR DE COMPANII DIN UNITĂŢILE MILITARE ALE ARMATEI NAŢIONALE

Share

La Centrul de Cultură şi Istorie Militară a avut loc întâlnirea conducerii Ministerului Apărării cu comandaţii de companii din unităţile militare ale Armatei Naţionale. Şedinţa s-a desfăşurat cu scopul ridicării capacităţii de luptă, consolidării disciplinei militare şi ordinii de drept, formării şi menţinerii în colectivele de militari a unui climat moral-psihologic sănătos, precum şi în scopul implementării unor pârghii eficiente privitor la profilaxia apariţiei conflictelor interpersonale şi de relaţii nestatutare între militari, precum şi privind profilaxia cazurilor de traumatism.

 

În alocaţiunea sa, Vitalie Marinuţa a subliniat importanţa dialogului cu militarii în termen, pentru asigurarea unui climat psihologic adecvat, în timpul îndeplinirii serviciului militar. „Într-un colectiv sănătos trebuie să existe întotdeauna o comunicare deschisă între militarul în termen şi superiorul său. Comandanţii sunt mai aproape de soldaţi, le cunosc necesităţile şi problemele şi pot preveni conflictele interpersonale în colectivul militar. Vă cer să fiţi profesionişti, vigilenţi şi să depuneţi eforturi maxime în scopul sporirii capacităţii de lucru”.

 

În cadrul activităţii s-a discutat despre atribuţiile generale şi metodele de lucru în domeniul psihologic cu subalternii; rolul comunicării şi prevenirii conflictelor interpersonale în activitatea comandaţilor de companie; metodica organizării şi desfăşurării şedinţelor de instruire la pregătirea de luptă la nivel de companie; etc. Comandanţii au susţinut un test de apreciere a abilităţilor de soluţionare a unor cazuri posibile.

 

Sedinta comandantilor de companiiSedinta comandantilor de companiiSedinta comandantilor de companii Sedinta comandantilor de companii

EFORTURI COMUNE ÎN MENŢINEREA PĂCII ŞI SECURITĂŢII ÎN LUME

Share

Centrul de Cultură şi Istorie Militară a găzduit expoziţia de fotografie „Eforturi Comune în Menţinerea Păcii şi Securităţii în Lume”, desfăşurată în cadrul săptămânii NATO în Republica Moldova, 2013.

 

Evenimentul a fost organizat de  Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova cu suportul Ambasadelor Republicii Polone şi a Ucrainei din Chişinău. Fotografiile  reflectă activităţile desfăşurate de batalionul multinaţional ucraino-polonez în cadrul misiunii KFOR.

 

La ceremonie au participat conducerea Ministerului Apărării, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova - Serghei Pirojkov şi reprezentantul Ambasadei Republicii Polone la Chişinău - Krzysztof Bielaj.

  

Săptămâna NATO în Republica Moldova este un proiect iniţiat de Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Republica Moldova cu suportul Diviziunii Diplomaţie Publică NATO şi a Ambasadelor statelor membre NATO acreditate în Republica Moldova. Aceasta a cuprins mai multe activităţi ce au urmărit o mai bună informare şi înţelegere a obiectivilor NATO în lume dar şi ale parteneriatului cu Republica Moldova.

 

Eforturi Comune in Mentinerea Pacii si SecuritatiiEforturi Comune in Mentinerea Pacii si SecuritatiiEforturi Comune in Mentinerea Pacii si SecuritatiiEforturi Comune in Mentinerea Pacii si SecuritatiiEforturi Comune in Mentinerea Pacii si SecuritatiiEforturi Comune in Mentinerea Pacii si Securitatii

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ISTORIE MILITARĂ A GĂZDUIT CEREMONIA DE FINALIZARE A PROIECTULUI OSCE

Share

Vitalie Marinuta, Ministrul AparariiCentrul de Cultură şi Istorie Militară a găzduit ceremonia de finalizare a proiectului „Recalificarea personalului militar în rezervă din Republica Moldova. Iniţiat în iunie 2010, de Guvernul Republicii Moldova şi Misiunea în Moldova a Organizaţiei pentru Securitate în Europa (OSCE), proiectul a urmărit scopul să ofere asistenţă militarilor, care îndeplinesc serviciul prin contract şi ofiţerilor în rezervă, pentru ca aceştia să se reintegreze mai uşor social şi profesional în urma finisării activităţii militare.

 

Ministrul Apărării  Vitalie Marinuţa, prezent la manifestare, a mulţumit organizatorilor pentru că au oferit oportunităţi reale participanţilor de a se integra mai uşor în mediul civil. „Am certitudinea că absolvenţii cursurilor au şanse mari să se încadreze în câmpul muncii. Iar noi, ne vom bucura să ştim că aceştia vor activa pentru binele societăţii şi vor fi utili, aşa precum au fost utili pe perioada serviciului militar”

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate totalurile activităţilor şi au fost înmânate distincţii şi diplome absolvenţilor.

  

Proiectul a fost implementat de către Camera de Comerţ şi Industrie şi Academia de Studii Economice, iar în calitate de participanţi au fost ofiţerii şi subofiţerii ai Armatei Naţionale, Serviciului de Grăniceri şi Departamentului Trupelor de Carabinieri. Peste 550 de persoane au obţinut noi cunoştinţe fiind instruiţi timp de trei luni la una din specialităţile: administrarea businessului mic şi mijlociu, tehnologii informaţionale, limbile engleză şi franceză. 

Recalificarea persnonalului militar în rezervăRecalificarea persnonalului militar în rezervăRecalificarea persnonalului militar în rezervă
Recalificarea persnonalului militar în rezervă
Recalificarea persnonalului militar în rezervăRecalificarea persnonalului militar în rezervăRecalificarea persnonalului militar în rezervă

SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE - OCROTITORUL CENTRULUI DE CULTURĂ ŞI ISTORIE MILITARĂ

Share

 

Colaboratorii Centrului de Cultură şi Istorie Militară, pe data de 2 iulie prăznuiesc Ziua Comemorării Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt – ocrotitorul instituţiei în care activează. La 2 martie anul curent, a avut loc redeschiderea expoziţiei permanente a Muzeului Militar la care în afară de vizitatori au fost prezente mai multe persoane oficiale, inclusiv Preşedintele Republicii Moldova domnul Nicolae Timofti. În cadrul evenimentului un sobor de preoţi militari, printre care Gheorghe Gavriliţă, Corneliu Dobrogeanu, Tudor Spătaru şi Nicolae Andrieş au sfinţit locaşul Centrului, ocrotitorul edificiului fiind ales Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Icoana cu chipul Marelui Domnitor a fost plasată într-un loc de cinste, nu departe de lista eroilor căzuţi pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova.

 

Cu ocazia acestei zile felicităm colectivul Centrului şi aducem urări de bine, ca Binecredinciosul Voievod sa-i păzească şi să-i călăuzească spre fapte măreţe.

 

Temeiul pentru acest însemnat eveniment este faptul că la 21 iunie 1992 Biserica Ortodoxă Română a canonizat pe Domnitorul Ştefan cel Mare în rândurile celor sfinţi.

 

Ştefan cel Mare deschide, în istoria poporului nostru, una din cele mai strălucite pagini de la întemeierea statelor medievale. De-a lungul unei domnii de aproape cincizeci de ani Marele domnitor a făcut din Moldova un factor însemnat al relaţiilor internaţionale in această parte a Europei.

 

Prin activitatea sa remarcabilă în sfera politicii externe, Ştefan cel Mare a inaugurat o nouă eră a afirmării internaţionale a Moldovei, care s-a impus Marilor Puteri vecine, datorită rolului politic pe care şi l-a asumat în condiţiile reluării ofensivei otomane, şi a câştigat, împreună cu măreţul ei domn, un prestigiu internaţional, care a atras preţuirea şi alianţa unor mari puteri, angajate in confruntarea antiotomană. Conducătorii statelor i-au căutat alianţa, duşmanii l-au privit cu respect, iar umaniştii au fixat pentru posteritate imaginea acestui strălucit domnitor.

 

Pornind de la realitatea istorică, figura lui Ştefan cel Mare a devenit mitică şi legendară. Imaginea sa se proiectează in creaţiile folclorice şi în literatura cultă, dând naştere la unele dintre cele mai însemnate opere istorice.

 

Unul din primele portrete din cronicele moldoveneşti reprezintă primul portret literar al atât de cunoscutului domnitor Ştefan cel Mare realizat de cronicarul Grigore Ureche. Înzestrat fiind cu darul de povestitor, G. Ureche este întemeietorul portretisticii in literatura veche. În virtutea talentului sau, el selectează figurile domnitorilor sau boierilor, le ierarhizează, le dă contur propriu, punând alături de trăsăturile fizice şi anecdote -însuşiri de caracter definitorii.

 

Imaginea Marelui Domnitor poate fi depistată în mai multe săli expoziţionale ale Muzeului Militar

 Arcă a DomnitorilorBustul lui Ştefan cel Mare -  sculptor Boris DubrovinArborele Genealogic al Neamului MuşatinilorPrimile unitati băneşti a Republicii MoldovaRevista ”Cugetul” (nr.1) din 1991Ordinul Ştefan cel Mare din colecţia “Decoraţiile Republicii Moldova”. Muzeul Militar.


Galeria de imagini-portrete de domnitori din Sala Antică şi Medievală a Muzeului Militar, executată la un nivel înalt artistic de pictorul militar, colonel (r) Eduard Stahi a devenit o carte de vizită al acestei săli de expoziţii. În această arcă a domnitorilor, care completează de minune exponatele muzeului militar un loc de frunte îi este rezervat Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.


Chiar sub această galerie „domească” pe un suport expoziţional se află un bust al Marelui domnitor al Ţării Moldovei Ştefan cel Mare, pe care nu putem să-l comparăm cu altele. Este un unicat, irepetabil şi a fost executat cu mare talent de sculptorul  Boris Dubrovin. Mulţi elevi, studenţi şi vizitatori,inclusiv străini aflându-se în această sală, nu ratează şansa de a se fotografia pe fundalul acestei lucrări interesante.

 

Glorificand eroul, care a dat Moldovei stabilitate si independenta, vis-a-vis de galeria domnitorilor pe un perete uriaş puteţi observa Arborele genealogic al Neamului Muşatinilor, din care a făcut parte şi celebru Domnitor.


Imaginea lui Ştefan cel Mare este prezentă şi în Sala Renaşterii Naţionale şi Formării Armatei Naţionale. Chiar în prima vitrină se observă chipul Domnitorului pe primele unităţi băneşti al tânărului stat Republica Moldova. In ordinea primelor publicaţii cu grafie latină, alături de primul număr al revistei ”Nistru”(1990) se află şi revista”Cugetul”(nr.1) din 1991 pe coperta căreia se află fotografia monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău.

 

Este important de remarcat, că chipul şi faptele eroice săvârşite de Ştefan cel Mare  pentru apărarea Ţării Moldovei şi prosperarea ei, sunt exemple concrete demne de urmat pentru tânăra Armată Naţională.

  

Autor: Alexandru MORARU

Subcategories