ISTORIA TREBUIE STUDIATĂ PENTRU A NU REPETA GREȘELILE TRECUTULUI

Share

Chişinău, 19 septembrie 2014, Centrul de Cultură și Istorie Militară a găzduit Conferinţa ştiinţifică cu genericul „Primul Război Mondial şi Basarabia 1914 -1918”, eveniment organizat în parteneriat cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Conferința face parte din șirul de activități organizate cu prilejul a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial.

 

La eveniment au participat diplomaţi, academicieni din România şi Republica Moldova, istorici cu renume, cadre universitare şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării.

 

Ministrul Apărării, Valeriu Troenco, în cuvântul său de salut a menționat că ”...Un popor rupt de trecut și ancorat în azi – nu are viitor, și este condamnat în fiece Mâine să-și trăiasca greșeala de Ieri.”

 

Conferința a cuprins două secțiuni ”Dimensiunea istorică a războiului” și ”Dimensiunea umană a războiului”, conduse de Profesor universitar, dr. hab. Anatol PETRENCU și Profesor universitar, dr. hab. Valentin TOMULEŢ.

 

Participanţii au discutat despre mobilizarea generală, dar şi cea militară din Basarabia în perioada Primului Război Mondial, rezultatele Primului Război Mondial ca premisă pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial, ofiţerii basarabeni de pe fronturile tragicului eveniment, rolul bisericii din Basarabia în perioada respectivă, precum şi cunoştinţele basarabenilor despre cauzele şi ororile Primului Război Mondial.

 

Numit la timpul său ”Marele Război”, acea conflagrație de la început de secol nu a adus destule învățăminte Europei, chiar dacă a curmat viețile a peste zece milioane de oameni și a reconfigurat vechile imperii, acel război, dar și condițiile de pace impuse ulterior au creat premise pentru noi conflicte globale.

  

Începutul secolului XXI ca și primul deceniu al secolului XX nu a prevestit nimic rău, și doar învățămintele istoriei și cercetările istoricilor ne pot feri de repetarea greșelilor trecutului.

 

 

Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918

 

 

 

 

 

 

,,PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI BASARABIA 1914-1918". CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ. PROGRAM

Share

 

 

 

Cu ocazia marcării a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial, Centrul de Cultură şi Istorie Militară şi Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe, organizează Conferinţa ştiinţifică „Primul Război Mondial şi Basarabia 1914-1918”.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura vineri, 19 septembrie 2014, în Sala de festivităţi a Centrului de Cultură şi Istorie Militară din Chişinău (str. Tighina 47), cu începere de la ora 9.00.

 

 

 

 

 

PROGRAM

 9.00 – 9.15

 Mesaje de salut:

Valeriu TROENCO, Ministrul Apărării al Republicii Moldova 

Acad. Gheorghe DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 9.15 – 10.15

Şedinţa în plen

Moderatori:

Dr. Gheorghe COJOCARU, Directorul Institutului de Istorie al AŞM

Dr. Vitalie CIOBANU, Directorul Centrului de Cultură şi Istorie Militară

Conf. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie al AŞM

Pentru o istorie integrală şi integrată românească a participării României la Primul Război Mondial

Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Primul Război Mondial, consideraţii istorice în roşu şi negru

Artur MICHALSKI, Ambasadorul Republicii Polonia în Republica Moldova

Polonia în Primul Război Mondial

10.15 – 10.30

 Pauză de cafea

10.30 – 12.30                        

Secţiunea I: Dimensiunea istorică a războiului

Moderatori:

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

Dr. Andrei EMILCIUC

Dr. Alexei ŞEVCIUC, Institutul de Istorie al AŞM

Situaţia socio-economică şi etno-demografică a Basarabiei în deceniile premergătoare declanşării Primului Război Mondial

Dr. Andrei EMILCIUC, Institutul de Istorie al AŞM

Mobilizarea generală din anul 1914 în Basarabia: între planuri şi realităţi

Dr. Vitalie CIOBANU,Centrul de Cultură şi Istorie Militară

Mobilizarea militară desfăşurată în Basarabia in perioada Primului Război Mondial

Conf. cerc. dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie al AŞM

Decretarea „stării de război” în Basarabia, în 1914 şi lupta împotriva „curentului românofil”. Cazul Elena Alistar, Teodor Ciuhurian, Daniel Ciugureanu

Sergiu MUNTEANU,Centrul de Cultură şi Istorie Militară

Armata imperială rusă în Basarabia (1914-1917)

Tudor-Eugen SCLIFOS, Institutul de Istorie al AŞM

Problema Basarabiei în discursul elitei politice româneşti în anii Primului Război Mondial

Conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie al AŞM

Problema Bucovinei în anii Primului Război Mondial

Ion NEGREI, Institutul de Istorie al AŞM

Cunoştinţele basarabenilor despre cauzele şi ororile Primului Război Mondial

Prof. univ. dr. Mihai RETEGAN, Universitatea Bucureşti

De la războiul imperialist la războiul naţional. Istoriografia română şi Primul Război Mondial

Prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Moldova

Rezultatele Primului Război Mondial – premiză pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial

10.30 – 12.30            

Secţiunea a II-a: Dimensiunea umană a războiului

Moderatori:

Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEŢ

Dr. Sergiu BACALOV

Eduard OHLADCIUC, Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Basarabeni pe fronturile primului război mondial

 Vera SERJANT, Muzeul de Istorie a Moldovei

Basarabeni participanţi la Primul Război Mondial în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Conf. cerc. dr. Anatolie LEŞCU, lt. col (r), Academia Militară 

Ofiţerii basarabeni din Primul Război Mondial - cavalerii ordinului Sf. Gheorghe

Dr. Sergiu BACALOV, Institutul de Istorie al AŞM

Despre ascendenţa moldovenească a amiralului rus Aleksandr V. Kolceak

Ana GRIŢCO, Muzeul de Istorie a Moldovei

Surori de caritate în Primul Război Mondial. Prezenţe basarabene

Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEŢ, Universitatea de Stat din Moldova

Un monument original ridicat în memoria ostaşilor – locutori ai satul Tabani căzuţi în Primul Război Mondial

Conf. cerc. dr. Dinu POŞTARENCU, Institutul de Istorie al AŞM

Asistenţa acordată frontului de către Biserica din Basarabia pe parcursul Primului Război Mondial

Conf. cerc. dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie al AŞM

Arhiepiscopul Anastasie şi vizitele canonice pe frontul din Bucovina şi de la Dunăre (1916-1918)

Drd. Denis BULANCEA, Institutul de Istorie al AŞM

Clerul basarabean în anii Primului Război Mondial

12.30 – 13.00

 Dezbateri. Concluzii

IURIE LEANCĂ ÎN AJUNUL ZILEI ARMATEI NAȚIONALE: „GUVERNUL VA CONTINUA SĂ SUSŢINĂ EFORTURILE ÎNDREPTATE SPRE MODERNIZAREA ARMATEI”

Share

 

Prim-ministrul Iurie Leancă a participat astăzi la concertul dedicat celei de-a 23-a aniversări de la crearea Armatei Naţionale a Republicii Moldova. Evenimentul a fost sărbătorit la Centrul de Cultură și Istorie Militară. Șeful Executivului a ținut un discurs în fața celor prezenți.

 

„Ziua Armatei Naţionale, marcată anual la 3 septembrie, reprezintă expresia legăturilor strânse dintre generaţii şi, totodată, continuitatea tradiţiei înaintaşilor noştri de a servi cu cinste, onoare şi demnitate Patria. Pentru ostaşii şi ofiţerii noştri, aceste noţiuni au devenit un mod de viaţă, ei fiind un real exemplu al dragostei faţă de Patrie şi faţă de popor", a menționat Iurie Leancă. Totodată, Prim-ministrul a subliniat că la etapa actuală armata se află în proces de transformare într-o armată modernă, de tip european, capabilă să îndeplinească profesionist sarcinile ce îi revin conform Constituţiei. „Aplicaţiile militare cu trageri de luptă, desfăşurate în toate unităţile militare, restabilirea tehnicii militare, participarea la misiunea internaţională de menţinere a păcii în Kosovo - toate fac dovada avansării proceselor de reformă", a precizat Premierul.

 

Iurie Leancă le-a mulțumit militarilor pentru prestaţia excelentă de care au dat dovadă în cadrul exerciţiilor şi misiunilor cu mandat internaţional, grație căreia statul nostru a devent un partener de încredere pentru partenerii externi, un garant al stabilităţii şi securităţii în regiune. Totodată, el a afirmat să Guvernul apreciază schimbările pozitive ce se produc în ultimul timp în Armata Naţională, motiv din care va continua să susţină eforturile îndreptate spre modernizarea sistemului.

 

La rândul său, ministrul Apărării, Valeriu Troenco, a menționat rolul important pe care îl are armata pentru securitatea națională. „Armata Națională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalității noastre. În viziunea conducerii ministerului, Armata Națională are un grad înalt de pregătire, iar implicarea militarilor moldoveni în diverse misiuni de menținere a păcii sub egida ONU și OSCE este un argument că țara noastră e apreciată de instituțiile internaționale și se aliniază standardelor de dezvoltare și performanță occidentală", a menționat ministrul. În cadrul evenimentului, Prim-ministrul Iurie Leancă a înmânat mai multor militari diplome ale Guvernului de gradul I, pentru menținerea unui nivel înalt al pregătirii de luptă și consolidarea disciplinei militare.

 

La concert au fost prezenți reprezentanți ai efectivului Ministerului Apărării și ai Marelui Stat Major, veterani ai Armatei Naționale, care au luptat pentru statalitatea Republicii Moldova, militari în rezervă.

 

Cu ocazia aniversării a 23-a de la crearea Armatei Naţionale, mâine, 3 septembrie, vor fi depuse flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, la Complexul Memorial „Eternitate", precum și la mormintele militarilor Armatei Naţionale de la cimitirele Central şi „Sfântul Lazăr".

 

Sursa: Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului Republicii Moldova

 

Ziua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei Naționale 
 
 


 

 

 

 Ziua Armatei NaționaleZiua Armatei NaționaleZiua Armatei Naționale

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DEDICATE SĂRBĂTORILOR NAȚIONALE ZIUA INDEPENDENȚEI ȘI „LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ”

Share

 

Cu prilejul sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi ,,Limba noastră cea română”, Centrul de Cultură şi Istorie Militară organizează:

 

25 august 2014, ora 1600 - Expoziţie personală de pictură ,,Odă Moldovei”, autor Gheorghe Munteanu, Artist Plastic, Maestru în Artă, Cavaler al Ordinului de Onoare, Artist al Poporului.

 

31 august 2014, ora 1530 - Spectacol muzical-poetic ,,Prin grai suntem un popor”, consacrat sărbătorii ,,Limba noastră cea română”, cu participarea membrilor Uniunii Scriitorilor, colectivelor etno-folclorice şi interpreţilor de muzică populară şi uşoară.

       

Expoziţie de carte (din colecţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă).

 

 

Program de sărbători naționaleProgram de sărbători naționaleProgram de sărbători naționale

 

 

O PIESĂ NOUA ÎN COLECȚIA MUZEULUI MILITAR

Share

 

 

Astăzi, 11 august 2014, atașatul militar al Franței în Republica Moldova, domnul colonel Jean-Marc Lavallee și-a adus contribuția personală la îmbogățirea fondului Muzeului Militar, oferind în calitate de donație o piesă de muzeu unicat pentru colecția de ţinute militare a instituției muzeale – uniforma proprie.

 

Acțiunea domnului Lavallee survine în contextul încheierii mandatului de atașat militar în Republica Moldova.

 

Centrul de Cultură și Istorie Militară își exprimă gratitudinea domnului Lavallee și nutrește speranța că acest gest onorabil va crea un precedent important pentru completarea şi diversificarea patrimoniului instituției noastre cu piese originale.

 

 

 

O piesă nou în colecția Muzeului MilitarO piesă nou în colecția Muzeului Militar

 

 

 

 

Subcategories