CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ,,25 DE ANI DE LA RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE DIN AFGANISTAN”

Share

 

Centrul de Cultură și Istorie Militară în colaborare cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, au organizat conferința științifică ,,25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan”.

 

Evenimentul a avut loc în conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova prin care luna februarie a fost declarată luna veteranilor războiul din Afganistan.

 

Prezent la eveniment, Ministrul Apărării Vitalie Marinuța a declarat că, suferințele provocate de acest conflict militar au lasăt amintiri dureroase în istoria omenirii, iar studiul cauzelor și consicințelor acestui război oferă și tinerii generații posibilitatea de a cunoaște adevărul istoric. Domnul Marinuța și-a exprimat speranța pentru o colaborare mai apropiată dintre armată şi mediul ştiinţific, în scopul realizării de noi proiecte şi obiective de importanţă maximă pentru stat şi pentru cetățenii lui.

 

Sesiunea științifică a reunit rapoarte și comunicări ale istoricilor cu renume, amintiri ale participanților la războiul din Afganistan.

 

În partea a doua a activității au fost prezentate realizările oamenilor de știință din cadrul Institutului de Istorie și Centrului de Cultură și Istorie Militară, pe parcursul anului 2013, materiale realizate în monografii, culegeri de documente, articole de revistă etc.

 

În Afganistan au participat circa 1250 de basarabeni, dintre care 301și-au pierdut viața.

 

Conferința științificăConferința științificăConferința științificăConferința științificăConferința științificăConferința științificăConferința științificăConferința științifică

PROGRAMUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE DEDICATE RETRAGERII TRUPELOR SOVIETICE DIN AFGANISTAN

Share

 

La 25 februarie 2014, cu începere de la 11.00 în incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară, str. Tighina 47, va avea loc Conferinţa ştiinţifică ,,25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din  Afganistan”.

 

Organizatori:

Ministerul  Apărării al Republicii Moldova,  Centrul de Cultură și Istorie Militară

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie

 

Moderatori:

Gheorghe Cojocaru, dr., director al Institutului de Istorie al  AŞM

Vitalie Ciobanu, dr., colonel, şef al Centruluide Cultură şi Istorie Militară

 

Mesaje de salut:

Vitalie Marinuţa, ministrul  Apărării

Gheorghe Cojocaru, dr., director al Institutului de Istorie al  AŞM

 

Rapoarte:

 ,,Imaginea adversarului în războiul din  Afganistan (1979-1989) în percepţia participanţilor din RSS Moldovenească”, Ion Xenofontov, dr., secretar ştiinţific la Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”  AŞM

 ,,Efortul militarilor, veterani ai Războiului din  Afganistan pentru consolidarea încrederii şi păcii”, Ion Coropcean, consilier principal de Stat al Prim-ministrului, general de divizie(r)

 

Comunicări:

- ,,1929: Prima aventură militară sovietică în  Afganistan”, Stelian Culea, lector superior, şeful serviciului studii la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Sergiu Cataraga, lector universitar,Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

- ,,Intervenţia sovietică din  Afganistan (1979-1989): ultimul război al unei superputeri”, Mariana Bagrin, dr., conf.univ., Institutul de Istorie al  AŞM

- ,,Confesiuni personale despre războiul din Afganistan”, Evgheni Svetlicinîi, locotenent-colonel (r)

- ,,Trupele speciale sovietice şi americane în războiul din  Afganistan. Strategii şi tactici noi de război”, Sergiu Munteanu, cercetător ştiinţific, Centrul de Cultură şi Istorie Militară

 

- Amintirile participantului la războiul din Afganistan, Mihail Carp, plutonier-adjutant (r)

STEVE BATTS ÎN MOLDOVA

Share

 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Dansului Modern, organizează în premieră, lecții de dans pentru copii şi părinți, oferite de maestrul Steve Batts. Este o experiență excepțională de a simți mișcările dansului alături de copiii noștri.

 

Steave Batts este un coregraf, performer, professor şi conducător artistic al Teatrului de Dans ,,Echo Echo Company”, din Irlanda de Nord.

 

Lecții de dans pentru părinți și copii vor avea loc la Centrul de Cultură şi Istorie Militară, în data de 22-23 februarie, între orele 1000-1130 şi 1200-1330.

  

Telefoane de contact: 079694079, 079432485.

REVISTA“COHORTA” Nr. 2, 2013

Share

 

Revista întruneşte o gamă variată de materialele ştiinţifice, care fac lumină în subiecte mai puţin cunoscute din istoria naţională şi universală. Structura  acestui număr al publicaţiei „Cohorta” cuprinde:

 

1. Studii şi Comunicări

2. Recenzii şi Prezentări

3. In Memoriam

 

Materiale publicate:

·  Bătălia de la Hotin din anul 1621.Cauze şi acţiuni strategice de dinaintea confruntării, dr. Valentin Constantinov.

·   Binefăcători, inclusiv din domeniul militar, ai mănăstirii Japca, dr. Ion Xenofontov.

· Activitatea militară a unor moldoveni din Rusia. Cazul Neamului Abaza,dr. Sergiu Bacalov.

· Basarabia în anii Primului Război Mondial. Contribuţii la istoria abrogării legilor excepţionale ale Imperiului ţarist din 2 februarie şi 13 decembrie 1915, dr. Nicolae Enciu.

 

·  Totuşi, în care casă din Chişinău a locuit Gherman Pântea?, dr. Dinu Poştarencu.

 

·  Securitatea colectivă- 1936, începutul unui sfârşit, Ştefan Boldişor.

 

· Înteţirea politicii sovietice de teroare asupra basarabenilor în ajunul războiului sovieto-german, dr. Mariana Ţăranu.

 

·  Testarea porumbeilor-voiajori, în interesul comunicaţiilor militare româneşti, în anii celui de-al Doilea Război Mondial, dr. Pavel Moraru.

 

· Formarea şi activitatea Ministerelor de Securitate şi de Interne în RSSM (1945-1950), Sergiu Munteanu, Eduard Ohladciuc.

 

·   20 de ani de la conflictul nistrean, dr. Larisa Noroc, dr. Igor Sofronescu.

 

·   Din activitatea tinerilor istorici, dr. Sergiu Bacalov.

 

·   Noi documente privind istoria RSS Moldoveneşti, Sergiu Munteanu, Eduard Ohladciuc.

 

·   Gheorghe Buzatu (1939- 2013), Alexandru Moraru. 

              

Această culegere de materiale  ştiinţifice sperăm să contribuie ca sursă de informaţii pentru specialişti în materie şi persoanele cointeresate.

                                                                                 Autor: Alexandru MORARU

 

 

 
COHORTA

  REVISTĂ DE ISTORIE MILITARĂ

Nr. 2, 2013

 

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

 CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ISTORIE MILITARĂ

 

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ISTORIE, STAT ȘI DREPT 

 

 REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ FONDATĂ ÎN 1999

 COHORTĂ – (lat. Cohors,-tis) 1. Unitate de pedestraşi în armata romană, formată din provinciali fără cetăţenie romană (în Dacia inclusiv şi geto-daci), cu un efectiv reprezentând a zecea parte dintr-o legiune. 2. Unitate militară în Republica Populară Moldovenească (1917-1918).

 

 

DISTINCȚII PENTRU VETERANII RĂZBOIULUI DIN AFGANISTAN

Share

 

Ministerul Apărării a organizat astăzi o ceremonie consacrată aniversării a 25-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, care s-a desfăşurat la Centrul de Cultură şi Istorie Militară. La eveniment au fost prezenţi militari activi şi în rezervă, care au participat la războiul din Afganistan.

 

Prezent la eveniment, ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a declarat că pentru militarii Armatei Naţionale, dar şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, veteranii de război au servit dintotdeauna drept exemplu de curaj, bărbăţie şi sacrificiu. „Este de datoria noastră să cinstim memoria celor 300 de moldoveni decedaţi în Afganistan, să le păstrăm amintirea şi să vorbim despre sacrificiul lor generaţiilor de azi, care învaţă despre acest război din manualele de istorie”, a spus Vitalie Marinuţa.

 

Ministrul Apărării a menţionat că este important să nu uităm nici de militarii care au luptat în acel război, s-au întors acasă şi au avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea Armatei Naţionale. „Ei sînt un reper moral pentru militarii de ieri şi azi, de la ei învăţăm ce înseamnă respectarea jurămîntului de credinţă”, a adăugat ministrul Marinuţa.

 

În cadrul ceremoniei, ministrul Apărării a decorat un grup de veterani cu medaliile „În slujba Patriei”, gradul II şi III. Totodată, cîţiva veterani, militari în rezervă ai Armatei Naţionale au primit grade militare şi diplome.

 

Potrivit informaţiei oferite de şeful Direcţiei Personal, colonelul Eduard Ohladciuc, în prezent, în Armata Naţională activează 25 de veterani ai războiului din Afganistan, dintre care 24 funcţionari şi un militar în serviciul activ.

 

În perioada 14-15 februarie, efectivul Armatei Naţionale va participa la acţiunile de comemorare a celor căzuți în războiul din Afganistan, desfăşurate la nivel raional şi naţional.

 

Distincții Distincții

 

 

 

 

Subcategories