ATRACTIVITATEA SERVICULUI MILITAR PRIN CONTRACT ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢII CIVILE

Share

Experţi naţionali şi reprezentanţi ai societăţii civile au discutat aspecte ale sporirii atractivităţii serviciului militar prin contract, în cadrul unei mese rotunde, desfăşurată la sediul Ministerului Apărării.

 

Potrivit viceministrului Apărării Igor Panfile, grupul de experţi responsabil de elaborarea Propunerii de Politici Publice (PPP) cu privire la „Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract”, a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de sporire a atractivităţii serviciului militar prin contract, pentru categoria de sergenţi şi soldaţi a AN. „Intenţia noastră este să facem posibil ca profesia de militar să fie dorită şi valorificată de populaţie, astfel încît efectivul de sergenţi şi soldaţi prin contract în unităţile operaţionale ale Armatei Naţionale să fie majorat pînă la 75%”, a declarat Igor Panfile.

 

Şefa Secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Direcţiei politică de apărare şi planificare a apărării, căpitanul Diana Molodilo, a menţionat că Ministerul Apării a dorit să aducă societatea civilă mai aproape de realităţile instituţiei militare. „Ne-am propus să gândim împreună cum putem să sporim atractivitatea carierei militare si să găsim acele modalităţi sau soluţii care ar face ca militarii noştri, sa fie mândri ca servesc statul Republica Moldova şi aparţin unei astfel de organizaţii”, a spus căpitanul Molodilo.

 

Sursa citată a specificat că, în scopul atingerii obiectivelor şi soluţionării problemei de sporire a atractivităţii serviciului militar prin contract au fost identificate cîteva opţiuni. „Una dintre aceste opţiuni ar fi soluţionarea problemei lipsei spaţiului locativ pentru soldaţi şi sergenţi. De asemenea experţii propun intensificarea participării AN în misiunile internaţionale de menţinere a păcii”, a opinat căpitan Molodilo.

 

Proiectul PPP, elaborat de grupul de experţi, este supus consultării publice. Recomandările pe marginea documentului respectiv pot fi expediate pină la 16.11.2012, în adresa Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării, la numărul de fax: 234-535 sau telefon: 252-487, prin intermediul poştei electronice dpapa@army.md sau pe adresa mun. Chişinău, MD-2021, şoseaua Hinceşti 84, Ministerul Apărării (Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării).

Sursa: www.army.md

DOUĂ DECENII DE PERFORMANȚĂ PENTRU TRANSMISIONIȘTII MILITARI MOLDOVENI

Share

 

Şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă Vitalie Stoian, a participat la ceremonia festivă consacrată aniversării a XX-a de la constituirea Centrului de Comunicaţii şi Informatică (CCI), care s-a desfăşurat la sediul Ministerului Apărării.

 

Generalul de brigadă Vitalie Stoian a apreciat performanţele înregistrate de efectivul unităţii în executarea misiunii ce-i revine, cea de asigurare a unei comunicări eficiente între unităţile Armatei Naţionale şi eşalonul superior. „Evoluţia rapidă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi necesitatea de a fi interoperabili cu partenerii externi au determinat direcţia de instruire a militarilor moldoveni, impulsionînd implementarea tehnologiilor moderne în armata moldovenească”, a menţionat comandantul Armatei Naţionale.

 

La rîndul său, comandantul interimar al CCI, maiorul Igor Bucătari, a declarat că factorul uman este decisiv în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce stau în faţa unităţii pe care o conduce, iată de ce perfecţionarea continuă a personalului la aplicaţii naţionale şi internaţionale, precum şi la studii în domeniul tehnologiilor informaţionale, este prioritară. „Ne bucurăm că prestaţia militarilor transmisionişti este apreciată în cadrul exerciţiilor multinaţionale. Acest lucru demonstrează că personalul detaşat, dispune de pregătire de calitate în domeniul comunicaţiilor”, a specificat Bucătari.

 

În cadrul evenimentului un grup de militari au fost decoraţi cu medalia „Pentru serviciu impecabil” şi au primit diplome de onoare şi cadouri de preţ.

Sursa: www.army.md

ORDINUL ''CREDINȚĂ PATRIEI'' A FOST CONFERIT ACADEMIEI MILITARE

Share

 

Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forţelor Armate, Nicolae Timofti, a conferit Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” ordinul de stat “Credinţă Patriei”, clasa I. Distincţia a fost acordată în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului superior de specialitate şi educarea tinerei generaţii în spiritul devotamentului faţă de Patrie şi Popor. Ordinul a fost înmînat de şeful statului în cadrul unei ceremonii oficiale dedicate aniversării a XX-a de la fondarea Academiei Militare care s-a desfăşurat sîmbătă, 13 octombrie, în incinta acestei instituţii.

 

Prezent la eveniment, preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a menţionat că pentru societatea noastră militarii sînt un exemplu de disciplină şi seriozitate, exprimîndu-şi convingerea că studenţii Academiei Militare vor determina viitorul Forţelor Armate prin devotament şi perseverenţă. "Armata Naţională se va întări prin contribuţia şi înţelegerea de către Dumneavoastră a importanţei deosebite pe care o are armata pentru un stat. Sînt încrezut că voi, studenţii militari veţi implementa cele mai bune practici existente în domeniul artei militare, astfel contribuind la dezvoltarea şi consolidarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova”, a declarat preşedintele ţării.

 

La ceremonie au participat ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, reprezentanţii din conducerea Armatei Naţionale, ataşaţi militari acreditaţi în Republica Moldova, ex-comandanţi ai instituţiei, rudele studenţilor şi doritorii de a se familiariza cu infrastructura, dotarea, activitatea şi structura Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.

 

Cu ocazia aniversării a XX-a a instituţiei, au fost organizate expoziţii de tehnică şi armament militar, studenţii demonstrînd procedee de luptă corp la corp şi mînuire a armelor. Totodată, a fost inaugurat un teren de minifotbal pentru studenţii şi militarii Academiei „Alexandru cel Bun”.

 

Colonelul Mihail Bucliş, comandantul-rector al academiei, a specificat că în cadrul instituţiei, tinerii studiază la trei specialităţi - infanterie, artilerie, transmisiuni. Pînă în prezent, Academia a fost absolvită de circa 1375 locotenenţi, care execută serviciul militar prin contract în marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale. Din anul 2012, în premieră, Academia Militară „Alexandru cel Bun” a înmatriculat şi nouă fete care studiază la specialitatea transmisiuni.

 

În componenţa Academiei Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic. În cadrul a opt catedre, îşi desfăşoară activitatea 117 cadre didactice cu diverse titluri ştiinţifice, care instruiesc 477 de studenţi militari.

Sursa: www.army.md

PREMIERĂ DUPĂ DOUĂ DECENII

Share

 

 

La Centrul de Cultură şi Istorie Militară a avut loc recent prezentarea filmului documentar „Voluntar”, dedicat ostaşilor decedaţi în războiul de pe Nistru din 1991-1992 şi, în special, eroului Filip Lupaşcu.

 

Filmul produs în anul 1993 vorbeşte despre valorile naţionale, eroism şi trădare. Organizatorii susţin că această prezentare este și premiera filmului.

 

„Cred că „Voluntarul” este primul film cu tentă documentară, care povesteşte despre tragicele evenimente din 1991-1992. Ne pare bine că am dat de urmele acestui film, dedicat adevăratului erou al neamului Filip Lupaşcu, care a fost trădat împreună cu un grup de cercetaşi şi a decedat cu moarte de erou la data de 19 mai 1992 în apropierea satului Coşniţa”, a declarat colonelul în rezervă Andrei Covrig.

 

Ideea realizării acestui film i-a aparţinut răposatului regizor Vlad Plămădeală. „Lucram cu Vlad la un film documentar, cînd într-o zi el a venit la mine cu un sinopsis al filmului „Voluntarul”. Mi-a plăcut foarte mult ideea, de aceea am lăsat proiectul precedent şi am început lucrul asupra filmului dat”, îşi aminteşte producătorul Constantin Lăpuşneanu.

 

După cum susţin organizatorii, scopul acestei prezentări a fost acela de a informa tînăra generaţie despre realitatea conflictului din 92 şi de a le adduce aminte spectatorilor, printre care au fost studenţii Academiei Militare şi Colegiului de Coreografie, despre eroii neamului nostru.


La final a fost organizată o discuţie cu spectatorii, la care au participat organizatorii, producătorul filmului- Constantin Lăpuşneanu şi doamna Maria Lupaşcu, soţia eroului decedat.

 

Autor: Dmitrii VOSIMERIC

                                         

 

O ''CASĂ'' PENTRU VIITOR

Share

 

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a participat miercuri, 19 septembrie, la prezentarea ultimului spectacol „Casa” din cadrul proiectului-pilot internaţional „Home”, desfăşurat în localităţile Republicii Moldova în perioada

8-19 septembrie.

În cadrul evenimentului, desfășurat la Teatrul „Ginta Latină” din Chişinău, ministrul Marinuţa a înmînat cadouri şi flori copiilor şi dansatorilor care au format trupa de actori a spectacolului, apreciind efortul şi contribuţia acestora la dezvoltarea dansului modern şi artei teatrale în Republica Moldova. „Sînteţi foarte talentaţi, pentru că aţi reuşit să aduceţi în scenă dansul, teatrul şi arta de exprimare a propriilor idei şi gînduri pentru a ne convinge pe noi, spectatorii, de importanţa existenţei unei case în viaţa fiecărui om”, a spus ministrul Apărării.

În mesajul adresat cu acest prilej, Vitalie Marinuţa a subliniat impactul puternic al proiectului „Casa” asupra publicului autohton, exprimîndu-şi speranţa că acesta va fi la fel de apreciat în Belarus şi Ucraina, unde urmează să fie promovat în 2013.

Potrivit lui Vitalie Ermicioi, preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltarea Dansului Modern în Moldova, director adjunct al Centrului de Cultură şi Istorie Militară, actorii spectacolului „Casa” sînt elevi ai Şcolii-internat nr.3 din Chişinău şi dansatori profesionişti din Republica Moldova, Belarus şi Ucraina. „Pe parcursul celor cinci săptămîni de pregătiri la sediul Centrului de Cultură şi Istorie Militară, copiii, antrenaţi de specialişti în arta dansului, şi ghidaţi de coregraful olandez Benno Voorham au reuşit să formeze o echipă integră şi eficientă pentru realizarea unui spectacol pe măsură, în pofida diferenţei de vîrstă, cultură şi statut social”, a menţionat Ermicioi.

Sursa a specificat că spectacolul reprezintă o îmbinare de idei şi gînduri ale copiilor şi adulţilor despre casă, valoarea acesteia în viaţa omului, precum şi o încercare de a înţelege cum fiecare om, trăindu-şi propria viaţă, o trăieşte împreună cu ceilalţi. „Accentul principal a fost pus pe emoţii exprimate nonverbal, sensibilitate şi modul de percepere a lumii înconjurătoare, pe stabilirea contactului cu partenerii, dialog şi construirea unui spaţiu comun de interacţiune”, a spus Vitalie Ermicioi.

De menţionat că spectacolul „Casa” s-a desfăşurat în şapte localităţi ale Republicii Moldova, inclusiv pe malul stîng al rîului Nistru, în cadrul unui proiect cu acelaşi generic.

Proiectul-pilot internaţional „Home” (Casa) este un produs al colaborării Asociaţiei pentru Dezvoltarea Dansului Modern în Moldova şi Ministerului Apărării Republicii Moldova cu Asociaţia suedeză LAVA-Dansproduction, alături de o echipă de şase dansatori profesionişti din Republica Moldova (Asociaţia pentru dezvoltarea dansului modern), Ucraina şi Republica Belarus.

Sursa: www.army.md

Subcategories