CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ „240 DE ANI DE LA ANEXAREA BUCOVINEI”

Share

Bucovina

 

 

 

Institutul de Istorie al AȘM

Institutul „Bucovina” din Rădăuți al Academiei Române

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chșinău

Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova

 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ

„240 DE ANI DE LA ANEXAREA BUCOVINEI”

 

Avem onoarea de a Vă invita să participați la conferința științifică cu genericul:

240 de ani de la anexarea Bucovinei,

care va avea loc joi, 29 octombrie 2015, în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară (str. Tighina 47), Chișinău, cu începere de la ora 9.00.

      

Mesaje de salut:

 

9.00-9.20

 

·         Dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AŞM

·         Dr. Marian OLARU, directorul Institutului „Bucovina” din Rădăuţi al Academiei Române

·         Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Membru de Onoare al Academiei Române

·         Dr. Ştefan PURICI, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

·         Dr. Vitalie CIOBANU, directorul Centrului de Istorie și Cultură Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova

 

Program:

 

COMUNICĂRI

 

Moderatori:

Dr. Marian OLARU, directorul Institutului „Bucovina” din Rădăuţi

Dr. Gheorghe NEGRU, şeful Secţiei Istorie Modernă a Institutului de Istorie al AŞM

 

9.30-11.30

 

·         Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie al AŞM, Anexarea nordului Moldovei de către austrieci (1775) şi teritoriile aflate sub administraţia turco-tătară

·         Dr. Ştefan PURICI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Bucovina în primul deceniu al stăpânirii austriece

·         Dr. Arcadie BODALE, Arhivele Naționale Iași, Începuturile stăpânirii austriece în Bucovina la arhivele austriece de la Viena

·         Cercet. şt. Ştefăniţa-Mihaela UNGUREANU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Măsuri de organizare administrativă a Bucovinei în timpul guvernatorilor Gabriel Spleny şi Karl Enzenberg

·         Dr. Vasile I. SCHIPOR, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Iacob Putneanul (1719–1778) şi contribuţia sa la modernizarea societăţii din „veacul […] cu multă plângere” în care a trăit

·         Dr. Vlad MISCHEVCA, Institutul de Istorie al AŞM, Raporturile domnului fanariot Alexandru Ypsilanti cu Imperiul habsburgic în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea

·         Dr. Marian OLARU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Stăpânirea austriacă a Bucovinei. De la Homo Bucovinensis la Ausgleichgerechtigkeit

·         Alexandrina CERNOV, Membru de Onoare al Academiei Române, directorul Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți, Etnii şi etnici autohtoni pe teritoriul Bucovinei (1775–1918)

·         Dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie al AŞM, Învăţământul din Bucovina: de la Academia teologică de la Putna – la Universitatea din Cernăuţi

 

11.30-12.00 pauză de cafea

 

Moderatori:

 Dr. Ştefan PURICI, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Dr. Constantin UNGUREANU, cercet. ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al AŞM

 

12.00-14.00

 

·         Dr. Emil DRAGNEV, Universitatea de Stat din Moldova, Biserica din Lujeni – cel mai vechi monument de pictură murală din Moldova

·         Dr. Ilie LUCEAC, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Personalitatea lui Eudoxiu Hurmuzachi în context european. Unele consideraţii

·         Dr. Dinu POŞTARENCU, Institutul de Istorie al AŞM, Hurmuzăcheştii şi Basarabia

·         Dr. Rodica IAŢENCU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Contribuţii ale Academicianului Radu Grigorovici privind cunoaşterea istoriei Bucovinei – studii demografice şi sociale

·         Cercet. şt. Elena PASCANIUC, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Un reper în valorificarea culturii tradiţionale româneşti: Simion Florea Marian

·         Dr. Ovidiu BÂTĂ, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Un naturalist francez pe meleaguri moldave – Balthasar Hacquet (1739–1815)

·         Dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie al AŞM, Activitatea refugiaților bucovineni în Basarabia (1917-1918)

·         Dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie al AŞM, Contribuţia lui Liviu Marian în problema culturii şi şcolii din Basarabia (1812-1918)

·         Cerc. şt. Ion NEGREI, Institutul de Istorie al AŞM, Participarea basarabenilor la Congresul General al Bucovinei – Cernăuţi, 15 / 28 noiembrie 1918

·         Cerc. şt. Sergiu CATARAGA, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Represiunile sovietice din anii 1940-1941 în Basarabia şi Nordul Bucovinei

 

14.00-14.15         – discuții, prezentare de carte, concluzii

DE ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Share

Cania_3Armata Naţională a luat parte la evenimentele dedicate Zilei Armatei Române. Conducerea Ministerului Apărării, reprezentată de viceministrul Apărării, Gheorghe Galbura şi cea a Marelui Stat Major, prin prezenţa generalului Igor Gorgan a participat la depunerile de flori din cimitirele din Feștelița, raionul Ștefan Vodă, Cania şi Țiganca raionul Cantemir şi Cimitirul Eroilor din Chişinău.
Coloana sonoră a evenimentelor a fost susţinută de Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova, iar partea protocolară a fost pe seama militarilor din Batalionul de Gardă.

 

Ziua Armatei Române este sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie, începând cu anul 1959.

sursa: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.917594468315542.1073742132.116847965056867&type=3

CINE NU-ȘI CINSTEȘTE TRECUTUL NU-ȘI VA AFLA VIITORUL.

Share

CaniaFrumoase pământuri are Basarabia, mănoase și roditoare. Un pic de muncă, soare și Binecuvântarea Domnului și aceste meleaguri întorc întreit, întreit roadă și fericire celor ce stropesc cu sudoarea frunții acest pământ. Dar bucuria și avuția unui popor pașnic trezesc uneori invidie, invidia celor ce-și văd rostul vieții prin a cuceri și a se îmbogăți cu ajutorul armelor.

Cania_1Astfel a fost pentru poporul nostru și secolul XX, odineaoară semănate cu grâne, pământurile noastre au fost presărate cu oseminte și stropite cu sângele eroilor ce s-au jertfit pentru liniștea și binele Neamului.

Lupte grele s-au dat și la Cania, raionul Cantemir. unde au căzut peste 900 de ostaşi români ce luptaseră în regimentele: 11 şi 12 Dorobanţi, 30 Artilerie, 2 Gardă şi 6 Mihai Viteazul.

Cania_2În onoarea acestor eroi a fost amenajat Cimitirul de onoare al ostaşilor români și ridicată o Troiță.

Orice ostaş, de la soldat la comandant, cunoaşte că, mormântul său va fi îngrijit de camarazii de luptă și acestea se întâmplă an de an, colaboratorii Centrului de Cultură şi Istorie Militară din Chișinău au efectuat lucrări de reparaţie şi salubrizare a Cimitirului.

Este puținul pe care îl putem face noi, cei de astăzi, pentru vitejia şi jertfa eroilor căzuţi pentru liniștea și viitorul nostru.

 

Eroilor – Slavă!

Autor: Valentin BALAN

EXPOZIŢIA MUZEULUI MILITAR DIN VARŞOVIA LA CHIŞINĂU

Share

Katyn 

Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova lansează expoziţia tematică Anihilarea elitelor poloneze. Acţiunea AB - Katyn, organizată de Muzeul militar din Varşovia şi Centrul de Cultură şi Istorie Militară.

Evenimentul va avea loc la 29 septembrie 2015, ora 15.00 în incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară, str. Tighina 47.

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „CONSECINŢELE PACTULUI MOLOTOV-RIBBENTROP”

Share

CCIM

 

MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ISTORIE MILITARĂ

AMBASADA REPUBLICII POLONE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUTUL DE ISTORIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

 

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională

 

CONSECINŢELE PACTULUI

MOLOTOV-RIBBENTROP

 

 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară Vă invita să participaţi la conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul Consecinţele pactului Molotov-Ribbentrop şi lansarea expoziţiei Catyn, care va avea loc joi, 17 septembrie 2015, ora 11, în incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară (str. Tighina 47).

  

 

Deschiderea expoziţiei:

 

 Mesaje de salut:

 

Anatolie ŞALARU, Ministrul Apărării al Republicii Moldova

Artur MICHALSKI, Ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova

 

 Prezentarea expoziţiei:

 

Jan MYSZCZYŃSKI, col., Ataşat al Apărării, militar şi aero al Republicii Polone în Republica Moldova

 

Program:

 Moderatori:

 Dr., col. (r),  Vitalie CIOBANU, Şeful Centrului de Cultură şi Istorie Militară

 Col., Jan MYSZCZYŃSKI, Ataşat al Apărării, militar şi aero al Republicii Polone în Republica Moldova

 

Comunicări:

 1.      Dr. hab., Ion ŞIŞCANU, viceministru al Educaţiei     

 Polonia – prima victimă a pactului Molotov-Ribbentrop

 

2.      Michal MACKIAWICZ, Muzeul Militar din Varşovia

Catyn

 

Pauză de cafea

 

3.       Dr. hab., Anatol PETRENCU, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

 Procesul de la Nurnberg: condamnarea selectivă a crimelor de război

 

4.      Dr., Larisa NOROC, şef catedră Ştiinţe Filosofice şi Economice, Universitatea Pedagogică de stat ″Ion Creangă″, Alexandru NOROC, cercetător ştiinţific superior, CCIM

Consecinţele pactului Molotov-Ribbentrop asupra politicii identitare în RSS Moldovenească. Studiu de caz

 

5.      Sergiu CATARAGA, cercetător ştiinţific, CCIM, lector universitar, Universitatea Pedagogică de stat ″Ion Creangă″

Evacuarea populaţiei civile, a administraţiei şi armatei române din Basarabia

 

6.      Natalia CODREANU, muzeograf, CCIM 

Pactul Molotov-Ribbentrop în istoriografia occidentală

 

7.      Dr. hab., Nicolae ENCIU,şef secţie Istorie Contemporană, Institutul de Istorie al AŞM

Cu privire la aspectele morale ale semnării Tratatului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939

 

8.      Sergiu MUNTEANU, cercetător ştiinţific superior, CCIM, Ludmila GRIBINEŢ, locţiitor şef centru, CCIM 

Pactul Molotov-Ribbentrop în istoriografia sovietică

 

9.      Dr., Marius TĂRÎŢĂ, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie al AŞM

 Istoriografia poloneză recentă despre Pactul Molotov – Ribbentrop

Subcategories