A FOST LANSATĂ EXPOZIŢIA PERMANENTĂ ,,MARTIRII NEAMULUI"

Share

Muzeul Militar ChisinauÎn cadrul evenimentelor dedicate Zilei Memoriei, Centrul de Cultură şi Istorie Militară şi-a redeschis  uşile Muzeului Militar şi a inaugurat Expoziţia permanentă “Martirii Neamului”, organizată în memoria eroilor căzuţi la Nistru.

 

Expoziţia a fost deschisă de către Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte şi Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţă.  La manifestare au participat persoane oficiale, militari, combatanţii şi rude ale celor căzuţi în 1992.

 

Aici sunt expuse piese de muzeu: colecţii de arme, harnaşament, vestimentaţie, documente, fotografii, etc.

 

În cadrul ceremoniei a fost lansat noul număr a revistei de istorie militară „Cohorta”, care cuprinde articole ale conferinţei ştiinţifice “20 de ani de la acţiunile de luptă din anul 1992 pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova".

 

Participanţilor la eveniment i-a fost prezentat filmul documentar „Masacrul inocenţilor”.

 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară invită toţi doritorii să viziteze expoziţia  excepţională organizată în semn de omagiu şi recunoştinţă pentru martirii neamului căzuţi în evenimentele din 1992.

 

INAUGURAREA EXPOZIŢIEI ,,MARTIRII NEAMULUI''

Share


Muzeul Militar Chisinau 

 

 

Centrul de Cultură şi Istorie Militară invită toţi doritorii la redeschiderea Muzeului Militar şi inaugurarea Expoziţiei permanente “Martirii Neamului” organizată în memoria eroilor căzuţi la Nistru în anul 1992. în cadrul evenimentului va fi prezentat numărul ordinar al revistei de istorie militară Cohorta”, care însumează o culegere de articole ale conferinţei ştiinţifice 20 de ani de la acţiunile de luptă din anul 1992 pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova". Evenimentul se va desfăşura la 2 martie. Str. Tighina 47.

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ISTORIE MILITARĂ ÎŞI DESCHIDE UŞILE MUZEULUI MILITAR PENTRU PUBLICUL LARG

Share

 Muzeul Militar Chisinau


 

 

Începând cu 2 martie, anul curent, Instituţia Muzeală îşi reîncepe activitatea prin inaugurarea expoziţiilor permanente. Muzeul Militar din ţară dispune de colecţii din diferite perioade istorice.

 

Muzeul  propune o nouă expoziţie inedită, dedicată tragicelor evenimente de la Nistru din primăvara-vara anului 1992. Expoziţia tematică este realizată cu susţinerea financiară a Guvernului Republicii Moldova. Cei împătimiţi de istoria militară vor avea posibilitatea să cunoască colecţii de arme, o multitudine de documente, fotografii şi obiecte personale a participanţilor la război.

 

ARMATA NAŢIONALĂ COMEMOREAZĂ VICTIMILE RĂZBOIULUI DIN AFGANISTAN

Share

 

Militarii Armatei Naţionale au comemorat victimele războiului din Afganistan prin depuneri de flori la complexul memorial „Feciorilor Patriei — sfîntă amintire” din sectorul Rîşcani al capitalei şi organizarea unui concert la Centrul de Cultură şi Istorie Militară al Armatei Naţionale.

 

Manifestările consacrate aniversării a 24 — a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan au început prin depunerile de flori ale militarilor Armatei Naţionale la complexul memorial „Feciorilor Patriei — sfîntă amintire” din sectorul Rîşcani al capitalei. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, prezent la eveniment, a declarat că ziua de 15 februarie reprezintă un tribut de recunoştinţă şi un omagiu adus eroismului militar, de aceea, ţine de datoria fiecărui militar al Armatei Naţionale să respecte veteranii războiului din Afganistan. „Oriunde ar fi mormintele soldaţilor noştri, acasă sau în străini, în orice armată ar fi luptat, în orice război ar fi căzut, avem datoria să-i cinstim după toată cuviinţa şi să ne rugăm creştineşte pentru odihna sufletelor lor”, a zis ministrul Marinuţa. Manifestările de comemorare a victimelor războiului din Afganistan au continuat la Centrul de Cultură şi Istorie Militară al Armatei Naţionale, unde veteranii de război au fost decoraţi cu medaliile „În slujba Patriei” gradul II, „Pentru serviciu impecabil în Armata Naţională” gradul I, precum şi cu diplome de onoare. Iar la sfîrşitul evenimentului, s-a organizat un concert susţinut de formaţia vocal-instrumentală a Armatei Naţionale.

 

De menţionat că ziua de comemorare a ostaşilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan, consemnată la 15 februarie, a fost inclusă printr-o decizie a Guvernului în lista zilelor de sărbătoare. Decizia a fost adoptată la inițiativa Uniunii veteranilor războiului din Afganistan, care numără peste opt mii de membri.

 

Datele oficiale relevă că în războiul din Afganistan, care a avut loc între anii 1979 şi 1989, au participat circa 12500 de moldoveni, dintre care 301 de persoane şi-au pierdut viaţa, patru au dispărut fără veste, iar alţi 257 au devenit invalizi.

 

Retragerea trupelor sovietice din Afganistan a început în anul 1987, iar ultimele unităţi au fost evacuate în februarie 1989.

RELAŢIILE STATUTARE DINTRE MILITARI ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢII CIVILE

Share

Cazurile de aplicare a violenței ca urmare a relațiilor nestatutare nu sunt frecvente în Armata Naţională. Se înregistrează incidente izolate, care sunt raportate procuraturii militare în mod transparent, analizate şi cercetate în detalii, iar cei vinovaţi sunt pedepsiţi conform legii. Aceste concluzii au fost făcute publice astăzi, la o conferință de presă, de către Comisia pentru studierea fenomenului de încălcare a regulilor statutare dintre militari, constituită prin ordinul Ministrului Apărării.

 

Potrivit ministrului Vitalie Marinuţa, comisia a avut scopul de a analiza starea disciplinei militare în toate garnizoanele şi modul în care sunt raportate şi investigate cazurile respective. „Pentru o mai mare transparenţă, am decis ca din această comisie să facă parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului academic. Astfel, ei au avut rolul principal în cadrul comisiei și au avut acces la tot ce se numeşte armată”, a specificat Vitalie Marinuţa în cadrul conferinţei de presă.

 

Şeful direcţiei Inspecţie Generală a Ministerului Apărării, preşedintele comisiei, colonelul Iurii Briceag, a declarat că cei 16 reprezentanţi ai comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 16 unităţi militare. Ei au discutat individual şi în grup cu militarii în termen şi cu cei angajaţi prin contract şi au verificat modul în care sunt onorate obligaţiile de serviciu. Au fost examinate condiţiile de trai, hrana ostaşilor, nivelul de asigurare medicală și cu echipament, dar şi gradul de implicare a persoanelor numite în funcții-cheie în profilaxia relațiilor neregulamentare și menținerea disciplinei militare. De asemenea, militarii au primit anchete anonime, elaborate de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, pe care le-au completat, iar în baza lor Comisia a formulat concluzii.

 

Svetlana Rusnac, decanul al Facultăţii de psihologie şi asistenţă socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a informat că 85 % dintre militarii intervievaţi, adică 1161 din numărul total de 1643, au o atitudine pozitivă faţă de serviciul militar, iar 80% dintre aceştia încurajează şi alţi tineri să îndeplinească serviciul militar.

 

De asemenea, comisa a constatat că pentru toţi tinerii, dar în special pentru cei care provin din familii social-vulnerabile, armata reprezintă o oportunitate de a se dezvolta, de a învăţa şi a căpăta experienţă de viaţă. Acest lucru demonstrează că Armata Naţională este instituţia în care cetăţenii din Republica Moldova îşi pot găsi un viitor.

 

Referindu-se la neregulile depistate, sursa citată a declarat că acestea se referă la starea precară a sănătăţii unor militari încorporaţi, ceea ce vorbeşte despre o selectare necalitativă de către comisiile medico-militare din teritoriu. Astfel, potrivit datelor statistice, în 2012 au fost eliberaţi înainte de termen pe motiv de boală 102 militari, în 2013 — 5 militari.

 

Totodată în unele cazarme, băi şi cantine lipsesc condiţiile adecvate şi echipamentul necesar. Pentru soluţionarea acestei situaţii este nevoie de fonduri suplimentare, astfel ca să fie făcută o reparaţie capitală a încăperilor. Reparaţiile cosmetice care se fac anual nu schimba situaţia semnificativ.

 

Cât priveşte relaţiile neregulamentare, comisia a stabilit că 2.4% dintre militari au declarat că au fost maltrataţi fizic pe parcursul serviciului, ceea ce constituie 20 persoane din numărul total 845 de respondenţi. Chiar dacă psihologii susţin că este un procent nesemnificativ, acest lucru urmează a fi analizat minuţios de către conducerea Armatei Naţionale.

 

Astfel, s-a stabilit ca relaţiile neregulamentare înregistrate nu depind de mediul in care se află militarii, ci de personalitatea lor, de modul în care se manifestă fiecare în situaţii mai dificile, specifice mediului cazon, care este unul mai riguros. Anume din acest considerent a fost creat Serviciul psihologic in Armata Naţională, care va permite psihologilor să lucreze cu fiecare militar individual, in special în situaţiile în care persoana prezintă stări stresante, are reacții spontane sau neprevăzute în colectiv.

 

Concluziile comisiei urmează a fi analizate de factorii de decizie din Armata Naţională, iar ulterior va fi elaborat un plan de acţiuni pentru redresarea situaţiei la acest capitol.

 

Ministrul Apărării şi-a exprimat opinia că odată cu publicarea informaţiilor despre starea de lucruri în armată la capitolul relaţiilor nestatutare, vor dispărea suspiciunile de muşamalizare a unor asemenea cazuri, iar mamele care îşi trimit copiii la armată vor fi încredinţate că ei sunt pe mâini bune, si că dacă le vine greu, este doar pentru că abilitățile unui bun militar se dobândesc după o muncă grea şi asiduă.

 

Sursa: www.army.md

Subcategories