ÎNTREVEDERE MOLDO-UNGARĂ LA MINISTERUL APĂRĂRII

Share

Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ungariei în Republica Moldova, Excelența sa, Mátyás Szilágyi.

 

Vitalie Marinuţa l-a felicitat pe Mátyás Szilágyi cu ocazia numirii în funcţie şi şi-a exprimat încrederea că relaţiile de colaborare dintre cele două ţări se vor îmbunătăți. Oficialii au discutat despre stadiul actual al cooperării moldo-ungare în domeniul apărării şi despre identificarea unor mecanisme pentru impulsionarea acesteia.

 

La rîndul său, Mátyás Szilágyi a mulţumit ministrului Apărării pentru această întrevedere şi pentru suportul acordat de Armata Naţională la îngrijirea mormintelor și amplasarea pietrelor funerare în memoria eroilor unguri căzuţi în lagărele de concentrare care au existat pe actualul teritoriu al RM. De asemenea, oficialul ungur a menţionat că ţara sa este dispusă să sprijine Armata Naţională în procesul de reformă militară. „Noi vom identifica împreună mecanismele necesare pentru a dezvolta relaţiile moldo-ungare în domeniul militar, astfel încît să avem o cooperare mai dinamică în viitor”, a declarat Mátyás Szilágyi.

 

Relațiile moldo-ungare în domeniul militar au la bază acordul cu privire la colaborarea militară, semnat la 25 noiembrie 1997.

Sursa: www.army.md

Centrul de Cultură şi Istorie Militară este instituţia care  implementează Acordul interguvernamental între Republica Moldova şi Republica Ungară.

DOUĂ DECENII DE MUZICĂ MILITARĂ MOLDOVENEASCĂ

Share

Orchestra Prezidențială este una dintre cele mai cunoscute formații muzicale din Republica Moldova și, totodată, unul dintre cele mai valoroase grupuri care ne reprezintă la diverse evenimente culturale peste hotarele țării. Declaraţia a fost făcută de Preşedintele Republicii Moldova, Comandatul Suprem al Forţelor Armate, Nicolae Timofti, în cadrul ceremoniei dedicate aniversării a XX-a de la crearea Orchestrei Prezidenţiale, care s-a desfăşurat la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”.

 

Nicolae Timofti a felicitat efectivul orchestrei cu ocazia împlinirii a două decenii de activitate şi a mulţumit tuturor persoanelor care au contribuit la formarea şi educarea acestui colectiv. „Repertoriul dumneavoastră cuprinde un număr considerabil de creații din tezaurul muzicii militare, clasice și populare  şi v-ați bucurat de aprecieri înalte la festivaluri internaționale din Belgia, Germania, România și Rusia”, a adăugat preşedintele.

 

La rîndul său, ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a declarat că Orchestra Prezidenţială este cartea de vizită a Armatei Naţionale, o oglindă care reflectă tradiţiile şi spiritul militarilor. „Sîntem mîndri că anume orchestra armatei a fost desemnată drept orchestră prezidenţială. Acest lucru ne onorează, dar în acelaşi timp, ne impune să acceptăm şi să facem faţă noilor provocări", a spus ministrul Marinuţa.

 

În cadrul evenimentului, Comandantul Suprem al Forţelor Armatei a înmînat distincţii de stat unui grup de muzicieni. Titlurile onorifice „Maestru în artă” şi „Artist emerit ” au fost conferite pentru perseverenţă la îndeplinirea misiunilor protocolare şi de stat, manifestată prin nivel înalt de pregătire profesională şi măiestrie.

 

Cu ocazia frumoasei aniversări, Orchestra Prezidenţială a susţinut un concert în cadrul căruia au evoluat nume notorii ale muzicii autohtone, printre care Nelly Ciobanu, Margareta Ivănuş, Nicolae Paliţ şi Valentina Cojocaru.

 

La 7 noiembrie 1992,  Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării, prin decretul nr. 311 al preşedintelui, a fost numită Orchestra Prezidenţială a RM.

 

Orchestra Prezidenţială asigură întîmpinarea şi petrecerea oficialităţilor şi delegaţiilor de peste hotare, participă la ceremoniile de acreditare a ambasadorilor, la parade militare şi alte evenimente solemne. De asemenea, Orchestra participă la festivaluri, concerte de binefacere, dezvelirea monumentelor, aplicaţii militare, darea onorului militar la depunerea coroanelor la monumentele şi mormintele militarilor căzuţi la datorie.

Sursa: www.army.md

''FULGER'' - 20 DE ANI DE PERFORMANŢĂ

Share

Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger” al Armatei Naţionale a fost decorat cu ordinul de stat „Credinţă Patriei” clasa I. Distincţia a fost înmînată de consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului suprem de securitate , Alexei Barbăneagră, în cadrul unei ceremonii dedicate aniversării a XX-a de la crearea unităţii.

 

Ordinul de stat „Credinţă Patriei” clasa I a fost conferit pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, curajul demonstrat de efectivul batalionului în cadrul misiunilor internaţionale de menţinere a păcii şi asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor.

 

Alexei Barbăneagră a mulţumit militarilor „fulgerişti” pentru modul în care au acţionat, de-a lungul timpului, în toate misiunile din ţară şi din afară şi a apreciat modul exemplar în care aceştia şi-au făcut datoria şi au respectat jurămîntul militar.

 

La rîndul său, ministrul Apărării Vitalie Marinuţa, a declarat că Batalionul „Fulger” a demonstrat că este o unitate de elită, încadrată cu militari bine instruiţi, a căror profesionalism a fost testat în diverse acţiuni. „Succesele pe care le înregistraţi în cadrul exerciţiilor din ţară şi din afara ţării, conturează profilul unor militari profesionişti, pregătiţi să îndeplinească orice misiune încredinţată de statul nostru. Iar determinarea voastră şi măiestria de care aţi dat dovadă vor fi răsplătite de Armata Naţională”, a subliniat ministrul Marinuţa.

 

În cadrul evenimentului, efectivul unităţii a prezentat cîteva elemente demonstrative de luptă corp la corp, aterizări cu paraşuta pe platoul taberei militare, coborîri de pe clădiri cu elemente de alpinism urban, tehnici de tragere din pistol. De asemenea, oaspeţii au avut posibilitatea să viziteze o expoziţie de tehnică şi armament din dotarea unităţii.

 

Batalionul cu Destinaţie Specială a fost înfiinţat la 1 noiembrie 1992 . Unitatea are misiunea de cercetare specială, neutralizare a terorismului, căutare şi salvare, precum şi de pază a obiectivelor de importanţă majoră.

 Sursa: www.army.md

ATRACTIVITATEA SERVICULUI MILITAR PRIN CONTRACT ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢII CIVILE

Share

Experţi naţionali şi reprezentanţi ai societăţii civile au discutat aspecte ale sporirii atractivităţii serviciului militar prin contract, în cadrul unei mese rotunde, desfăşurată la sediul Ministerului Apărării.

 

Potrivit viceministrului Apărării Igor Panfile, grupul de experţi responsabil de elaborarea Propunerii de Politici Publice (PPP) cu privire la „Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract”, a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de sporire a atractivităţii serviciului militar prin contract, pentru categoria de sergenţi şi soldaţi a AN. „Intenţia noastră este să facem posibil ca profesia de militar să fie dorită şi valorificată de populaţie, astfel încît efectivul de sergenţi şi soldaţi prin contract în unităţile operaţionale ale Armatei Naţionale să fie majorat pînă la 75%”, a declarat Igor Panfile.

 

Şefa Secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Direcţiei politică de apărare şi planificare a apărării, căpitanul Diana Molodilo, a menţionat că Ministerul Apării a dorit să aducă societatea civilă mai aproape de realităţile instituţiei militare. „Ne-am propus să gândim împreună cum putem să sporim atractivitatea carierei militare si să găsim acele modalităţi sau soluţii care ar face ca militarii noştri, sa fie mândri ca servesc statul Republica Moldova şi aparţin unei astfel de organizaţii”, a spus căpitanul Molodilo.

 

Sursa citată a specificat că, în scopul atingerii obiectivelor şi soluţionării problemei de sporire a atractivităţii serviciului militar prin contract au fost identificate cîteva opţiuni. „Una dintre aceste opţiuni ar fi soluţionarea problemei lipsei spaţiului locativ pentru soldaţi şi sergenţi. De asemenea experţii propun intensificarea participării AN în misiunile internaţionale de menţinere a păcii”, a opinat căpitan Molodilo.

 

Proiectul PPP, elaborat de grupul de experţi, este supus consultării publice. Recomandările pe marginea documentului respectiv pot fi expediate pină la 16.11.2012, în adresa Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării, la numărul de fax: 234-535 sau telefon: 252-487, prin intermediul poştei electronice dpapa@army.md sau pe adresa mun. Chişinău, MD-2021, şoseaua Hinceşti 84, Ministerul Apărării (Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării).

Sursa: www.army.md

DOUĂ DECENII DE PERFORMANȚĂ PENTRU TRANSMISIONIȘTII MILITARI MOLDOVENI

Share

 

Şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă Vitalie Stoian, a participat la ceremonia festivă consacrată aniversării a XX-a de la constituirea Centrului de Comunicaţii şi Informatică (CCI), care s-a desfăşurat la sediul Ministerului Apărării.

 

Generalul de brigadă Vitalie Stoian a apreciat performanţele înregistrate de efectivul unităţii în executarea misiunii ce-i revine, cea de asigurare a unei comunicări eficiente între unităţile Armatei Naţionale şi eşalonul superior. „Evoluţia rapidă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi necesitatea de a fi interoperabili cu partenerii externi au determinat direcţia de instruire a militarilor moldoveni, impulsionînd implementarea tehnologiilor moderne în armata moldovenească”, a menţionat comandantul Armatei Naţionale.

 

La rîndul său, comandantul interimar al CCI, maiorul Igor Bucătari, a declarat că factorul uman este decisiv în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce stau în faţa unităţii pe care o conduce, iată de ce perfecţionarea continuă a personalului la aplicaţii naţionale şi internaţionale, precum şi la studii în domeniul tehnologiilor informaţionale, este prioritară. „Ne bucurăm că prestaţia militarilor transmisionişti este apreciată în cadrul exerciţiilor multinaţionale. Acest lucru demonstrează că personalul detaşat, dispune de pregătire de calitate în domeniul comunicaţiilor”, a specificat Bucătari.

 

În cadrul evenimentului un grup de militari au fost decoraţi cu medalia „Pentru serviciu impecabil” şi au primit diplome de onoare şi cadouri de preţ.

Sursa: www.army.md

Subcategories