23 ianuarie

Share

1465

Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, începe asediul Cetății Chilia, pe care o cucereștepe 25 ianuarie. Pentru îmbunătățirea sistemului de apărare, în vara anului 1479, Ștefan cel Mare reconstruiește Cetatea pe malul stâng al Dunării (Cetatea Chilia Nouă). La lucrări participă 800 de zidari și 17.000 de ajutoare.

 

 

1512

În Țara Românească, are loc Bătalia de lângă București, dintre oastea Domnului Vald cel Tănăr și oastea otomană. Lupta  s-a încheiat cu înfrângerea, capturarea şi decapitarea domnului.

 

 

1512

Începe domnia, în Țara Românească, a lui Neagoe Basarab. A încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria. A încercat să stabilească relații diplomatice cu Veneția și Roma, și chiar să medieze conflictul dintre creștinii ortodocși și catolici. Continuă viziunea și obiectivele politice inițiate de Ștefan cel Mare și încearcă să realizeze o coaliție a statelor răsăritene împotriva expansiunii turcești.

 

 

 

1821

Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor Țării Românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Acesta a fost momentul declanșării revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

 

 

 

 

 

1855

S-a născut John Moses Browning, proiectant de arme american, care a dezvoltat o mare varietate de arme militare și destinate civililor, cartușe, mecanisme de arme, fiind creditat cu 128 patente în domeniul armamentului, multe dintre ele fiind utilizate în lume până în zilele noastre. Și-a construit prima armă de foc la vârsta de 13 ani la magazinul de arme al tatălui său și i s-a acordat primul patent la vârsta de 24 de ani.

 

 

 

 

1878

Este semnat armistițiul din războiul ruso-româno-turc de la 1877-1878.

 

 

 

1945

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, începe Operațiunea Hanibal, de evacuare a germanilor și unităților Wermacht din zona buzunarului Curlanda, creat de inaintarea armatei Roșii.

 

 

1973

Președintele american Richard Nixon a anunțat încheierea unui acord care a dus la încetarea ostilitățiilor militare din Vietnam.

 

 

 

22 ianuarie

Share

1506

Este întemeiată oficial Garda Elvețiană a Vaticanului. În această zi un grup de 150 de elvețieni din Cantonul Uri, aflați în serviciul papei Iulius al II-lea, au defilat pentru prima oară prin Roma, intrând prin Porta del Popolo sub comanda căpitanului Kaspar von Silenen.

 

 

1521

Împăratul Carol al V-lea deschide Dieta de la Worms, a fost o dietă a Sfântului Imperiu Roman, rămas în istorie pentru edictul de la Worms (Wormser Edikt), referitor la Martin Luther și la efectele Reformei Protestante.

 

 

 

 

 

1662

Are loc Bătălia de la Seleuşul Mare, lângă Sighişoara. Cade în luptă însuşi principele Transilvaniei, Ioan Kemeny.

 

 

 

 

 

1862

Are loc formarea primului guvern unitar al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei în frunte cu conservatorul Barbu Catargiu.

 

 

 

 

 

1879

Peste 1.500 de soldați britanici și-au pierdut viața în urma unei înfrângeri umilitoare în confruntarea cu zulușii, în bătălia de la Isandlwana.

 

 

 

1905

În Rusia izbucnește prima revoluție cu caracter democratic (Duminica însângerată), îndreptată împotriva autocratismului țarului Nicolae al II-lea (revoluția burghezo-democratică din 1905-1907), reprimată de autoritățile țariste.

 

 

1917

În timpul Primului Război Mondial, președintele american Woodrow Wilson cere o "pace fără victorie" în Europa.

 

 

 

 

 

1993

În timpul reuniunii la nivel înalt de la Minsk, doar 7 state din cele 10 prezente (din fosta URSS) semnează Carta CSI. Se abțin Moldova, Ucraina și Turkmenistanul, pentru că nu sunt de acord cu crearea unor structuri care să ducă la un grad înalt de integrare, în special economică, și să asigure Rusiei rolul de lider

21 ianuarie

Share

1648

La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, sub îngrijirea mitropolitului Andrei Șaguna.

 

 

 

 

 

1793

Ludovic al XVI-lea al Franței, în timpul Revoluţiei Franceze, este deposedat de toate titlurile și toate onorurile de către guvernul republican şi a fost decapitat prin ghilotinare în una din cele mai mari piețe ale Parisului, Place de la Concorde. Călăul, Charles Henri Sanson, a depus mărturie că fostul rege și-a înfruntat cu curaj soarta.

 

 

1865

A murit Alecu Donici, poet şi fabulist. A fost trimis ca sublocotenent în regimentul Ekaterinburg, în Sudul Basarabiei. Invocând motive familiale, revine la baștină și activează la  în Chișinău, apoi la Iași și Piatra-Neamț. Practică avocatura, și scrie mult.

 

 

 

 

 

1968

În timpul Războiului din Vietnam, începe Bătălia de la Khe Sanh în nord-vestul Provinciei Quang Tri, Republica Vietnam (Vietnamul de Sud). Combatanții erau părți din Forța Amfibie Marină III a Statelor Unite, precum și din Armata Republicii Vietnam de o parte, și două până la trei unități de dimensiunea unei divizii din cadrul Armatei Populare Vietnameze. Comandamentul american din Vietnamul de Sud a dat operațiunii de aparare a bazei numele de cod Operațiunea Scotland.

20 ianuarie

Share

1368

Domnul Munteniei, Vladislav I (Vlaicu Voda), confirmă braşovenilor privilegiile lor comerciale în Muntenia (cel mai vechi privilegiu comercial cunoscut, acordat de un domn român, scris în limba latină). El atesta intensificarea comerţului de “drumul Brăilei “.

 

 

 

 

 

1390

S-a încheiat tratatul de la Lublin dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești (1386 - 1418), și Wladislaw al II-lea Jagello, regele Poloniei (1386-1434).

 

 

 

1473

Regele Ungariei, Matei Corvin, acordă negustorilor moldoveni garanţii pentru activitatea lor din Transilvania.

 

 

 

 

1527

Începe prima domnie a lui Petru Rareş în Moldova (până în 1538). A fost fiul lui Ștefan cel Mare şi păstra multe din calitățile tatălui său: ambiția, îndrăzneala, vitejia, religiozitatea, gustul artistic.

 

 

 

 

19 ianuarie

Share

379

După moartea împăratului Valens la Adrianopol (378), Grațian îl proclamă co-împărat al  Imperiului Roman de Răsărit pe Teodosius, încredințându-i guvernarea provinciilor orientale.

 

 

 

 

 

1419

În Războiul de 100 de ani orașul francez Rouen s-a predat lui Henric al V-lea al Angliei.

 

 

 

1821

S-a constituit Comitetul de Oblăduire, menit să asigure conducerea Țării Românești până la stabilirea succesorului fostului domnitor, Alexandru Șuțu, decedat cu o zi înainte.

 

 

 

 

 

1915

În timpul Primului Război Mondial a avut loc primul atac aerian major asupra unor ținte civile în Marea Britanie când două zepeline germane au bombardat orașele Great Yarmouth și King's Lynn de pe coasta estică a Angliei.