2 iulie

Share

1504

După o domnie îndelungată de 47 de ani, Marele Domnitor Ştefan cel Mare a încetat din viaţă. În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, Ștefan cel Mare a reușit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Guvernului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 433 din 26.12.1990, prin care pe 2 iulie să fie este marcată Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare. Biserica Ortodoxă Română a emis în 1992 actul oficial al canonizării lui Ştefan cel Mare ca domn binecredincios, stabilind şi ziua cinstirii sale – 2 iulie.

 

 

1504

Bogdan al III-lea (cel Chior) urcă pe tronul Moldovei. Este fiul lui Ștefan cel Mare și al Doamnei Maria Voichița, fiind asociat la domnie încă din 1497. La moartea tatălui său avea cca. 25 de ani.

 

 

 

 

 

1644

Are loc  Bătălia de la Marston Moor, în timpul Primului Război Civil Englez din 1642–1646. Forțele combinate ale covenantiștilor scoțieni în frunte cu earlul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de earlul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de Prințul Rupert al Rinului și de marchizul de Newcastle.

 

 

 1849

Este semnat „Proiectul de pacificare” la Seghedin de către Kossuth, guvernatorul Ungariei, şi de N. Bălcescu şi C. Bolliac, reprezentanţii emigraţiei române. Guvernul maghiar asigura românilor dreptul de folosire a limbii materne în administraţie, justiţie şi învăţământ. Românii se angajau să depună armele în două săptămâni, beneficiind de amnistie generală, şi se legau să apere împotriva Habsburgilor independenţa Ungariei. 

 

 

1 iulie

Share

1859

Alexandru Iona Cuza dă decretul pentru înfiinţarea Direcţiei de statistică a Moldovei, director fiind numit Ion Ionescu de la Brad.

 

 

 

 

 

1866

Promulgarea noii Constituţii a României, redactată după modelul Constituţiei Belgiei din februarie 1835. Noua Constituţie reprezintă baza juridică a coaliţiei dintre burghezie şi moşierime.

 

 

 

 

 

1878

S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist.

 

 

1881

Apare la Iaşi, bilunar, apoli lunar, revista politică, culturală, ştiinţifică şi literară de orientare general-democratică „Contemporanul”, tribună a materialismului militant. Revista a apărut sub conducerea lui Ioan Nădejde (1881-1885) şi apoi a lui Vasile Morţun (1885-1891), avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu-Gherea.

 

 

 

 

 

1916

Începe Bătălia de pe Somme, una dintre cele mai lungi și mai sângeroase din Primul Război Mondial, cu mai mult de un milion de morți în ambele părți. Forțele britanice și franceze au încercat să rupă liniile germane pe un front de 40 km la nordul și sudul râului Somme, în nordul Frenței. Principalul scop al acestei lupte era ca germanii să aducă trupe de la Verdun; totuși, pierderile din Somme au terminat fiind superioare celor de la Verdun.

 

 

1942

Începe prima bătălie de la El Alamein, una dintre luptele ale Campaniei Deșertului Vestic a celui de-al Doilea Război Mondial, având ca beligeranți forțele Axei comandate de Erwin Rommel pe de-o parte și forțele Aliaților comandate de Claude Auchinleck. Bătălia a marcat oprirea înaintării spre est a Axei. El Alamein (Egipt) a fost punctul cel mai estic atins de forțele Axei, aflat la doar 80 km de Alexandria.

30 iunie

Share

1606

A decedat Ieremia Movilă, boier moldovean, frate cu mitropolitul Gheorghe Movilă, a fost urcat pe tron de cancelarul polonez Zamoyski în locul lui Ștefan Răzvan. A fost tot timpul protejatul polonezilor. Este recunoscut ca domn și de turci cărora le plătea tributul. În timpul domniei sale a fost ridicată Mănăstirea Sucevița, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi, din lemn.

 

 

 

 

1934

Începe „Noaptea cuțitelor lungi” sau "Operațiunea Colibri", a avut loc în Germania, când regimul nazist a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. Majoritatea celor uciși erau membri ai „Batalioanelor de asalt” (SA) (în germană Sturmabteilung), o organizație paramilitară nazistă. Adolf Hitler a acționat împotriva SA și împotriva liderului său, Ernst Röhm, deoarece vedea în independența SA și în apetitul membrilor acesteia pentru violențe de stradă o amenințare directă asupra puterii sale.

 

 

 

 

1941

La Liov a fost emisă Declarația de independență a Ucrainei de către Organizația Naționaliștilor Ucraineni, conduși de Stepan Bandera. Premierul noului stat ucrainean a fost numit Iaroslav Stețko, iar șeful Radei Națională Ucraineană a devenit Kost Levițki. OUN a încercat să profite de retragerea forțelor sovietice din Ucraina după invadarea URSS de către trupele Germaniei Naziste. După numai câteva zile de la ocuparea Liovului, naziștii au arestat proaspăt formatul guvern ucrainean, iar membrii săi au fost trimiși în lagăre de concentrare din Reich.

29 iunie

Share

120

O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus.

 

 

 

1400

Începe domnia efectivă a lui Alexandru cel Bun în Moldova (s-a proclamat domn la 23 aprilie 1399); Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de la Suceava (1401), a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mânăstirile Moldovița și Bistrița.

 

 

 

 

1521

Este atestat primul  document cunoscut, scris in limba romana -Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 

 

 

1602

Este încheiată Convenţia de la Cluj, Sigesmund Bathory cedează Transilvania împăratului Rudolf al II-lea de la care primeşte ducatele Opplen şi Ratibor şi un venit de 50 000 florini anual.

 

 

 

 

 

1659

O oaste de  cazaci ucraineni condusă de Ivan Vîhovski , a învins în bătălia de la Konotop  o armată rusă condusă de prințul Trubețkoi.

 

 

 

1819

S-a născut Nicolae Bălcescu  istoric, scriitor, om politic, lider al mişcării revoluţionare de la 1848 în Ţara Românească. Exponent al generaţiei paşoptiste, Bălcescu s-a numărat printre fondatorii societăţii secrete „Frăţia” şi „Societăţii studenţilor români” de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Opera sa, „Românii supt Mihai-Voevod Viteazul”, publicată postum, este una dintre operele ilustrative pentru ideologia naţională a secolului al XIX-lea prin conturarea mitului unităţii naţionale înfăptuite de voievoul Mihai Viteazul.

 

28 iunie

Share

1651

Începe Bătălia de la Beresteczko, între cazacii zaporojeni răsculați, conduși de hatmanul Bogdan Hmelnițki, ajutat de tătarii crimeeni aliați pe de o parte, și de cealaltă parte armata polono-lituaniană în frunte cu regele Ioan al II-lea Cazimir. A fost cea mai mare bătălie terestră a secolului al XVII-lea.

 

 

1848

Ca urmare a unor zvonuri ale reacţiunii boiereşti despre iminenţa intrării în Ţara Românească a unei mari armate ţariste care se îndreaptă spre Bucureşti concomitent cu o armată turcească, Guvernul provizoriu părăseşte în grabă Bucureştii, refugiindu-se la Rucăr.

 

 

1914

Arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția sa au fost asasinați, eveniment ce a declanșat Primul Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar declarând război Serbiei.

 

 

 

 

 

1919

Se semnează la Versailles Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Germania, prin care aceasta pierdea toate coloniile, înapoia o serie de teritorii Franţei (Alsacia şi Lorena), Belgiei (Eupen şi Malmedy), Poloniei (Poznania şi Prusia Occidentală) etc.

 

 

1940

Prin comunicatul nr. 25 al Marelui Stat Major al Armatei Române, populația a fost anunțată în mod oficial despre existența ultimatumului sovietic, despre acceptarea acestuia de către București și despre intenția guvernului de evacuare a armatei și administrație de pe malul drept al Prutului. În conformitate cu prevederile ultimatumului, trei orașe cheie – Chișinău, Cernăuți și Cetatea Albă – trebuiau să fie predate sovieticilor până la ora 14:00. Până pe 2 iulie, granița de-a lungul râului Prut a fost închisă definitiv.

 

 

2001

Republica Moldova participă cu drepturi depline la Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, contribuind la promovarea securităţii şi stabilităţii în regiune. Participarea la activităţile acestui organism regional extinde şi facilitează promovarea procesului de înţelegere şi cooperare regională, menit să dezvolte relaţiile în sud-estul Europei. În acest context, militarii moldoveni participă la activităţile grupului de lucru interministerial referitor la problemele securităţii şi apărării.