15 martie

Share

1412

Este încheiat acordul secret de la Lublau între Polonia şi Ungaria, care reprezenta un mare pericol pentru Moldova, fiind primul acord de împărţire a unui teritoriu românesc în sfere de influenţă. La domnia Moldovei în acea perioadă se afla Alexandru cel Bun, domn paşnic şi bun gospodar, vasal al regelul Poloniei – Vladislav Iagiello.

 

 

 

 

1602

Are loc Bătălia de la Creţeşti, în care voievodul Munteniei, Simion Movilă, îl înfrânge pe Radu Mihnea.

 

 

 

 

 

 

1876

A apărut, la București, ziarul "Timpul", organul de presă al Partidului Conservator, la care au lucrat Mihai Eminescu, Ion Slavici și I.L. Caragiale.

 

 

 

 

 

1917

Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice în numele său și al țareviciului, în favoarea fratelui lui, spunând: „Lasăm moștenire succesiunea noastră fratelui nostru, Marele Duce Mihail Alexandrovici, și îi dăm binecuvântarea noastră la urcarea pe tron.” Marele Duce Mihail a refuzat să accepte tronul și a abdicat a doua zi, și astfel trei secole de istorie a dinastiei Romanov s-au încheiat.

 

 

14 martie

Share

1837

Apare, la Iași, "Alăuta Românească", prima revistă literară din Moldova, supliment al gazetei Albina românească.

 

 

 

 

 

1881

Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la 10 mai 1881.

 

 

 

 

 

1962

Au început lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, creat la 20 decembrie1961, ca urmare a Rezoluției celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (din 1983, Conferința pentru dezarmare).

 

13 martie

Share

1458

Ştefan cel Mare, voievodul Moldovei, reînnoieşte braşovenilor, tuturor negustorilor şi întregii Ţări a Bârsei prvilegiile pe care le aveau de la Alexandru cel Bun.

 

 

 

 

 

1489

Prima atestare documentară a armaşului în Moldova, un dregător din Moldova şi Ţara Românească în evul mediu, care avea ca atribuţie aplicarea pedepselor hotărâte de domnie - aplicarea pedepselor corporale şi execuţiilor capitale, dar şi cu paza temniţelor.

 

 

1917

A fost semnat Documentul de la Viena de către cancelarul Bethmann-Hollweg și ministrul de Externe austro-ungar Ottokar Czernin. El prevedea anexarea României la Austro-Ungaria în caz de victorie a puterilor centrale în Primul Război Mondial.

 

 

 

 

 

1992

În satul Parcani, un detaşament de femei, susţinut de aproximativ 300 de cazaci, au întreprins un atac banditesc asupra unităţii militare a Armatei a 14-a şi au capturat suficient armament. Acest act a fost susţinut şi organizat de înşişi ofiţerii acestei armate.

12 martie

Share

1868

Are loc încercarea eșuată de asasinat asupra Prințului Alfred, Duce de Edinburgh, tatăl reginei Maria a României.

 

 

 

 

 

1907

Răscoala țăranilor atinge apogeul în Muntenia și Oltenia. Demisia guvernului conservator prezidat de Gheorghe Cantacuzino. Se formează un guvern liberal, în frunte cu Dimitrie A. Sturdza (cu I.I.C. Brătianu la Ministerul de Interne și cu generalul Al. Averescu la Ministerul de Război).

 

 

 

 

 

1918

Moscova devine capitala Rusiei după ce Sankt Petersburg a deținut acest statut timp de 215 ani.

 

  

 

1992

În or. Bender s-a desfăşurat sesiunea ordinară a sovietului orăşenesc, în cadrul căreia urmau să se discute doleanţele scrise ale deputaţilor referitor la situaţia social-politică a or. Bender şi la ilegalităţile comise de gardişti în Transnistria. Preşedintele comitetului executiv, V. Cogut, a dat un răspuns superficial, menţionând că poliţia îşi va îndeplini şi în continuare obligaţiile, declarând, totodată, că gardiştii îşi permit acţiuni nesancţionate. Unele tentative izolate ale câtorva deputaţi de a-i familiariza pe cei prezenţi la sesiune cu adevărata stare de lucruri nu au avut nici un efect: V. Cogut s-a grăbit să închidă lucrările sesiunii.

 

11 martie

Share

1871

Începe guvernarea cabinetului conservator prezidat de Lascăr Catargiu (marea guvernare conservatoare, până în 4 aprilie 1876), care a pus bazele constituirii partidului politic conservator.

 

 

 

 

 

1942

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, primul tren cu deportaţi pleacă din Paris spre Lagărul de concentrare de la Auschewitz.

 

 

 

1985

Comitetul Central al PCUS îl alege pe Mihail Gorbaciov în funcția de Secretar General. Alegerea sa marchează începutul destinderii între Est și Vest. Este debutul pentru perestroika și glasnost