2 iunie

Share

1816

S-a născut Constantin Alexandru Rosetti, fiu al spătarului Alexandru Rosetti și al Elenei Obedeanu (născută Cretzeanu), a fost om politic și publicist român, unul din conducătorii Revoluției de la 1848 din Țara Românească și ai luptei pentru Unirea Principatelor Române.

 

 

 

 

 

1854

Este semnată convenţia turco-austriacă la Boiacikoy privind ocuparea Moldovei şi Ţării Româneşti de către armatele turce, comandate de Omer Paşa, şi austriece, comandate de I. B. Coronini.

 

 

 

 

 

1882

S-a născut Ion Antonescu, om politic român, ofițer de carieră, general, șeful secției de operații a Marelui Cartier General al Armatei în Primul Război Mondial, atașat militar la Londra și Paris, comandant al Școlii Superioare de Război, șef al Marelui Stat Major și Ministru de Război, iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României și Conducător al Statului cu puteri dictatoriale.

 

 

 

 

1935

 

Are loc Sfinţirea Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălți. La eveniment au participat Regele Carol al II-lea și Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia.

 

 

 

 

1957 

S-a născut Valeriu Troenco, Ministrul Apărării al Republicii Moldova din 5 aprilie 2014 până la 18 februarie 2015. Este jurist de profesie. În anii 1999 – 2001, a deținut funcția de viceministru al justiției și director al Departamentului instituțiilor penitenciare. În 2000, a fost avansat de către președinte la gradul special de general-maior de justiție.

 

 

 

1992

Ilie Ilaşcu împreuna cu alţi membrii ai grupului de rezistenţă au fost arestaţi şi judecaţi pentru acte de terorism de un tribunal transnistrean. Ilie Ilaşcu a fost condamnat la moarte, Alexandru Lesco la 12 ani de închisoare, iar Andrei Ivanţoc si Tudor Petrov-Popa au primit cate 15 ani de închisoare. A fost graţiat şi eliberat la 5 mai 2001, după noua ani de detenţie.

 

 

 

 

1992

Colonelul Vladimir Donţu a fost numit primul comandant al divizionului de artilerie, anterior brigada de artilerie „Prut”, organizată oficial la 19 aprilie 1992, când membrii acesteia au depus jurământul militar.

1 iunie

Share

Este marcată Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului. A fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. În anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o zi la așa-numita „Ziua copilului”.

 

 

 

1636

S-a născut Nicolae Milescu Spătarul, personalitate de prim rang în cultura românească şi rusă din a doua jumătate a secolului XVII – începutul secolului XVIII. Prin activitatea sa cărturărească, a avut un mare aport la dezvoltarea gîndirii social-politice, filozofice, geografice, a ştiinţelor naturale din Moldova şi Rusia.

 

 

 

 

 

1878

Are loc Congresul Internaţional de la Berlin, convocat în vederea revizuirii Tratatului de la San Stefano. Se recunoaşte independenţa României şi drepturile acesteia asupra Dobrogii, iar judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail din sudul Basarabiei sunt încorporate din nou în Imperiul Rus.

 

 

1946

Ion Antonescu, conducător al statului român in perioada 1940-1944, a fost executat prin împușcare la Jilava, alături de foștii săi colaboratori, Mihai Antonescu, Constantin Z. Vasiliu și Gheorghe Alexianu.

 

 

 

 

 

1957

A fost fondată, la Chișinău, Camera Națională a Cărții. Centrul bibliografiei naționale și statisticii producției editoriale, centru care de-a lungul anilor este responsabil față de Guvern și de întreaga comunitate, pentru evidența exhaustivă și operativă a producții editoriale scoase pe teritoriul țării.

 

 

31 mai

Share

1666

Se încheie prima din cele patru domnii a lui Gheorghe Duca în Moldova, acesta fiind mazilit de turci. De origine greacă, crescut în casa lui Vasile Lupu, vine pe tronul Moldovei pentru prima dată după moartea lui Eustatie Dabija în septembrie 1665, datorită susținerii soacrei sale Dafina Doamna și a Cupăreștilor.

 

 

 

 

 

1677

Este încheiat tratatul dintre Franţa, Mihai Apafi şi Emeric Thokolz, conducătorul nobilimii răsculate din Transilvania. Franţa se pbligă să acorde ajutoare materiale în vederea luptei împotriva Imperiului Habsburgic.

 

 

 

 

 

1814

Instituirea de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a Tipografiei eparhiale din Chişinău, în care se edita preponderent lieratură religioasă şi didactică. La 14 decembrie 1884 tipografia a fost închisă, ca mai apoi, la 20 octombrie 1906 să fie reînfiinţată.

 

 

 

 

 

1816

S-a născut Dimitrie Ghica, om politic, prim-ministru al României, preşedinte al Senatului şi al Adunării Deputaţilor. A fost unul dintre politicienii români cu o bogată experienţă. Timp de aproximativ 40 de ani s-a situat în prim planul scenei politice.

 

 

 

 

 

1859

Manolache Costache prim ministru în Moldova, a luat măsuri de modernizare a armatei înfiinţând primul batalion de geniu. Un an mai târziu, în Ţara Româneasca s-a constituit cel de-al doilea batalion, care împreuna cu cel din Moldova au constituit întâiul regiment de geniu romanesc.

 

 

 

 

 

1883

S-a născut Onisifor Ghibu, profesor român de pedagogie, membru al Academiei Române și politician, luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918.

 

 

 

 

 

1902

 

Este încheiat Tratatul de la Vereeniging, care a pus capăt celui de-al doilea război al burilor. A fost un conflict desfășurat între Imperiul Britanic și burii neerlandofoni din cele două republici independente: Republica Sud-Africană (Republica Transvaal) și Statul Liber Orange. El s-a sfârșit prin anexarea regiunii de către Imperiul Britanic și formarea Uniunii Africii de Sud ca parte din Commonwealth.

 

 

1916

Flota germană și cea engleză se înfruntă în bătălia Jutlandei, cea mai mare confruntare navală din timpul primului război mondial. 

 

 

30 mai

Share

1860

Este instituită medalia militară românească Pro Virtute Militari care a fost decernată pompierilor participanţi la luptele contra turcilor, date pe Dealul Spirei în ziua de 13 septembrie 1848, în timpul evenimentelor revoluţionare din Muntenia.

 

 

 

 

 

1913

S-a încheiat primul război balcanic dintre Turcia şi Alianţa Balcanica prin  înfrângerea Turciei, ceea ce conduce la independenţa Albaniei şi cedări teritoriale  importante în favoarea Greciei, Bulgariei şi Muntenegrului.

 

 

29 mai

Share

Este marcată Ziua internaţională a trupelor ONU de menţinere a păcii, pentru a aduce un omagiu femeilor si bărbaţilor care au activat în cadrul acestor trupe, dând dovadă de profesionalism, devotament şi curaj. De asemenea, s-a luat decizia de a se onora memoria celor care şi-au jertfit viaţa pentru cauza păcii (rezoluţia 57/129, 11 decembrie 2002).

 

 

 

1453

Armatele otomane sub conducerea sultanului Mahomed al II-lea cuceresc Constantinopolul după un asediu de 53 de zile. Sfârșitul Imperiului Bizantin.

 

 

 

 

 

1848

Dieta din Cluj, Transilvania, votează, fără a ține cont de cererea Adunării  românilor de la Blaj, unirea Principatului Transilvaniei cu Ungaria, act politic pe care împăratul Ferdinand îl sancționează la 10 iunie 1848.