5 martie

Share

1608

În Transilvania, Sigismund Rákóczi s-a retras din domnie. În locul lui a fost ales ca principe Gabriel Báthory. Timpul domniei sale a fost caracterizat de instabilitate permanentă. Prin modul său agresiv de guvernare și atitudinea sa imorală și-a făcut mulți dușmani în rândul nobilimii ardelene. Odată cu ocuparea orașului liber Sibiu și-a atras și împotrivirea națiunii săsești. Din cauza războaielor pornite împotriva Țării Românești a stârnit mânia Porții Otomane.

 

 

 

 

1658

A început domnia lui Mihnea Radu în Țara Românească. A dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se, împotriva marii boierimi, pe slujitorii militari (dorobanți), pe orășeni și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere, fără voia stăpânilor lor.

 

 

 

 

1711

Printr-un ucaz al țarului Petru cel Mare, în cadrul reformelor sale, este definită o nouă funcție, aceea de Oberfiskal, un funcționar superior "a cărui sarcină va fi să-i urmărească în taină pe toți oamenii și chiar și pe cei mai înalți dregători". Oberfiskalul are în subordine 500 de fiskalii care urmează să descopere pe judecătorii corupți, pe cei care înșeală fiscul, pe funcționarii care cer mită.

 

 

 

 

1917

Este semnat de către ostaşii români din armata austro-ungară căzuţi prizonieri în Rusia şi aflaţi în lagărul de la Darniţa (Kiev)  următorul angajament: “Noi ofiţerii, gradaţii și soldații români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre românești de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România“.

 

 

1933

Partidul nazist al lui Adolf Hitler obține 43,9% la alegerile Reichstag. Acest lucru va permite mai târziu naziștilor să treacă legea de abilitare și de a stabili o dictatură.

 

 

 

 

 

1946

Churchill a declarat, la Fulton (Missouri), că de la Stettin - Baltica, până la Trieste - Adriatica, o "cortină de fier" a coborât traversând continentul european – începutul Războiului Rece.

 

 

 

 

 

1953

Moare Iosif Vissarionovici Stalin în vârstă de 74 de ani. Trupul său a fost mumificat și păstrat în Mausoleul lui Lenin până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului.

 

 

 

 

 

1970

A intrat în vigoare Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare. Tratatul internațional, a fost semnat la 1 iulie 1968 pentru a limita răspândirea armamentului nuclear. 188 state suverane sunt părți ale tratatului. 

 

4 martie

Share

1152

Frederick I Barbarossa a fost ales la Frankfurt și încoronat la Aachen Rege al Germaniei.

 

 

 

 

 

 

1386

Vladislav II Iagello este încoronat rege al Poloniei. Prințul Vladislav devine primul rege Iagello al Poloniei, luându-și titlul de Vladislav al II-lea, în urma căsătoriei din 1386 cu Hedviga de Anjou.

 

 

 

 

 

1461

În cadrul Războiului celor două roze, Regele Henric al VI-lea al Angliei care aparținea casei Lancaster este detronat de către vărul său, care va deveni regele Eduard al IV-lea și care aparținea casei de York.

 

 

 

 

 

1665

Regele Angliei, Carol al II-lea declară război Țărilor de Jos marcând începutul celui de-Al Doilea Război Anglo-Olandez. Cauzele războiului erau de natură economică, ca și conflictele anterioare dintre navele engleze și olandeze. În război era implicată indirect și Franța, Danemarca și principatul german Münster.

 

 

1821

În timpul Revoluției de la 1821, Oastea lui Tudor Vladimirescu, supranumită Adunarea norodului, ocupă Slatina.

 

 

 

 

 

1852

S-a stins din viaţă Nikolai Gogol, prozator și dramaturg rus, născut în Ucraina. Gogol s-a afirmat ca un scriitor care urmărește să redea adevărul vieții, smulgând fără cruțare vălul somptuos de pe societatea nobiliaro-birocratică a timpului său.

 

 

 

 

 

1861

Abraham Lincoln devine preşedinte al S.U.A. Lincoln a exclus orice compromis cu statele sclavagiste din Sud, ceea ce face ca războiul civil să devină inevitabil. El a condus ţara sa în timpul unei perioadei critice din istoria Americii reprezentate de  Războiul Civil. A fost asasinat la sfârşitul războiului de către John Wilkes Booth.

 

 

 

 

 

1882

S-a născut Nicolae Titulescu, un diplomat, jurist, profesor și om politic român, în repetate rânduri ministru al afacerilor străine, ministru plenipotențiar, fost președinte al Ligii Națiunilor. A fost membru titular (din 1935) al Academiei Române.

 

 

 

 

 

1907

Răscoala țărănească din 1907: Peste 2.000 de țărani răsculați pătrund în Botoșani, unde au loc ciocniri sîngeroase cu armata.

 

 

 

1915

Guvernul rus înaintează ambasadorilor Franței și Angliei la Petrograd un memorandum în care își exprimă hotărîrea de anexare la Rusia a Constantinopolului și a strîmtorilor Bosfor și Dardanele. Guvernele francez și englez nu s-au împotrivit.

 

 

3 martie

Share

1799

Domn al Țării Românești, Constantin Hangerli este executat la București, din ordinul sultanului. Trupul decapitat a fost înmormântat în Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. 

 

 

  

 

 

1857

Se înființează la București "Comitetul Central al Unirii" cu scopul de a coordona acțiunile organizate vizând Unirea Principatelor. La Iași se înființase în același scop societatea "Unirea" încă din 25 mai 1856.

 

 

 

1863

S-a stins din viaţă Iancu Văcărescu, poet român, fiul lui Alecu Văcărescu. Atras de ideile înaintate ale epocii, a salutat răscoala lui Tudor Vladimirescu („Buna vestire”, „Glasul poporului subt despotism”) și a participat la mișcarea de redeșteptare culturală și națională, sprijinind începuturile școlii, teatrului, presei și tipografiei românești.

 

 

 

 

1878

Este semnat Tratatul preliminar de la San Stefano, de către Imperiul Rus și cel Otoman, după încheierea războiului ruso-turc din 1877-1878. Din partea Rusiei au fost delegați contele Nicolai Pavlovici Ignatiev și Alexandr Nelidov, iar din partea Imperiului Otoman au participat ministrul de externe Safvet Pașa și ambasadorul în Germania, Sadullah Bey. Tratatul a confirmat o serie de schimbări politice în Balcani, prin recunoașterea independenței mai multor state, inclusiv a României.

 

 

1904

Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a devenit prima persoană care a înregistrat un document politic folosind fonograful lui Thomas Edison.

 

 

 

 

 

1907

În timpul răscoalelor ţărăneşti, la Pașcani, a avut loc prima mare ciocnire dintre răsculați și armată. Țăranii arestați au fost eliberați de către muncitorii ceferiști de la depoul local.

 

 

 

1918

A fost semnat Tratatul de pace de la Brest-Litovsk, între Rusia și Puterile Centrale, marcând ieșirea Rusiei din primul război mondial. Tratatul a devenit practic nul până la sfârșitul anului dar, importanța lui majoră, deși neexistentă în intențiile semnatarilor, a fost aceea de declanșator al procesului de cucerire a independenței Finlandei, Poloniei, Estoniei, Letonie și Lituaniei.

 

 

1930

S-a născut Ion Iliescu, politician român. A fost președinte ales al României între anii 1992-1996 și 2000-2004 și președinte al CFSN între 22 decembrie 1989 și 1992.

 

 

 

 

2 martie

Share

Ziua Memoriei, a comemorării celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict. În această zi forţele separatiste au declanşat acţiunile de luptă de la Nistru.

 

  

 

1716

Apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, prima monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea este alcătuită din trei părți și este însoțită de prima hartă a Moldovei.

 

 

 

 

 

1855

Alexandru al II-lea devine țar al Rusiei. Primul său an de domnie a fost dedicat urmărilor războiului din Crimeea, a eșecului negocierilor de pace de la Sevastopol conduse de consilierul său de încredere prințul Alexandru Gorchakov. Țarul se gândea că Rusia era epuizată și umilită de război. Încurajat de opinia publică a început o serie de reforme radicale.

 

 

 

 

1917

La sfârșitul „Revoluției din februarie”, Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice în numele său și al țareviciului, în favoarea fratelui său Mihail. Marele Duce Mihail a refuzat să accepte tronul și a abdicat a doua zi, astfel trei secole de istorie a dinastiei Romanov s-au încheiat.

 

 

 

 

 

1931

S-a născut Mihail Gorbaciov, conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991. Încercările sale de reformă au dus la încheierea războiului rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și la prăbușirea Uniunii Sovietice. A primit Premiul Nobel pentru Pace în 1990.

 

 

 

 

 

1939

Howard Carter, arheolog si egiptolog englez, cel care in 1922 a descoperit mormântul faraonului Tutankamon, a încetat din viata la vârsta de 66 de ani.

 

 

 

 

 

1941

În urma rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941, conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, organizează un plebiscit cu privire la politica internă. 90% dintre votanți s-au pronunțat pentru politica guvernului Antonescu și împotriva legionarilor (2 martie-5 martie 1941).

 

 

 

 

 

1973

Începutul retragerii trupelor americane din Vietnam (proces ce va dura până în 29 martie 1973), ca urmare a tratatului încheiat la Paris, ce încheia războiul din Vietnam (1957-1973).

 

 

 

 

 

1992

La sesiunea a 46-a a Adunării Generale a ONU, prin aprobare unanimă, Republica Moldova a devenit membră a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).

 

  

 

2013

În cadrul evenimentelor dedicate Zilei Memoriei, Centrul de Cultură şi Istorie Militară din Chişinău, şi-a redeschis  uşile Muzeului Militar şi a inaugurat Expoziţia permanentă “Martirii Neamului”, organizată în memoria eroilor căzuţi la Nistru.

 

1 martie

Share

1542

Este încheiat tratatul între voievodul Moldovei, Petru Rareş, şi markgraful Ioan al II-lea de Brandenburg.

 

 

 

 

 

 

1562

Peste 1.000 de hughenoți sunt masacrați de catolici în Wassy, Franța. Această tragedie a fost primul eveniment major din războaiele religioase franceze care vor macina ţara timp de peste treizeci de ani. Hughenot este un nume dat protestantilor calviniști francezi  Se pare ca denumirea acestora provine din cuvantul german Eidgenossen care inseamna “uniti prin juramant”.

 

 

1746

Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești (1744-1746), clerul înalt și boierii hotărăsc eliberarea din șerbie a rumânilor fugiți, care se reîntorc în țară. Liberi ca persoană, țăranii rămân totuși dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă, în Țara Românească și 24 de zile, în Moldova.

 

 

 

 

1788

S-a născut Gheorghe Asachi, cărturar, enciclopedist şi scriitor al începuturilor literaturii române. Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, școală, presă, activitate tipografică.

 

 

 

 

1837

S-a născut Ion Creangă, scriitor român, recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale. Este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie”.

 

 

 

 

 

1867

A apărut primul număr al „Convorbirilor literare", organ de presă al „Junimii"– grupare politică și literară condusă de Titu Maiorescu.

 

 

 

 

 

1912

A fost efectuat primul salt cu paraşuta dintr-un avion, premiera aparţinându-i lui Albert Berry. Căpitanul Berry  s-a paraşutat  dintr-un avion care zbura deasupra oraşului St Louis din  Statele Unite ale Americii.

 

 

 

1941

Bulgaria a aderat la Pactul Tripartit, devenind oficial un aliat al Germaniei. Armatelor germane li s-a permis intrarea în Bulgaria de unde au atacat în luna aprilie, Grecia şi Iugoslavia. Armatele bulgare nu s-au implicat în atac, dar participă la ocupaţia de ambelor ţări anexând părţi din teritoriul lor.