24 mai

Share

1906

La Chişinău apare primul ziar în limba română „Basarabia”. În fruntea redacţiei s-a aflat Em. Gavriliţă. Colaboratori activi: P. Halippa, I. Pelivan, I, Inculeţ, A. Nour, A. Mateevici, N. Popovschi ş.a. Pentru prima dată, în această perioadă, pe paginile gazetei a fost lansată ideea reinstaurării autonomiei Basarabiei de la 1818. Funcționează mai puțin de un an, autoritățile închizându-l după ce publică "Deșteaptă-te, române!".

 

 

23 mai

Share

1430

Ioana D'Arc este capturată de către burgunzi în timp ce conducea armata spre a elibera Compiègne.

 

 

 

 

 

 

1918

În urma izbucnirii Revoluției Socialiste din Octombrie, Patriarhul Tihon al Moscovei şi Întregii Rusii, a expediat Mitropolitului Pimen al Moldovei actul renunţării la Basarabia.

 

 

 

 

 

1922

Nicolae Donici,devine membru de onoare al Academiei Române. A fost un astronom  originar din Basarabia şi  strănepot al fabulistului Alexandru Donici. A fost ales membru al Societăţii Astronomice din Rusia din 1904 pana in 1917, membru a Uniunii internaţionale pentru studiul Soarelui, a Uniunii Internaţionale Astronomice (din 1922), al societăţilor astronomice din Germania şi Franţa.

 

 

1942

După câteva zile de luptă în cea de-a doua bătălie de la Harkov, în timpul celui de-al Doielea Război Mondial, armata germană (Wehrmachtul) reușește să încercuiască complet Armata Roșie în Harkov. Capitularea are loc la data de 28 mai.

 

22 mai

Share

334 i.Hr.

Armata macedoneana condusă de  Alexandru cel Mare îl  învinge pe  împăratul perşilor Darius al III-lea în bătălia de la Granicos .

 

 

 

1660

Are loc Bătălia de la Gilău, judeţul Cluj, dintre principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczy al II-lea şi paşa din Buda, căştigată de către acesta din urmă.

 

 

 

 

 


1455

În timpul Războiul celor Două Roze, în prima bătălie de la St Albans, Richard, Duce de York învinge și capturează pe regele Henric al VI-lea al Angliei.

 

 

 

1939

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial Germania și Italia semnează Pactul Steel (Pactul de Oţel). Pactul a fost format din două părți: prima a fost o declarație de cooperare dintre Germania și Italia, în vreme ce partea a doua, „Protocolul secret adițional”, prevedea o politică comună militară și economică.

 

21 mai

Share

În România, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos - Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

 

 

Este marcată „Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare”. A fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, la 20 decembrie 2002, prin Rezoluţia 57/249. Este manifestată printr-o serie de reuniuni, mese rotunde şi seminarii la care participă specialişti din domeniul academic, al ştiinţelor politice, istoriei religiilor, filosofiei, precum şi istorici, antropologi, reprezentanţi guvernamentali sau ai organizaţiilor neguvernamentale.

 

 

 

 

 

996

Otto al III-lea în vârstă de șaisprezece ani este încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman. În anii următori s-a implicat în lupta dintre Papa Grigore al V-lea și Antipapa Ioan al XVI-lea. Își stabilește reședința la Roma și a resuscitat o serie de cutume romane și bizantine în cadrul curții sale. În anul 1000 consfințește încoronarea lui Ștefan I ca Rege al Ungariei.

 

 

 

 

1712

Capitala Rusiei a fost mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg. Oraşul a fost capitală a Imperiului Rus până în 1918.

 

 

 

1877

Mihail Kogălniceanu a proclamat în Parlamentul României, în numele guvernului, independența - expresie a dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie.

 

 

 

 

 

1880

S-a născut Tudor Arghezi, scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză, pamflete, precum și literatură pentru copii.

 

 

 

 

 

1864

Rusia învinge în războiul ruso-cerchez  ( 1763-1864). Patru milioane de cerchezi au fost masacraţi, iar peste un milion au fost  forţaţi să plece in masă în exil.

 

 

 

20 mai

Share

325

La Niceea, are loc primul conciliu ecumenic al bisericii creștine, convocat de împăratul Constantin cel Mare. S-au pus bazele dogmatice și canonice ale religiei creştine, definind mai precis dogmele, drept răspuns la provocarea reprezentată de erezia arianistă.

 

 

 

 

 

1498

Expediția navigatorului portughez lui Vasco da Gama a atins țărmul Indiei, deschizând un nou drum maritim.

 

 

 

 

 

 

1595

Delegația munteană încheie la Alba Iulia tratatul de suzeranitate a principelui Transilvaniei Sigismund Bathory asupra Țării Românești.

 

 

 

1711

Dimitrie Cantemir printr-o proclamaţie cheamă populaţia să se alăture în lupta pentru înlăturarea dominaţiei otomane.

 

 

 

 

 

1821

Părăsit de căpitanii săi, Tudor Vladimirescu este arestat în tabăra de la Golești de către Iordache Olimpianul și predat lui Alexandru Ipsilanti.

 

 

 

 

 

1882

Se formează „Tripla Alianță”, încheiată între Germania, Austro-Ungaria și Italia. Alianța a fost încheiată la inițiativa cancelarului Otto von Bismarck (“cancelarul de fier” al Germaniei), fiind, inițial, una de ordin defensiv, adică doar în cazul în care Franța ar fi atacat pe unul din membrii acesteia, ceilalți ar fi fost nevoiți să intervină și să declare război Franței.

 

 

1920

Regele României Ferdinand I alături de Regina Maria, se află în vizită la Chișinău.