3 iulie

Share

324

Are loc Bătălia de la Adrianopole, Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț.

 

 

 

1456

Iancu de Hunedoara a încredinţat lui Vlad Ţepeş apărarea sudului Transelvaniei, în timpul absenţei contingentelor  militare locale îndreptate spre Belgrad.

 

 

 

 

 

1460

Ştefan cel Mare confirmă negustorilor lioveni privilegiul comercial pe care aceştia îl aveau de la predecesorii domnului Moldovei. Cuprinde stipulaţii protecţioniste pentru negustorii autohtoni.

 

 

 

 

 

1863

Se întruneşte la Sibiu Dieta Transilvaniei, în care pentru prima oară românii trimitcei mai mulţi delegaţi. Se votează legea privitoare la întrebuinţareacelor trei limbi ale ţării în viaţa publică. Potrivit legii, limba română putea fi folosită, alături de limbile germană şi maghiară, în administraţie şi justiţie ca limbă oficială.

 

 

1866

Are loc Bătălia de la Königgrätz s-a desfășurat între forțele armate Prusiei și cele ale Imperiului Austriac, în cadrul războiului pruso-austriac. Bătălia a avut loc la Königgrätz, pe teritoriul de astăzi al Cehiei. Înfrângerea Austriei a dus la slăbirea imperiului și a determinat casa de Habsburg să opteze dualismul austro-ungar, care a fost realizat un an mai târziu, în 1867.

 

 

1933

Se semnează la Londra, se către reprezentanţii U.R.S.S., Estoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Letoniei, Turciei, Persiei, Afganistanului, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei Convenţiile de definire a agresiunii.

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Minsk trece sub controlul trupelor sovietice în timpul Operațiunii Bagration.

 

 

 

 

 

2003

A fost adoptată hotărârea Parlamentului Republicii Moldova conform căreia un contingent al Armatei Naţionale, în număr de 43 de militari, a fost detaşat pentru a participa la susţinerea misiunilor în operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Iraq, în perioada septembrie 2003 - martie 2004. Pe parcursul anilor, la operaţiunile din Iraq au participat 6 contingente ale Armatei Naţionale, misiunea principală revenind geniştilor moldoveni.

2 iulie

Share

1504

După o domnie îndelungată de 47 de ani, Marele Domnitor Ştefan cel Mare a încetat din viaţă. În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, Ștefan cel Mare a reușit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Guvernului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 433 din 26.12.1990, prin care pe 2 iulie să fie este marcată Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare. Biserica Ortodoxă Română a emis în 1992 actul oficial al canonizării lui Ştefan cel Mare ca domn binecredincios, stabilind şi ziua cinstirii sale – 2 iulie.

 

 

1504

Bogdan al III-lea (cel Chior) urcă pe tronul Moldovei. Este fiul lui Ștefan cel Mare și al Doamnei Maria Voichița, fiind asociat la domnie încă din 1497. La moartea tatălui său avea cca. 25 de ani.

 

 

 

 

 

1644

Are loc  Bătălia de la Marston Moor, în timpul Primului Război Civil Englez din 1642–1646. Forțele combinate ale covenantiștilor scoțieni în frunte cu earlul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de earlul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de Prințul Rupert al Rinului și de marchizul de Newcastle.

 

 

 1849

Este semnat „Proiectul de pacificare” la Seghedin de către Kossuth, guvernatorul Ungariei, şi de N. Bălcescu şi C. Bolliac, reprezentanţii emigraţiei române. Guvernul maghiar asigura românilor dreptul de folosire a limbii materne în administraţie, justiţie şi învăţământ. Românii se angajau să depună armele în două săptămâni, beneficiind de amnistie generală, şi se legau să apere împotriva Habsburgilor independenţa Ungariei. 

 

 

1 iulie

Share

1859

Alexandru Iona Cuza dă decretul pentru înfiinţarea Direcţiei de statistică a Moldovei, director fiind numit Ion Ionescu de la Brad.

 

 

 

 

 

1866

Promulgarea noii Constituţii a României, redactată după modelul Constituţiei Belgiei din februarie 1835. Noua Constituţie reprezintă baza juridică a coaliţiei dintre burghezie şi moşierime.

 

 

 

 

 

1878

S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist.

 

 

1881

Apare la Iaşi, bilunar, apoli lunar, revista politică, culturală, ştiinţifică şi literară de orientare general-democratică „Contemporanul”, tribună a materialismului militant. Revista a apărut sub conducerea lui Ioan Nădejde (1881-1885) şi apoi a lui Vasile Morţun (1885-1891), avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu-Gherea.

 

 

 

 

 

1916

Începe Bătălia de pe Somme, una dintre cele mai lungi și mai sângeroase din Primul Război Mondial, cu mai mult de un milion de morți în ambele părți. Forțele britanice și franceze au încercat să rupă liniile germane pe un front de 40 km la nordul și sudul râului Somme, în nordul Frenței. Principalul scop al acestei lupte era ca germanii să aducă trupe de la Verdun; totuși, pierderile din Somme au terminat fiind superioare celor de la Verdun.

 

 

1942

Începe prima bătălie de la El Alamein, una dintre luptele ale Campaniei Deșertului Vestic a celui de-al Doilea Război Mondial, având ca beligeranți forțele Axei comandate de Erwin Rommel pe de-o parte și forțele Aliaților comandate de Claude Auchinleck. Bătălia a marcat oprirea înaintării spre est a Axei. El Alamein (Egipt) a fost punctul cel mai estic atins de forțele Axei, aflat la doar 80 km de Alexandria.

30 iunie

Share

1606

A decedat Ieremia Movilă, boier moldovean, frate cu mitropolitul Gheorghe Movilă, a fost urcat pe tron de cancelarul polonez Zamoyski în locul lui Ștefan Răzvan. A fost tot timpul protejatul polonezilor. Este recunoscut ca domn și de turci cărora le plătea tributul. În timpul domniei sale a fost ridicată Mănăstirea Sucevița, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi, din lemn.

 

 

 

 

1934

Începe „Noaptea cuțitelor lungi” sau "Operațiunea Colibri", a avut loc în Germania, când regimul nazist a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. Majoritatea celor uciși erau membri ai „Batalioanelor de asalt” (SA) (în germană Sturmabteilung), o organizație paramilitară nazistă. Adolf Hitler a acționat împotriva SA și împotriva liderului său, Ernst Röhm, deoarece vedea în independența SA și în apetitul membrilor acesteia pentru violențe de stradă o amenințare directă asupra puterii sale.

 

 

 

 

1941

La Liov a fost emisă Declarația de independență a Ucrainei de către Organizația Naționaliștilor Ucraineni, conduși de Stepan Bandera. Premierul noului stat ucrainean a fost numit Iaroslav Stețko, iar șeful Radei Națională Ucraineană a devenit Kost Levițki. OUN a încercat să profite de retragerea forțelor sovietice din Ucraina după invadarea URSS de către trupele Germaniei Naziste. După numai câteva zile de la ocuparea Liovului, naziștii au arestat proaspăt formatul guvern ucrainean, iar membrii săi au fost trimiși în lagăre de concentrare din Reich.

29 iunie

Share

120

O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus.

 

 

 

1400

Începe domnia efectivă a lui Alexandru cel Bun în Moldova (s-a proclamat domn la 23 aprilie 1399); Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de la Suceava (1401), a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mânăstirile Moldovița și Bistrița.

 

 

 

 

1521

Este atestat primul  document cunoscut, scris in limba romana -Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 

 

 

1602

Este încheiată Convenţia de la Cluj, Sigesmund Bathory cedează Transilvania împăratului Rudolf al II-lea de la care primeşte ducatele Opplen şi Ratibor şi un venit de 50 000 florini anual.

 

 

 

 

 

1659

O oaste de  cazaci ucraineni condusă de Ivan Vîhovski , a învins în bătălia de la Konotop  o armată rusă condusă de prințul Trubețkoi.

 

 

 

1819

S-a născut Nicolae Bălcescu  istoric, scriitor, om politic, lider al mişcării revoluţionare de la 1848 în Ţara Românească. Exponent al generaţiei paşoptiste, Bălcescu s-a numărat printre fondatorii societăţii secrete „Frăţia” şi „Societăţii studenţilor români” de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Opera sa, „Românii supt Mihai-Voevod Viteazul”, publicată postum, este una dintre operele ilustrative pentru ideologia naţională a secolului al XIX-lea prin conturarea mitului unităţii naţionale înfăptuite de voievoul Mihai Viteazul.