16 septembrie

Share

1739

Este încheiată convenţia dintre Munnich, comandantul armatei ruse, şi reprezentanţii stărilor. Independenţa Moldovei este recunoscută sub preotecţia ţarului, garantarea privilegiilor boierimii şi clerului. În urma încheierii păcii, armata rusă evacuează Iaşii (24 septembrie).

 

 

 

 

 

Mihail_Kutuzov1745

S-a născut mareșalul Mihail Kutuzov, căruia i se atribuie meritul salvării Rusiei în timpul invaziei napoleoniene din 1812.

 

 

 

1836_leu1836

Domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării leul, echivalentul a 60 de parale.

 

 

Karl_Dönitz1891

S-a născut Karl Dönitz, amiral și om politic german (decedat  1980).

 

 

 

 

 

 

1916

Are loc bătălia de la Praid-Sovata. Ultima acțiune ofensivă a trupelor române în Transilvania. Scopul operațiunii a fost de a menține pozițiile armatei române în Ardeal.

 

 

1918

La Salonic, are loc capitularea Bulgariei în fața trupelor Antantei, prin care Bulgaria se obligă să iasă din alianța țărilor centrale și să demobilizeze forțele sale armate. După capitularea Bulgariei forțele armatei Antantei au ajuns la Dunăre, la hotarul românesc, ce a grăbit evacuarea trupelor germane din România.

 


1926

La Roma se încheie pactul româno-italian, ce prevedea recunoașterea teritorială reciprocă. În tratatul dat se mai stipula ameliorarea relațiilor economice și comerciale. Totodată se recunoșteau frontierile existente în Europa în urma pactului de la Versailles.

 

 

Lebanese_Army,_Beirut,_Lebanon_19821982

Războiul din Liban. Masacrele de la Sabra şi Shatila.