19 decembrie

Share

1241

Termenul "parlament" a fost utilizat pentru prima dată într-un document regal oficial prin care în Anglia se convoacă consiliul regelui Henric al III-lea.

 

 

 

 

 

1668

Voievodul Ţării Româneşti, Radu Leon, promulgă o hotărâre prin care se hotărăşte expulzarea boierilor greci.

 

 

 

 

 

1898

La Iaşi, este înfiinţată, Societatea Universitară Româna, condusa de A. D. Xenopol.

 

 

 

 

 

 

1906

S-a născut Leonid Ilici Brejnev, în 1950 delegat la Sovietul Suprem și repartizat Prim-secretar al Moldovei sovietice. A fost conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice din 1964 până în 1982, în calitate de Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, precum și, între 1960 și 1964 și între 1977 și 1982, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem (șef al statului). Ca șef al statului a promovat o politică rigidă, ceea ce a dus la o politică de stagnare a vieții economice și sociale.

 

 

 

 

1984

Marea Britanie și China semnează un acord potrivit căruia Hong Kong–ul trece, începând cu 1 iulie 1997, sub suveranitate chineză, punându–se capăt, după 155 de ani, dominației britanice.