1 ianuarie

Share

438

Intră în vigoare Codexul Teodosian, o colecție oficială de decrete imperiale voită de împăratul roman de răsărit Teodosiu al II-lea. Este compus din șaisprezece cărți (libri); fiecare din aceste cărți împărțită în titluri și fiecare titlu este marcat (distinct) de o rubrică care îi indică argumentul. Constituțiile imperiale inserate în colecție sunt dispuse cronologic.

 

 

630

Profetul Muhammad și armata sa pleacă către Mecca, pe care o va captura fără vărsare de sânge.

 

 

 

 

 

1432

Se încheie domnia pe tronul Moldovei a voievodului Alexandru cel Bun şi începe prima domnie a voievodului Iliaş.

 

 

 

 

 

1775

Alexandru Ipsilanti dă mitropolitului sarcina să elaboreze un raport despre situația învațămîntului în Transilvania, pentru a putea trece la realizarea unor reforme.

 

 

 

 

 

1832

A început aplicarea Regulamentului Organic în Moldova. A fost o lege organică cvasi-constituțională promulgată în 1831-1832 de către autoritățile imperiale rusești în Țara Românească și Moldova. Conservator în esență, documentul a inițiat totuși o perioadă de reforme, care au pus baza occidentalizării societății locale. Regulamentul a oferit celor 2 principate primul lor sistem comun de guvernare.

 

 

 

 

1848

Intră în vigoare Convenția dintre Moldova și Muntenia privind desființarea vămii dintre cele două țări, excepție făcând sarea. Se formeaza o singură piață, protejată de un singur cordon vamal.

 

 

 

1945

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, are loc Operaţiunea Bodenplatte, atacul aerian al Luftwaffe, asupra aeroporturilor aliate din Olanda si Belgia.