5 ianuarie

Share

1393

S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești 1386-1418), și sultanul Baiazid I. Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război și pace cu vecinii săi și să încheie tratate de prietenie cu ei și să aibă drept de viață și de moarte asupra supușilor săi.

 

 

 

 

 

1499

Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a refuzat să plătească tribut turcilor.

 

 

 

 

 

 

1716

Nicolae Mavrocordat este numit domn în Țara Românească. Are loc instaurarea regimului fanariot în Țara Românească.

 

 

 

 

 

 

1819

Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei și Țării Românești, ca și dregătoriile de dragomani ai Divanului otoman și ai Amiralității otomane urmau a fi ocupate, prin rotație, de 4 familii fanariote.

 

 

 

1859

Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza participant la Revoluția de la 1848 și la lupta pentru Unirea Principatelor.