5 februarie

1690 

S-a încheiat, la Sibiu, tratatul dintre domnul Moldovei, Constantin Cantemir (1685 - 1693), și Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donald Heissler.

 

 

 

 

 

1867 

S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania rămânea încorporată Ungariei, anulându-i-se autonomia.

 

 

 

1990 

Este înființat, la București, Muzeul Țăranului Român, continuatorul unor îndelungate tradiții muzeale datând încă din 1875 când, la propunerea lui Titu Maiorescu, se constituia, pe lângă Muzeul de Antichități, cea dintâi secțiune de artă textilă; la 1 octombrie 1906 a fost înființat un muzeu autonom al artei țărănești, "Muzeul de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială".

 

  

1992 

În baza unui decret prezidenţial a fost creat organul de conducere al Armatei Naţionale – Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Instituţia are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului.

 

 

 

1993 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova statutul de invitat special. Pe parcursul anului 1994, delegaţii din partea Republicii Moldova au participat la sesiunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,  care a avut loc în lunile ianuarie şi iunie. Tot în această perioadă numeroşi raportori a Adunării Parlamentare al Consiliului Europei au vizitat Republica Moldova, examinând normele juridice şi situaţia drepturilor omului în ţară.

гис-технологии
ткани для вышивания