8 februarie

1856

În Ţara Românească, este defiinţată robia, de către Domnul Barbu Ştirbei.

 

 

 

 

 

 

1859

Are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde rosteşte Proclamaţia către ţară.

 

 

 

 

 

1904

Începe Războiul Ruso-Japonez, un conflict generat de ambițiile imperialiste ale Imperiului Rus și ale Imperiului Japonez în privința Manciuriei și Coreii. Principalele teatre de au fost Port Arthur și Peninsula Liaodong, împreună cu calea ferată care lega Port Arthur de Harbin.

 

 

 

 

 

1907

În nordul Moldovei izbucneşte Răscoala țărănească, în Flămânzi, Botoșani care s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

 

гис-технологии
ткани для вышивания