17 martie

Share

43 -  i.Hr.

Julius Caesar înfrânge armata pompeiană a lui Titus Labienus şi Pompei cel Tânăr în Bătălia de la Munda.

 

 

 

1819

S-a născut Alecu Russo - poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar originar din Basarabia, ideolog al generației de la 1848. Este autorul volumului Cântarea României, tipărit anonim.

 

 

 

 

 

1948

A fost semnat, la Bruxelles, actul de naștere al Uniunea Europei Occidentale - de către Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie. UEO, singura organizație europeană cu componență de apărare înființată în perioada războiului rece, și care în prezent este formată din 28 de țări.

 

 

1992

În Republica Moldova a sosit într-o vizită de documentare un grup de deputaţi ai Sovietului Suprem al Federaţiei Ruse. În cadrul întrevederii acesteia cu Mircea Snegur, membrii grupului au salutat intenţia Chişinăului de a acorda Transnistriei statut de zonă economică liberă, precizând, totodată, că „Transnistria trebuie să aibă toate garanţiile că, în cazul reunirii Moldovei cu România, nu se va pomeni teritoriu al statului reunificat România”

 

 

 

 

1992

Evoluţia evenimentelor militare şi crearea unităţilor au condus la adoptarea legii „Cu privire la Forţele Armate”. Legea, elaborată în baza doctrinei militare, stipula că forţele armate ale Republicii Moldova au scopul de a apăra statul în caz de agresiune armată, de a asigura inviolabilitatea frontierelor şi a spaţiului aerian al republicii.