25 martie

Share

101

Împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman (101-102).

 

 

 

 

 

1442

Are loc bătălia dintre oştile lui Iancu de Hunedoara şi oştile turceşti conduse de Mezet Paşa, câştigată de Iancu de Hunedoara.

 

 

 

 

 

1646

Este încheiat Tratatul de alianță dintre principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi I, și domnul Moldovei, Vasile Lupu (1634 - 1653).

 

 

 

 

 

1918

George Enescu organizează la Chișinău o serie de concerte.

 

 

  

1957

Semnarea Tratatului de la Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele Comunității Economice Europene, CEE, devenită Uniunea Europeană de la 1 noiembrie 1993, data intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht.