28 martie

Share

1661

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, moare la Constantinopol. Ulterior,osemintele sunt aduse la Iași, fiind reînhumate în biserica Trei Ierarhi, alături de ceilalţi membri ai familiei.

 

 

 

 

 

1793

Poarta Otomană emite kanun-nâme („carte de lege”), în care se preciza statutul autonom al Moldovei şi obligaţiile ei.

 

 

 

1923

Este promulgată prin decret regal Constituția României Mari, votată de Parlamentul României la 26 martie 1923, una dintre cele mai avansate și democratice constituții din Europa acelui timp.

 

 

 

 

 

1992

În Republica Moldova, ostilităţile militare luau amploare, implicarea internaţională nu era suficientă pentru calmarea situaţiei. Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova, a instituit starea excepţională pe întreg teritoriul ţării. Parlamentul de la Chişinău a instituit o comisie compusă din reprezentanţii tuturor fracţiunilor parlamentare, care urma să formuleze propuneri de soluţionare paşnică a conflictului, în baza normelor şi standardelor internaţionale.