25 aprilie

Share

1523

Mehmed-bey, paşă de Nicopol în  timpul domniei  sultanului Soliman Magnificul, înlătură pentru a treia oară pe Radu de la Afumaţi de la domnia Munteniei. Spre deosebire de primele două incursiuni, de această dată, Mehmed-bey nu se aşează singur la domnie dar instalează un domn pământean, pe Vladislav al III-a al Munteniei.

 

 

 

 

1619

Este semnat Tratatul de alianţă de la Alba Iulia dintre Gavril Movilă (domn al Munteniei) şi Gabriel Bethlen (domn al Transilvaniei) care prevedea modalităţile de soluţionare a litigiilor de hotar şi restituirea reciprocă ţăranilor şerbi şi a ţiganilor fugiţi.

 

 

 

 

 

1945

A avut loc Conferința de la San Francisco, la care au participat delegaţi din 50 de state si acolo s-a hotărât crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite, menită să apere pacea, securitatea şi colaborarea internaţională. La această conferinţă a fost elaborată şi adoptată Carta Naţiunilor Unite, care a intrat în vigoare la data de 24 octombrie 1945.