31 mai

1666

Se încheie prima din cele patru domnii a lui Gheorghe Duca în Moldova, acesta fiind mazilit de turci. De origine greacă, crescut în casa lui Vasile Lupu, vine pe tronul Moldovei pentru prima dată după moartea lui Eustatie Dabija în septembrie 1665, datorită susținerii soacrei sale Dafina Doamna și a Cupăreștilor.

 

 

 

 

 

1677

Este încheiat tratatul dintre Franţa, Mihai Apafi şi Emeric Thokolz, conducătorul nobilimii răsculate din Transilvania. Franţa se pbligă să acorde ajutoare materiale în vederea luptei împotriva Imperiului Habsburgic.

 

 

 

 

 

1814

Instituirea de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a Tipografiei eparhiale din Chişinău, în care se edita preponderent lieratură religioasă şi didactică. La 14 decembrie 1884 tipografia a fost închisă, ca mai apoi, la 20 octombrie 1906 să fie reînfiinţată.

 

 

 

 

 

1816

S-a născut Dimitrie Ghica, om politic, prim-ministru al României, preşedinte al Senatului şi al Adunării Deputaţilor. A fost unul dintre politicienii români cu o bogată experienţă. Timp de aproximativ 40 de ani s-a situat în prim planul scenei politice.

 

 

 

 

 

1859

Manolache Costache prim ministru în Moldova, a luat măsuri de modernizare a armatei înfiinţând primul batalion de geniu. Un an mai târziu, în Ţara Româneasca s-a constituit cel de-al doilea batalion, care împreuna cu cel din Moldova au constituit întâiul regiment de geniu romanesc.

 

 

 

 

 

1883

S-a născut Onisifor Ghibu, profesor român de pedagogie, membru al Academiei Române și politician, luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918.

 

 

 

 

 

1902

 

Este încheiat Tratatul de la Vereeniging, care a pus capăt celui de-al doilea război al burilor. A fost un conflict desfășurat între Imperiul Britanic și burii neerlandofoni din cele două republici independente: Republica Sud-Africană (Republica Transvaal) și Statul Liber Orange. El s-a sfârșit prin anexarea regiunii de către Imperiul Britanic și formarea Uniunii Africii de Sud ca parte din Commonwealth.

 

 

1916

Flota germană și cea engleză se înfruntă în bătălia Jutlandei, cea mai mare confruntare navală din timpul primului război mondial. 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания