11 iunie

Share

1524

Are loc Lupta de la Tărăsăuți. Împăratul Ștefăniță zdrobește un corp de oaste otomană care se întorcea dintr-o incursiune de pradă în Polonia.

 

 

 

 

 

1535

Intrat în conflict cu o parte a marii boierimi, Vlad Vintilă, domnul Țării Românești, este ucis în timpul unei vânători.

 

 

 

 

 

1551

Iliaș Rareș părăsește domnia Moldovei, îmbrățișează apoi la Stambul religia mahomedană și devine pașă de Silistra.

 

 

 

 

 

1574

Asediată de turci la Roșcani și lipsită de apă, oastea moldo-cazacă este silită să se predea. În ciuda asigurărilor date, Ioan-Vodă este ucis de turci. Tătarii capătă permisiunea de a prăda Moldova.

 

 

 

 

1848

Izbucnește revoluția la București. Silit de situația creată, Gheorghe Bibescu semnează Constituția și recunoaște noul guvern.

 

 

 

 

1919

Delegației României la Conferința păcii de la Paris i se comunică hotărârea Consiliului Suprem privind frontierele dintre România și Ungaria și dintre România și Iugoslavia, prin care se recunoștea de drept unirea cu România a Transilvaniei, Maramureșului și Banatului.

 

 

1941

Se semnează la Munchen și la Berchtesgaden acordurile germano-române, prin care guvernul antonescian se angajează să ia parte la războiul împotriva U.R.S.S.