23 iunie

Share

Este marcată Ziua Suveranităţii a Republicii Moldova. În data de 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSS Moldova a adoptat declaraţia de suveranitate.

 

  

 

 

 

 

Ziua ONU pentru serviciul public. La 20 decembrie, Adunarea Generala a decis la ziua de 23 iunie a fiecărui an sa fie sărbătorită ca Zi ONU pentru serviciul public (rezoluţia 57/277). Adunarea a încurajat statele membre sa organizeze evenimente speciale pentru marcarea acestei Zile pentru a scoate în evidenţă contribuţia serviciului public la procesul de dezvoltare.

 

 

 

1917

Îşi începe activitatea Comitetului Central Executiv Moldovenesc al Uniunii Soldaţilor şi Ofiţerilor, şedinţa de constituire fiind prezidată de Vasile Ţanţu. La ea au fost invitaţi şi reprezentanţi ai altor comitete ale basarabenilor: Crihan şi Ciornei de la Odesa, soldatul Braga de la Novo-Gheorghievsk, soldatul Harea de la Chişinău. Preşedinte al Comitetului a fost ales Pântea, secretar–Varzari.

 

 

 

 

1961

A intrat în vigoare Tratatul asupra Antarcticii, elaborat în anul 1959; tratatul bloca, pe o perioadă de 30 de ani, pretențiile oricărui stat la o suveranitate teritorială în Antarctica, unde cercetarea științifică este liberă, iar orice activitate cu scopuri militare este interzisă.