29 iunie

Share

120

O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus.

 

 

 

1400

Începe domnia efectivă a lui Alexandru cel Bun în Moldova (s-a proclamat domn la 23 aprilie 1399); Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de la Suceava (1401), a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mânăstirile Moldovița și Bistrița.

 

 

 

 

1521

Este atestat primul  document cunoscut, scris in limba romana -Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 

 

 

1602

Este încheiată Convenţia de la Cluj, Sigesmund Bathory cedează Transilvania împăratului Rudolf al II-lea de la care primeşte ducatele Opplen şi Ratibor şi un venit de 50 000 florini anual.

 

 

 

 

 

1659

O oaste de  cazaci ucraineni condusă de Ivan Vîhovski , a învins în bătălia de la Konotop  o armată rusă condusă de prințul Trubețkoi.

 

 

 

1819

S-a născut Nicolae Bălcescu  istoric, scriitor, om politic, lider al mişcării revoluţionare de la 1848 în Ţara Românească. Exponent al generaţiei paşoptiste, Bălcescu s-a numărat printre fondatorii societăţii secrete „Frăţia” şi „Societăţii studenţilor români” de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Opera sa, „Românii supt Mihai-Voevod Viteazul”, publicată postum, este una dintre operele ilustrative pentru ideologia naţională a secolului al XIX-lea prin conturarea mitului unităţii naţionale înfăptuite de voievoul Mihai Viteazul.