12 iulie

Share

1475

În faţa iminentului atac turcesc, Ştefan cel Mare recunoaşte suzeranitatea regelui Ungariei, obligându-se să-l ajute pe acesta cu oaste împotriva tuturor duşmanilor. La rândul său, Matei Corvin, printr-un act emis la Buda, se obligă să sprijine pe domnul Moldovei în lupta împotriva turcilor, să-i acorde loc de refugiu în Ungaria ş.a. De asemenea, o clauză specială reconfirmă libertatea de comerţ a negustorilor din întreaga Ungarie în Moldova.

 

 

 

1596

S-a născut Mihail I, primul țar rus din dinastia Romanov. El a fost fiul lui Fiodor Nikitici Romanov (devenit apoi patriarhul Filaret) și al Kseniei. Domnia lui a marcat finalul Timpurilor Tulburi, o perioadă din istoria Rusiei care a cuprins anii de interregnum dintre moartea țarului Rusiei Fiodor I, ultimul reprezentant al dinastiei domnitoare Rurik și momentul fondării dinastiei Romanov din 1613.

 

 

 

 

1711

Este semnată Pacea de la Vadul Huşilor, care pune capăt bătăliei de la Stănileşti. Ţarului i se permitea să se retragă din Moldova cu toată oastea şi cu armele. Dimitrie Cantemir a fost lăsat să plece în Rusia, unde a trăit până la sfârşitul vieţii. Consecinţele bătăliei au fost importante pentru Moldova şi Ţara Românească, Poarta luând măsuri ferme de consolidare a controlului asupra acestora. Astfel, în acelaşi an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată şi în Ţara Românească, în 1716.

 

 

 

 

1797

A decedat Ienăchiță Văcărescu, un poet, filolog și istoric din Țara Românească, aparținător al unei vechi familii boierești, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o atât în scrierile sale filologice și istorice, cât și în poeziile pe care le-a scris.

 

 

 

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial are loc bătălia de la Prohorovka. S-a dat pe Frontul de Est şi a făcut  parte din bătăla de la Kursk din Uniunea Sovietică (circa 435 km sud de Moscova). Armata a 4-a Panzer a Wehrmachtului s-a ciocnit cu Armata a 5-a Gardă Tancuri din cadrul Armatei Roșii. A fost una dintre cele mai mari bătălii de tancuri din istoria militară.