23 iulie

1601

Mihai Viteazul dictează memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere. Este prima autobiografie din literatura română.

 

 

 

 

 

1684

S-a născut Ioan A. Mavrocordat. A fost caimacam în Moldova: 7 octombrie 1711 - 16 noiembrie 1711; domnitor în Muntenia: 2 decembrie 1716 - 6 martie 1719. Este fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și frate cu Nicolae Mavrocordat. A devenit caimacam în Moldova după plecarea lui Dimitrie Cantemir în Rusia, pentru ca mai apoi să devină dragoman al Porții.

 

 

1857

Franţa, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei decid ruperea legăturilor diplomatice cu poarta care refuzase să anuleze alegerile din Moldova falsificate de Vogoride.

 

 

 

 

 

 Observatorul_militar1859

A apărut, la București, prima publicație a Armatei Române, "Observatorul militar, diariu, politicu și scientificu" (până la 3 decembrie1859; din 22 iulie 1994 apare seria nouă).

 

 

 

 

 

 

Asasinarea_arhiducelui_Franz_Ferdinand1914

Imperiul Austro - Ungar a trimis un ultimatum Serbiei, după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. Actul a precedat izbucnirea Primului Război Mondial, la data de 28 iulie.

 

 

1921

Are loc semnarea Convenţiei de la Paris (Belgia, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia, România, Regatul sîrbilor, croaţilor şi slovenilor şi Cehoslovacia), prin care se stabileşte statutul definitiv al Dunării. Prevedea navigaţia liberă şi deschisă pe Dunăre  tuturor pavilioanelor, în condiţii de egalitate completă, pe tot cursul navigabil al fluviului, adică Ulm şi Marea Neagră, şi pe toată reţeaua internaţionalizată.

 

 

Comunitatea_Europeana_Carbunelui_Otelului1952

 S-a înfiinţat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, „strămoşul” Uniunii Europene.

гис-технологии
ткани для вышивания