24 iulie

Share

1772

Începe Congresul de Pace de la Focşani şi Bucureşti. Delegaţiile Moldovei şi Ţării Româneşti cer independenţa de fapt, sub garanţia Austriei, Rusiei şi Prusiei şi unirea celor două ţări româneşti. În instrucţia dată de Ecaterina a II-a, solilor plenipotenţiari la acest congres Grigore Orlov şi Aleksei Obreskov, li se cerea obţinerea domniei pe viaţă pentru Grigore Al. Ghica în Moldova.

 

 

 

 

1864

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării.

 

 

 

 

 

1917

Se începe Bătălia de la Mărăşeşti. Puternica ofensivă germano-austro-ungară, executată cu forţele a 12 divizii, suţinute de focul a peste 850 de tunuri şi peste 1100 de mitraliere. Puterile Centrale puneau mare preţ pe o victorie obţinută aici de formidabila forţă de şoc. Scopul strategic era străpungerea frontului şi, prin exploatarea maximă acesteia, ocuparea Moldovei şi scoaterea României din război.

 

 

1923

Se încheie la Lausanne o Convenţie internaţională între Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia, Bulgaria, Grecia, România, U.R.S.S., Iugoslavia şi Turcia privind regimul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, care stipulează demilitarizarea strâmtorilor şi limertatea de navigaţie pentru toate vasele comerciale şi de război ale tuturor statelor atât în timp de pace, cât şi în timp de război.

 

 

1929

A intrat în vigoare pactul Briand-Kellogg, prin care mai multe state se angajau să renunțe la război ca instrument de politică externă. Scopurile sale nu au fost atinse, dar a fost un pas înainte pentru dezvoltarea doctrinelor dreptului internațional. Pactul a fost botezat cu numele secretarului de stat american Frank B. Kellogg și al ministrului de externe francez Aristide Briand, inițiatorii tratatului.