29 iulie

Share

Este marcată Ziua Constituţiei Republicii Moldova. A fost adoptată pe 29 iulie 1994. Constituția Republicii Moldova este legea supremă și principală a Republicii Moldova și a societății statului. Constituția determină principiile generale ale societății, drepturile și îndatoririle omului. Constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni.

 

 

 

 

 

 

238

Soldati ai  Gărzii  pretoriene  au luat cu asalt palatul imperial de la Roma  şi i-au capturat  pe Pupienus Marcus Clodius Maximus şi Decius Caelius Calvin Balbinus , co-împăraţi romani aleşi de Senatul Romei  pe 22 aprilie. În aceeaşi zi, Gordian al III- lea , în  vârstă de 13 ani, este proclamat împărat.

 

 

 

 

1848

Comisarul Porţii otomane, Suleiman Paşa, recunoaşte Locoteneţa domnească de trei, drept guvern legitim al Ţării Româneşti. Sub presiunea diplomatică a Rusiei şi în urma intervenţiei marii boierimi muntene reacţionare, Poarta va refuza însă confirmarea acestei recunoaşteri.

 

 

1848

În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în faţa unei numeroase asistenţe, după ce s-a citit noua Constituţie, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluţiei paşoptiste “Deşteaptă-te, române”, devenit după Revoluţia anticomunistă din 1989 imnul naţional al României.

 

 

 

 

 

1849

Are loc înfrângerea decisivă a armatei maghiare la sud de Timişoara. Kossuth emite decretul prin care se anunţă încetarea oficială a luptelor dintre români şi maghiari.

 

 

 

 

 

1946

Începe Conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial, pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria. Au fost incluse o serie de clauze care defineau despăgubirile de război, drepturile minorităților și ajustări teritoriale incluzând sfârșitul imperiului colonial al Italiei din Africa și modificări ale frontierelor Ungaro-Slovace, Româno-Ungare, Sovieto-Române, Bulgaro-Române și Sovieto-Finlandeze.

 

1992

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova a fost creat Liceul Militar „Alexandru cel Bun”. Ceremonia de inaugurare a avut loc la 22 noiembrie 1992, în prezenţa preşedintelui Republicii Moldova. În anul 2010 în baza acestei instituţii este creată Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Actualmente Academia Militară instruieşte tineri la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni, grăniceri, carabinieri.