11 mai

330

Are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol (astăzi Istanbul). A fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit. În 1453 a trecut sub stăpânire turcească.

 

 

1830

Este amplasată piatra de temelie a Catedralei Nașterea Domnului din Chişinău, Arhitect A.I. Melnikov. Concomitent cu înălţarea Catedralei, în faţa ei, la o depărtare de 40 metri este ridicată o clopotniţă în 4 niveluri, care a fost dărîmată în noapte de 22 pe 23 decembrie 1962 de către sovietici. La 15 octombrie 1836 Catedrala este sfinţită și începe să funcționeze.

 

 

1955

În Palatul Consiliului de Stat din Varşovia au început lucrările „celei de-a doua conferinţe a statelor europene pentru asigurarea păcii şi securităţii în Europa”, la care au participat Albania, Bulgaria,  Cehoslovacia, Germania, Polonia, România, Ungaria şi U.R.S.S.

 

 

1955

În New York, părțile semnatare ale Tratatului de Neproliferare Nucleară au decis, prin comun acord să extindă tratatul pe o perioadă nedefinită și fără condiții.

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания