12 mai

Share

113

A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, „Columna lui Traian", operă atribuită lui Apollodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco–romane, constituie un original act de naștere a poporului român.

 

 

 

 

 

1820

S-a născut  Florence Nightingale, infirmieră britanică, considerata  o precursoare a serviciului sanitar modern. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului al XIX-lea s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Datorită altruismului și personalități sale, Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale.

 

 

 

 

1848

Revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează, la Brașov, programul–legământ „Prințipiile noastre pentru reformarea patriei". Este documentul care sintetizează dezideratele românești: „Unirea Moldovei și Țării Românești într–un singur stat neatârnat românesc".

 

 

 

 

 

1860

În Moldova recent unită cu Muntenia, este desemnat  un nou guvern în frunte cu Mihail Kogălniceanu.

 

 

 

 

 

 

1967

Se stinge din viață poetul român Liviu Deleanu (Lipa Cligman). Liviu Deleanu este cunoscut ca un poet prin excelenţă, liric, stilist, remarcabil şi mânuitor iscusit al cuvântului.