CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ „240 DE ANI DE LA ANEXAREA BUCOVINEI”

Bucovina

 

 

 

Institutul de Istorie al AȘM

Institutul „Bucovina” din Rădăuți al Academiei Române

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chșinău

Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova

 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ

„240 DE ANI DE LA ANEXAREA BUCOVINEI”

 

Avem onoarea de a Vă invita să participați la conferința științifică cu genericul:

240 de ani de la anexarea Bucovinei,

care va avea loc joi, 29 octombrie 2015, în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară (str. Tighina 47), Chișinău, cu începere de la ora 9.00.

      

Mesaje de salut:

 

9.00-9.20

 

·         Dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AŞM

·         Dr. Marian OLARU, directorul Institutului „Bucovina” din Rădăuţi al Academiei Române

·         Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Membru de Onoare al Academiei Române

·         Dr. Ştefan PURICI, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

·         Dr. Vitalie CIOBANU, directorul Centrului de Istorie și Cultură Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova

 

Program:

 

COMUNICĂRI

 

Moderatori:

Dr. Marian OLARU, directorul Institutului „Bucovina” din Rădăuţi

Dr. Gheorghe NEGRU, şeful Secţiei Istorie Modernă a Institutului de Istorie al AŞM

 

9.30-11.30

 

·         Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie al AŞM, Anexarea nordului Moldovei de către austrieci (1775) şi teritoriile aflate sub administraţia turco-tătară

·         Dr. Ştefan PURICI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Bucovina în primul deceniu al stăpânirii austriece

·         Dr. Arcadie BODALE, Arhivele Naționale Iași, Începuturile stăpânirii austriece în Bucovina la arhivele austriece de la Viena

·         Cercet. şt. Ştefăniţa-Mihaela UNGUREANU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Măsuri de organizare administrativă a Bucovinei în timpul guvernatorilor Gabriel Spleny şi Karl Enzenberg

·         Dr. Vasile I. SCHIPOR, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Iacob Putneanul (1719–1778) şi contribuţia sa la modernizarea societăţii din „veacul […] cu multă plângere” în care a trăit

·         Dr. Vlad MISCHEVCA, Institutul de Istorie al AŞM, Raporturile domnului fanariot Alexandru Ypsilanti cu Imperiul habsburgic în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea

·         Dr. Marian OLARU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Stăpânirea austriacă a Bucovinei. De la Homo Bucovinensis la Ausgleichgerechtigkeit

·         Alexandrina CERNOV, Membru de Onoare al Academiei Române, directorul Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți, Etnii şi etnici autohtoni pe teritoriul Bucovinei (1775–1918)

·         Dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie al AŞM, Învăţământul din Bucovina: de la Academia teologică de la Putna – la Universitatea din Cernăuţi

 

11.30-12.00 pauză de cafea

 

Moderatori:

 Dr. Ştefan PURICI, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Dr. Constantin UNGUREANU, cercet. ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al AŞM

 

12.00-14.00

 

·         Dr. Emil DRAGNEV, Universitatea de Stat din Moldova, Biserica din Lujeni – cel mai vechi monument de pictură murală din Moldova

·         Dr. Ilie LUCEAC, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Personalitatea lui Eudoxiu Hurmuzachi în context european. Unele consideraţii

·         Dr. Dinu POŞTARENCU, Institutul de Istorie al AŞM, Hurmuzăcheştii şi Basarabia

·         Dr. Rodica IAŢENCU, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Contribuţii ale Academicianului Radu Grigorovici privind cunoaşterea istoriei Bucovinei – studii demografice şi sociale

·         Cercet. şt. Elena PASCANIUC, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Un reper în valorificarea culturii tradiţionale româneşti: Simion Florea Marian

·         Dr. Ovidiu BÂTĂ, Institutul „Bucovina” din Rădăuți, Un naturalist francez pe meleaguri moldave – Balthasar Hacquet (1739–1815)

·         Dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie al AŞM, Activitatea refugiaților bucovineni în Basarabia (1917-1918)

·         Dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie al AŞM, Contribuţia lui Liviu Marian în problema culturii şi şcolii din Basarabia (1812-1918)

·         Cerc. şt. Ion NEGREI, Institutul de Istorie al AŞM, Participarea basarabenilor la Congresul General al Bucovinei – Cernăuţi, 15 / 28 noiembrie 1918

·         Cerc. şt. Sergiu CATARAGA, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Represiunile sovietice din anii 1940-1941 în Basarabia şi Nordul Bucovinei

 

14.00-14.15         – discuții, prezentare de carte, concluzii

гис-технологии
ткани для вышивания