Conferința Științifică Internațională: „100 de ani de la Congresul Militarilor Moldoveni: 20-27 octombrie 1917”

Share

Casa_eparh-1914La data de 20 - 27 octombrie consemnăm 100 de ani de la evenimentul ce a materializat speranţele de libertate a populaţiei din Basarabia. Prin marcarea unui secol de la Congresul Militarilor Basarabeni reevaluăm şi reflectăm asupra atmosferei şi evoluţiei evenimentelor în contextul organizării acestei însemnate adunări a militarilor basarabeni.

Declararea autonomiei politice şi crearea Sfatului Ţării ca instituţie reprentativă a Basarabiei au marcat, în 1917, o etapă nouă de evoluţie a teritoriului dintre Prut şi Nistru, iar apogeul mişcării pentru autonomia politică şi crearea unei instituţii de conducere a Basarabiei l-a constituit organizarea, la Chişinău, a Congresului Militarilor Basarabeni de pe toate fronturile şi din unităţile militare din întreaga Rusie.

Activitate organizată cu suportul şi susţinerea:

 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Centrul de Cultură și Istorie Militară

 

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”

 

Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară (București)

 

Academia Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

 

Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei

 

 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

 

 

Conferința Științifică Internațională:

„100 de ani de la Congresul Militarilor Moldoveni: 20-27 octombrie 1917”

23-26 octombrie, 2017

 

PROGRAM:

 

23 octombrie (luni)

 

Sosirea participanților din străinătate, cazarea.

 

24 octombrie (marți)

 

09.00 – 09.20                         Te Deum la Cimitirul Central Ortodox din str. Armenească

 

09.20 – 09.40                         Depunere de flori la mormintele militarilor basarabeni participanți la Primul Război Mondial și  Congresul Militar, (Cimitirul Central din str. Armenească)

 

09.40 – 10.00                         Deplasarea la Centrul de Cultură și Istorie Militară

 

10.00 – 10.40                         Alocuțiuni de deschidere:

·        Gheorghe BALAN, Viceprim-ministru

·        Valeriu MATEI, academician, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”

·        Ministrul Apărării al Republicii Moldova

·        General maior (r) Dr. Mihail E. IONESCU, director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

·        Dr. hab. Gheorghe COJOCARU, director al Institutului de Istorie al AȘM

·        Dr. hab. Valeriu CUȘNIR, director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

 

10.40 – 10.50                         Fotografie de grup

 

10.50 – 11.00                                  Deschiderea expoziției „100 ani de la Congresul Militarilor Moldoveni”

 

11.00 – 11.15                         Pauză de cafea

 

11.15 – 12.35                         Sesiunea I: Congresul Militarilor Moldoveni, jaloane istorice.

                                               Moderatori: Dr. Petre OTU, Dr. Vitalie CIOBANU

·        Dr. colonel (r) Vitalie CIOBANU, „Organizarea Congresului Militarilor Moldoveni”

·        Dr. hab. Anatol PETRENCU, „Congresul militarilor basarabeni în contextul general din Rusia”

·        Cercet. șt. Ion NEGREI, „Telegrama de convocare a Congresului Militarilor Moldoveni”

·        Dr., conf. Maria DANILOV, „Problema școlii naționale la Congresul militarilor moldoveni din anul 1917”

 

                                               Discuții

 

12.35 – 14.35                         Masa de prânz

 

14.35 – 15.55                                  Sesiunea II: Mișcarea națională din Basarabia.

Moderatori: Dr. Manuel STĂNESCU, Dr. Mihai TAȘCĂ

 

·          Dr. Mihai TAȘCĂ, „Sfatul Țării – organul reprezentativ al Basarabiei creat de Congresul Militarilor Moldoveni”

·          Dr., conf. Dinu POȘTARENCU, „Congresul Militarilor Moldoveni reflectat în paginile gazetei „Soldatul Moldovan”

·          Dr., conf. Anatolie LEȘCU, „Unele aspecte privind componența nominală a participanților la congresul militar”

·        Dr. Daniela ȘIȘCANU (România),„Mișcarea națională din Basarabia de la autonomia național-teritorială la republică independență”,

 

                                               Discuții

 

15.55 – 16.15                         Pauză de cafea

 

16.15 – 18.30                                  Sesiunea III: Anul 1917 în Basarabia și pe Frontul Român.

Moderatori: Dr. Mihail E. IONESCU, Dr. Maria DANILOV

·        Dr. Petre OTU (România),„Generalul Averescu si Basarabia”

·        Dr. Andrei EMILCIUC, „Campania de recrutare și încorporare militară din februarie 1917 în județul Bălți”

·        General maior (r) Dr. Mihail IONESCU (România),„România și Rusia în anul 1917”

·        Dr. Constantin SCURTU (România),„Participarea militarilor dobrogeni la evenimentele din Basarabia în anii 1918 – 1920”

·        Dr. hab. Nicolae ENCIU,„Probleme istoriografice ale participării basarabenilor pe fronturile Primului Război Mondial”

·        Dr. Manuel STĂNESCU (România),„Problema basarabeană în documentele Marelui Cartier General Român (1917)”

·        Cercet. șt. Sergiu CATARAGA, „Frontul românesc în discuțiile, deciziile, hotărârile STAVKA-i. Anul 1917.”

 

Discuții

25 octombrie (miercuri)

09.00 – 09.40                                  Lansare de carte, Dr. Mihail TAȘCĂ „Congresul Militarilor Moldoveni: 20-27 octombrie 1917. Studiu și culegere de documente”, Gheorghe VARTIC 100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016)”

 

09.40 – 10.00                         Pauză de cafea

 

10.00 – 12.00                                  Sesiunea IV: Evoluția situației din Basarabia și Rusia în istoriografie și memorii.

Moderatori: Dr. Michail MACKIEWICZ, Cercet. șt. Nicolae RAILEAN

 

·        Cercet. șt. Natalia CODREANU, „Problema unirii Basarabiei cu România în istoriografia occidentală”

·        Cercet. șt. Serghei MUNTEANU,

 „Criminalitatea în Basarabia în perioada Primului Război Mondial”

·        Cercet. șt. Nicolae RAILEAN, „Paul Gore: De ce armata?”

·        Cercet. șt. Andrei HANGANU, „Comitetul militarilor moldoveni din garnizoana Odesa în memoriile martorilor oculari”

·        Cercet. șt. Anatolie POVESTCA, „Prezența Armatei Române în Basarabia 1917 – 1918”

·        Dr. Michail MACKIEWICZ (Polonia),„Polonia în contextul operațiunilor de pe Frontul de Est”

·        Lt. col. (r), dr. Igor SOFRONESCU, colonel Eduard OHLADCIUC, „Mobilizarea economiei Basarabiei pentru necesitățile frontului, 1917”

 

Discuții

Concluzii finale

                                     

Prin aceste acțiuni vom consemna centenarul de la Congresul Militar, eveniment ce a fost până la momentul actual umbrit de istoriografia timpului și de factorii politici de decizie, și, concomitent, vom cinsti memoria înaintașilor noștri participanți la aceste evenimente istorice.