PACEA DE LA BUCUREȘTI ȘI REINTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI (28 OCTOMBRIE/10 NOIEMBRIE 1918) - ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR DE LA CHIȘINĂU ȘI BUCUREȘTI

Conferinta_Bucuresti

În perioada  6 – 9 iunie 2018 reprezentanții Centrului de Cultură şi Istorie Militară au participat la conferința internațională cu tema „Pacea de la București (24 aprilie/7 mai 1918) și reintrarea României în război (28 octombrie/10 noiembrie 1918)” organizată la București de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale al României.

Cercetătorii științifici din cadrul Centrului, au prezentat rapoarte inedite privind „Pacea de la București din anul 1918 în istoriografia din est” care a cuprins informații relevante ce au reflectat evenimentele premărgătoare și evenimentele ce au urmat după semnarea tratatului de pace cu Puterile Centrale.

гис-технологии
ткани для вышивания