Error
  • Component not found

11 May 2018

12 May 2018

12 mai

113

A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, „Columna lui Traian", operă atribuită lui Apollodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco–romane, constituie un original act de naștere a poporului român.

 

 

 

 

 

1820

S-a născut  Florence Nightingale, infirmieră britanică, considerata  o precursoare a serviciului sanitar modern. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului al XIX-lea s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Datorită altruismului și personalități sale, Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale.

 

 

 

 

1848

Revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează, la Brașov, programul–legământ „Prințipiile noastre pentru reformarea patriei". Este documentul care sintetizează dezideratele românești: „Unirea Moldovei și Țării Românești într–un singur stat neatârnat românesc".

 

 

 

 

 

1860

În Moldova recent unită cu Muntenia, este desemnat  un nou guvern în frunte cu Mihail Kogălniceanu.

 

 

 

 

 

 

1967

Se stinge din viață poetul român Liviu Deleanu (Lipa Cligman). Liviu Deleanu este cunoscut ca un poet prin excelenţă, liric, stilist, remarcabil şi mânuitor iscusit al cuvântului.

 

 

Read more

11 mai

330

Are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol (astăzi Istanbul). A fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit. În 1453 a trecut sub stăpânire turcească.

 

 

1830

Este amplasată piatra de temelie a Catedralei Nașterea Domnului din Chişinău, Arhitect A.I. Melnikov. Concomitent cu înălţarea Catedralei, în faţa ei, la o depărtare de 40 metri este ridicată o clopotniţă în 4 niveluri, care a fost dărîmată în noapte de 22 pe 23 decembrie 1962 de către sovietici. La 15 octombrie 1836 Catedrala este sfinţită și începe să funcționeze.

 

 

1955

În Palatul Consiliului de Stat din Varşovia au început lucrările „celei de-a doua conferinţe a statelor europene pentru asigurarea păcii şi securităţii în Europa”, la care au participat Albania, Bulgaria,  Cehoslovacia, Germania, Polonia, România, Ungaria şi U.R.S.S.

 

 

1955

În New York, părțile semnatare ale Tratatului de Neproliferare Nucleară au decis, prin comun acord să extindă tratatul pe o perioadă nedefinită și fără condiții.

 

 

Read more