Error
  • Component not found

July 2018

13 July 2018

13 iulie

1793

Jean Paul Marat, considerat drept unul dintre cei mai puternici și influenți instigatori ai Revoluției franceze, este înjunghiat de către Charlotte Corday, devotată cauzei girondinilor cărora Marat le–a fost cel mai înverșunat adversar.

 

 

 

 

 

1860

În Ţara Românească începe guvernarea a cabinetului Emanoil (Manolache) Costache Epureanu. Consiliu de miniștri a guvernat Principatul Munteniei în perioada 13 iulie 1860 - 14 aprilie 1861.

 

 

 

 

 

1995

Are loc ceremonia oficială de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei desfăşurată la Palatul Europei de la Strasbourg. În cadrul ceremoniei, delegaţia guvernamentală a RM, condusă de Prim-ministrul Andrei Sangheli, a depus pachetul  documentelor de aderare a Republicii Moldova la Statutul Consiliului Europei, a semnat Convenţia europeană a drepturilor omului şi Protocolul II la documentul în cauză, precum şi Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale.

Read more

12 iulie

1475

În faţa iminentului atac turcesc, Ştefan cel Mare recunoaşte suzeranitatea regelui Ungariei, obligându-se să-l ajute pe acesta cu oaste împotriva tuturor duşmanilor. La rândul său, Matei Corvin, printr-un act emis la Buda, se obligă să sprijine pe domnul Moldovei în lupta împotriva turcilor, să-i acorde loc de refugiu în Ungaria ş.a. De asemenea, o clauză specială reconfirmă libertatea de comerţ a negustorilor din întreaga Ungarie în Moldova.

 

 

 

1596

S-a născut Mihail I, primul țar rus din dinastia Romanov. El a fost fiul lui Fiodor Nikitici Romanov (devenit apoi patriarhul Filaret) și al Kseniei. Domnia lui a marcat finalul Timpurilor Tulburi, o perioadă din istoria Rusiei care a cuprins anii de interregnum dintre moartea țarului Rusiei Fiodor I, ultimul reprezentant al dinastiei domnitoare Rurik și momentul fondării dinastiei Romanov din 1613.

 

 

 

 

1711

Este semnată Pacea de la Vadul Huşilor, care pune capăt bătăliei de la Stănileşti. Ţarului i se permitea să se retragă din Moldova cu toată oastea şi cu armele. Dimitrie Cantemir a fost lăsat să plece în Rusia, unde a trăit până la sfârşitul vieţii. Consecinţele bătăliei au fost importante pentru Moldova şi Ţara Românească, Poarta luând măsuri ferme de consolidare a controlului asupra acestora. Astfel, în acelaşi an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată şi în Ţara Românească, în 1716.

 

 

 

 

1797

A decedat Ienăchiță Văcărescu, un poet, filolog și istoric din Țara Românească, aparținător al unei vechi familii boierești, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o atât în scrierile sale filologice și istorice, cât și în poeziile pe care le-a scris.

 

 

 

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial are loc bătălia de la Prohorovka. S-a dat pe Frontul de Est şi a făcut  parte din bătăla de la Kursk din Uniunea Sovietică (circa 435 km sud de Moscova). Armata a 4-a Panzer a Wehrmachtului s-a ciocnit cu Armata a 5-a Gardă Tancuri din cadrul Armatei Roșii. A fost una dintre cele mai mari bătălii de tancuri din istoria militară.

Read more

11 iulie

1711

Se sfârşeşte Bătălia de la Stănileşti, o confruntare otomano-rusă. Marele vizir Baltadji Mehmed Paşa acceptă, în mod surprinzător, propunerea de pace prezentată de mesagerul ţarului, P.P. Şafirov.

 

 

 

 

 

1714

Dimitrie Cantemir este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru Secţiunea ştiinţelor orientale, fiind  primul roman membru al unei academii străine. Aici s-au făcut cunoscute unele din operele sale, atât cele ce ţineau de istoria, cultura şi civilizaţia poporului român, cât şi cele consacrate valorificării civilizaţiei orientale turco-arabo-persane, Cantemir bucurându-se de faima de savant orientalist de vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări  ce prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă din Germania de atunci.

 

 

 

1789

În timpul Revoluției Franceze, ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XVI-lea, Jacques Necker, este demis, ceea ce duce la Căderea Bastiliei.

 

 

 

 

 

1917

Are loc bătălia de la Mărăşti. Puternică ofensivă a Armatei a 2-a române, comandată de generalul Alexandru Averescu, în cooperare cu Armata a 4-a rusă, soldată cu un strălucit succes tactic - frontul armatei române s-a stabilit pe valea Putnei, ofensiva germană plănuită în regiunea Nămăloasa fiind amânată.

 

 

1921

A luat sfârşit  Războiul Irlandez de Independență, odată cu  semnarea unui armistițiu între Armata Republicană Irlandeză și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei, prin care s-a deschis calea negocierilor pentru formarea Statului Liber Irlandez.

 

Read more

10 iulie

1466

Conform Letopiseţelor putnene, se începe zidirea bisericii Mănăstirii Putna, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetăţii Chilia.

 

 

 

1606

Simion Movila devine domn al Moldovei, după moartea fratele său Ieremia Movilă. Făcând daruri bogate, Simion reușește să fie recunoscut și de sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care, încercând zadarnic să-l detroneze prin intermediul turcilor, reușesc să-l otrăvească în 1607.

 

 

 

 

 

1774

Este semnat Tratatul de la Kuciuk-Kainargi de Imperiul Rus (reprezentat de feldmareșalul Piotr Rumianțev) și Imperiul Otoman după înfrângerea acestuia din urmă în războiul din 1768-1774. Conform Tratatului Moldova şi Muntenia, rămân sub suzeranitate turcească, însă Ruşilor li se recunoaşte dreptul de control şi de apărare a românilor contra abuzurilor turceşti.

 

 

 

 

1917

În regiunea Nămăloasa începe o puternică acţiune de artilerie, cea mai mare de pe frontul românesc, , fără urmări practice, deoarece atacul de infanterie prevăzut pentru 13 iulie fusese contramandat din pricina situaţiei generale de pe frontul oriental.

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial armatele anglo–americane debarcă în insula Sicilia, deschizând un nou front - Operațiunea Husky. 

 

Read more

9 iulie

1520

Datează prima hotărnicie păstrată privind fixarea hotarului dintre Transilvania şi Ţara Românească în nordul Olteniei.

 

 

 

1575

Are loc lupta de la Sânpaul. Ştefan Báthory înfrânge, cu ajutor turcesc, oastea lui Gaspar Békés. În urma victoriei el reprimă opoziţia partidei imperiale, îşi consolidează domnia şi strânge relaţiile cu Poarta otomană.

 

 

 

 

 

1701

În timpul Războiului spaniol de succesiune, Austria înfrânge Franța în Bătălia de la Carpi.

 

 

 

1955

La această dată a fost citit, la Londra, în cadrul unei conferințe de presă, textul declarației ce punea bazele mișcării Pugwash (mișcare a oamenilor de știință pentru pace, dezarmare și securitate). Inițiatorii mișcării au fost savanții Bertrand Russel și Albert Einstein, declarația fiind semnată de către Einstein înainte de 18 aprilie 1955, data morții sale.

 

Read more

8 iulie

1481

Are loc bătălia de la Râmnic dintre Ştefan cel Mare al Moldovei  şi oastea munteana a  lui Basarab al IV-lea cel Tînăr al Munteniei, aliat cu  armata otomană condusă de Ali-beg şi Skender-beg. Bătălia se sfârşeşte cu victoria lui Ştwfan cel Mare.

 

 

 

 

 

1581

Lucaci, profesor la Școala Mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv (slavon și românesc) al unei Pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat.

 

 

 

 

 

1835

Este încheiată o convenţie între Moldova şi Ţara Românească, pe şapte ani, cu privire la extrădarea fugarilor (brinici, dezertori, debitori etc.) şi la regimul comerţului între cele două ţări – devenea liber tranzitul mprfurilor cu excepţia grânelor şi vitelor.

 

 

 

 

 

1853

Japonia  este forţată să iasă din izolare si să-şi deschidă porturile navelor americane. Nave de război americane comandate de Matthew Perry, sosesc în Golful Edo (Tokyo). În numele preşedintelui Statelor Unite, Perry solicită shogunului japonez (din familia Tokugawa) să deschidă porturile ţării sale navelor americane şi să semneze  un tratat de prietenie între cele două ţări.

 

 

Read more