Error
  • Component not found

09 July 2018

10 July 2018

10 iulie

1466

Conform Letopiseţelor putnene, se începe zidirea bisericii Mănăstirii Putna, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetăţii Chilia.

 

 

 

1606

Simion Movila devine domn al Moldovei, după moartea fratele său Ieremia Movilă. Făcând daruri bogate, Simion reușește să fie recunoscut și de sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care, încercând zadarnic să-l detroneze prin intermediul turcilor, reușesc să-l otrăvească în 1607.

 

 

 

 

 

1774

Este semnat Tratatul de la Kuciuk-Kainargi de Imperiul Rus (reprezentat de feldmareșalul Piotr Rumianțev) și Imperiul Otoman după înfrângerea acestuia din urmă în războiul din 1768-1774. Conform Tratatului Moldova şi Muntenia, rămân sub suzeranitate turcească, însă Ruşilor li se recunoaşte dreptul de control şi de apărare a românilor contra abuzurilor turceşti.

 

 

 

 

1917

În regiunea Nămăloasa începe o puternică acţiune de artilerie, cea mai mare de pe frontul românesc, , fără urmări practice, deoarece atacul de infanterie prevăzut pentru 13 iulie fusese contramandat din pricina situaţiei generale de pe frontul oriental.

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial armatele anglo–americane debarcă în insula Sicilia, deschizând un nou front - Operațiunea Husky. 

 

Read more

9 iulie

1520

Datează prima hotărnicie păstrată privind fixarea hotarului dintre Transilvania şi Ţara Românească în nordul Olteniei.

 

 

 

1575

Are loc lupta de la Sânpaul. Ştefan Báthory înfrânge, cu ajutor turcesc, oastea lui Gaspar Békés. În urma victoriei el reprimă opoziţia partidei imperiale, îşi consolidează domnia şi strânge relaţiile cu Poarta otomană.

 

 

 

 

 

1701

În timpul Războiului spaniol de succesiune, Austria înfrânge Franța în Bătălia de la Carpi.

 

 

 

1955

La această dată a fost citit, la Londra, în cadrul unei conferințe de presă, textul declarației ce punea bazele mișcării Pugwash (mișcare a oamenilor de știință pentru pace, dezarmare și securitate). Inițiatorii mișcării au fost savanții Bertrand Russel și Albert Einstein, declarația fiind semnată de către Einstein înainte de 18 aprilie 1955, data morții sale.

 

Read more