Error
  • Component not found

10 July 2018

11 July 2018

11 iulie

1711

Se sfârşeşte Bătălia de la Stănileşti, o confruntare otomano-rusă. Marele vizir Baltadji Mehmed Paşa acceptă, în mod surprinzător, propunerea de pace prezentată de mesagerul ţarului, P.P. Şafirov.

 

 

 

 

 

1714

Dimitrie Cantemir este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru Secţiunea ştiinţelor orientale, fiind  primul roman membru al unei academii străine. Aici s-au făcut cunoscute unele din operele sale, atât cele ce ţineau de istoria, cultura şi civilizaţia poporului român, cât şi cele consacrate valorificării civilizaţiei orientale turco-arabo-persane, Cantemir bucurându-se de faima de savant orientalist de vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări  ce prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă din Germania de atunci.

 

 

 

1789

În timpul Revoluției Franceze, ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XVI-lea, Jacques Necker, este demis, ceea ce duce la Căderea Bastiliei.

 

 

 

 

 

1917

Are loc bătălia de la Mărăşti. Puternică ofensivă a Armatei a 2-a române, comandată de generalul Alexandru Averescu, în cooperare cu Armata a 4-a rusă, soldată cu un strălucit succes tactic - frontul armatei române s-a stabilit pe valea Putnei, ofensiva germană plănuită în regiunea Nămăloasa fiind amânată.

 

 

1921

A luat sfârşit  Războiul Irlandez de Independență, odată cu  semnarea unui armistițiu între Armata Republicană Irlandeză și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei, prin care s-a deschis calea negocierilor pentru formarea Statului Liber Irlandez.

 

Read more

10 iulie

1466

Conform Letopiseţelor putnene, se începe zidirea bisericii Mănăstirii Putna, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată după cucerirea cetăţii Chilia.

 

 

 

1606

Simion Movila devine domn al Moldovei, după moartea fratele său Ieremia Movilă. Făcând daruri bogate, Simion reușește să fie recunoscut și de sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care, încercând zadarnic să-l detroneze prin intermediul turcilor, reușesc să-l otrăvească în 1607.

 

 

 

 

 

1774

Este semnat Tratatul de la Kuciuk-Kainargi de Imperiul Rus (reprezentat de feldmareșalul Piotr Rumianțev) și Imperiul Otoman după înfrângerea acestuia din urmă în războiul din 1768-1774. Conform Tratatului Moldova şi Muntenia, rămân sub suzeranitate turcească, însă Ruşilor li se recunoaşte dreptul de control şi de apărare a românilor contra abuzurilor turceşti.

 

 

 

 

1917

În regiunea Nămăloasa începe o puternică acţiune de artilerie, cea mai mare de pe frontul românesc, , fără urmări practice, deoarece atacul de infanterie prevăzut pentru 13 iulie fusese contramandat din pricina situaţiei generale de pe frontul oriental.

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial armatele anglo–americane debarcă în insula Sicilia, deschizând un nou front - Operațiunea Husky. 

 

Read more