Error
  • Component not found

11 July 2018

12 July 2018

12 iulie

1475

În faţa iminentului atac turcesc, Ştefan cel Mare recunoaşte suzeranitatea regelui Ungariei, obligându-se să-l ajute pe acesta cu oaste împotriva tuturor duşmanilor. La rândul său, Matei Corvin, printr-un act emis la Buda, se obligă să sprijine pe domnul Moldovei în lupta împotriva turcilor, să-i acorde loc de refugiu în Ungaria ş.a. De asemenea, o clauză specială reconfirmă libertatea de comerţ a negustorilor din întreaga Ungarie în Moldova.

 

 

 

1596

S-a născut Mihail I, primul țar rus din dinastia Romanov. El a fost fiul lui Fiodor Nikitici Romanov (devenit apoi patriarhul Filaret) și al Kseniei. Domnia lui a marcat finalul Timpurilor Tulburi, o perioadă din istoria Rusiei care a cuprins anii de interregnum dintre moartea țarului Rusiei Fiodor I, ultimul reprezentant al dinastiei domnitoare Rurik și momentul fondării dinastiei Romanov din 1613.

 

 

 

 

1711

Este semnată Pacea de la Vadul Huşilor, care pune capăt bătăliei de la Stănileşti. Ţarului i se permitea să se retragă din Moldova cu toată oastea şi cu armele. Dimitrie Cantemir a fost lăsat să plece în Rusia, unde a trăit până la sfârşitul vieţii. Consecinţele bătăliei au fost importante pentru Moldova şi Ţara Românească, Poarta luând măsuri ferme de consolidare a controlului asupra acestora. Astfel, în acelaşi an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată şi în Ţara Românească, în 1716.

 

 

 

 

1797

A decedat Ienăchiță Văcărescu, un poet, filolog și istoric din Țara Românească, aparținător al unei vechi familii boierești, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o atât în scrierile sale filologice și istorice, cât și în poeziile pe care le-a scris.

 

 

 

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial are loc bătălia de la Prohorovka. S-a dat pe Frontul de Est şi a făcut  parte din bătăla de la Kursk din Uniunea Sovietică (circa 435 km sud de Moscova). Armata a 4-a Panzer a Wehrmachtului s-a ciocnit cu Armata a 5-a Gardă Tancuri din cadrul Armatei Roșii. A fost una dintre cele mai mari bătălii de tancuri din istoria militară.

Read more

11 iulie

1711

Se sfârşeşte Bătălia de la Stănileşti, o confruntare otomano-rusă. Marele vizir Baltadji Mehmed Paşa acceptă, în mod surprinzător, propunerea de pace prezentată de mesagerul ţarului, P.P. Şafirov.

 

 

 

 

 

1714

Dimitrie Cantemir este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru Secţiunea ştiinţelor orientale, fiind  primul roman membru al unei academii străine. Aici s-au făcut cunoscute unele din operele sale, atât cele ce ţineau de istoria, cultura şi civilizaţia poporului român, cât şi cele consacrate valorificării civilizaţiei orientale turco-arabo-persane, Cantemir bucurându-se de faima de savant orientalist de vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări  ce prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă din Germania de atunci.

 

 

 

1789

În timpul Revoluției Franceze, ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XVI-lea, Jacques Necker, este demis, ceea ce duce la Căderea Bastiliei.

 

 

 

 

 

1917

Are loc bătălia de la Mărăşti. Puternică ofensivă a Armatei a 2-a române, comandată de generalul Alexandru Averescu, în cooperare cu Armata a 4-a rusă, soldată cu un strălucit succes tactic - frontul armatei române s-a stabilit pe valea Putnei, ofensiva germană plănuită în regiunea Nămăloasa fiind amânată.

 

 

1921

A luat sfârşit  Războiul Irlandez de Independență, odată cu  semnarea unui armistițiu între Armata Republicană Irlandeză și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei, prin care s-a deschis calea negocierilor pentru formarea Statului Liber Irlandez.

 

Read more