Error
  • Component not found

August 2018

31 August 2018

VIZITĂ DE LUCRU AL REPREZENTANȚILOR CCIM LA ARHIVELE MILITARE NAȚIONALE ROMÂNE

Arhivele_MNR

În perioada 12 - 22.08 2018, o delegație formată din colonel (rez.) Vitalie Ciobanu – directorul Centrului de Cultură și Istorie Militară al Republicii Moldova, locotenent-colonel Iurie Lișman – locțiitorul directorului Centrului de Cultură și Istorie Militară al Republicii Moldova și căpitan Alexandru Chirilenco – șeful Muzeului Militar din cadrul Centrului de Cultură și Istorie Militară al Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru la Arhivele militare naționale române și la Depozitul central de arhivă, în vederea studierii de materiale informative necesare pentru elaborarea culegerii de documente „Basarabia în Primul Război Mondial”.

 

Activitatea de primire oficială a delegației a fost condusă de directorul adjunct al Statului Major al Apărării, care a reiterat necesitatea întăririi bunelor relații de cooperare între structurile specializate în istorie militară din Republica Moldova și structurile specializate ale Statului Major al Apărării, respectiv Arhivele militare naționale române și Depozitul central de arhivă.

 

Preluat: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Arhivele-Militare-Na%C8%9Bionale-Rom%C3%A2ne-410956052317962/

 

Read more

31 august

Este celebrată sărbătoarea "Limba noastră cea Română". În această zi Sovietul Suprem al R.S.S.M. a declarat ca „Limbă de Stat” a RM a limbii moldoveneşti - găsită identică cu cea română; a recunoscut unitatea lingvistică dintre limba română şi cea moldovenească, a stipulat trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin și a iniţiat un program pentru extinderea folosirii limbii „moldoveneşti” în guvernare, educaţie şi economia naţională. Ziua de 31 august a fost declarată ulterior sărbătoare legală în R. Moldova cu denumirea Limba noastră cea română sau Ziua limbii Române şi se celebrează anual.

 

 

 

 

1056

După o boală bruscă de câteva zile, împărăteasa bizantină Teodora moare fără copii, acest lucru ducând la sfârșitul dinastiei macedonene

 

 

 

 

1422

Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de opt luni, după moartea tatălui său, Henric al V-lea. Afacerile guvernului vor fi conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului.

 

 

 

 

 

1848

Au fost publicate “Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova” de Mihail Kogâlniceanu, unul dintre documentele programatice de bază ale Revoluţiei de la 1848. Acest program se deosebea radical de petiția din martie, fiind împotriva Regulamentului Organic și a protectoratului țarist. Se cereau, printre altele, egalitate politică și civilă, instrucțiune gratuită, secularizarea averilor mănăstirești închinate, desființarea rangurilor și privilegiilor, împroprietărirea țăranilor, eliberarea robilor țigani particulari și unirea Moldovei cu Muntenia.

 

 

 

1848

Are loc măcelul din satul Luna (Turda) împotriva mulţimii adunate aici din mai multe sate, pentru a protesta împotriva „unirii” cu Ungaria.

 

 

 

1939

Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia, în ziua următoare, astfel, începând al Doilea Război Mondial.

 

 

Read more

30 august

1698

A apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească: „Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, de Dimitrie Cantemir”.

 

 

 

 

 

1877

Are loc a treia bătălie de la Plevna, una dintre cele mai mari bătălii ale războiului. După o eroică încleştare, trupele române ocupă puternica redută Griviţa – 1. Cad în luptă  maiorul Gheorghe Şonţu, căpitanul Valter Măricineanu şi aproape 800 de soldaţi.

 

 

1918

Atentatul nereusit al Faniei Kaplan asupra lui Lenin. Atentatul s-a petrecut în timp ce liderul bolșevic părăsea clădirea unei fabrici unde participase la un miting muncitoresc. Lenin a fost împușcat, conform martorilor, de trei ori, două gloanțe rănindu-l la umăr și la piept. Conform declarațiilor lui Faina Kaplan, ea a încercat să-l ucidă pe Lenin pentru că îl considera un „trădător” și pentru că „… cu cât va trăi mai mult, cu atât va îngropa mai adânc ideea de socialism. Pentru zeci de ani.”

 

 

 

1940

Se semnează la Viena documentele „arbitrajului” germano-italian (Dictatul de la Viena”), prin care partea de nord a Transilvaniei este smulsă României şi predată Ungariei horthyste. Germania şi Italia „garantează” noile frontiere ale României.

 

 

1944

Unităţi de avangardă ale Armatei Sovietice şi ale Diviziei “Tudor Vladimirescu” intră în capitala Romaniei, Bucureşti, unde orice ameninţare a trupelor germane fusese deja îndepărtată de Armata Română.

 

Read more

29 august

1369

Este încheiat Tratatul de pace între Ludovic, regele Ungariei, şi Vladislav I (Vlaicu-Vodă). Acesta din urmă acceptă suzeranitatea ungară în schimbul unei feude Făgăraşului. În acelaşi timp, ţarul Sracimir, cumnatul domnului, este reîntronat în Bulgaria de apus.

 

 

 

 

 

1526

Armata otomană condusă de Soliman Magnificul l-a învins și l-a ucis pe regele Ludovic al II-lea în Bătălia de la Mohács, transformând partea centrală a Regatului Ungariei în pașalâc.

 

 

 

1530

Moise-Vodă este înfrânt şi ucis de Vlad în lupta de la Viişoara. Alături de domn, este ucis şi cumnatul său, Barbu Craiovescu, iar Ştefan Mailath luat prizonier. În timpul domniei lui Vlad Înecatul, în Ţara Românească se ascut divergenţele din cadrul familiei Craioveştilor – unii membri colaborează cu domnul, alţii îi sunt adversari – astfel că autoritatea politică a acestor mari boieri olteni decade.

 

 

 

 

1756

Frederic cel Mare atacă Saxonia, se începe Războiului de Șapte Ani, în rezultatul căruia a  decăzut puterea Franței, atât în Americi, cât și pe continentul european, și transformarea Marii Britanii într-o putere colonială dominantă.

 

 

 1778

Conducătorii opoziţiei boiereşti din Moldova, mare vornic Manolache Bogdan şi fostul mare spătar Ioan Cuza, sunt decapitaţi din ordinul domnului Constantin Moruzi.

 

 

 

 

 

1842

A fost semnat Tratatul de la Nanking care a pus capăt Primului Război al Opiului (1839–42) disputat între Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei și Dinastia Qing din China. A fost primul tratat din seria denumită de chinezi „tratatele inegale”, deoarece britanicii nu-și asumau prin ele nicio obligație.

  

Read more

28 august

476

Sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustus (475-476), ultimul împărat, este detronat de Odoacru, căpetenia herulilor (neam germanic din uniunea de triburi a goților). Instaurarea dominației germanice în Italia.

 

 

 

 

1765

Iordache Stavrache este executat de turci. A fost un domn al Moldovei în perioada 20 august - 7 decembrie 1749, în calitate de Caimacam Domnesc.

 

 

 

 

 

1828

S-a născut Lev Tolstoi, un scriitor rus considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoievski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca „vârsta de aur a literaturii ruse”. Tolstoi s-a manifestat, totodată, și ca eseist, dramaturg și reformator în domeniu educației, calități care l-au consacrat drept unul dintre cei mai cunoscuți membri ai acestei vechi și aristocratice familii rusești.

 

 

 

1862

Începe a doua bătălie de pe Bull Run, parte a Războiul Civil American. Ea a fost punctul culminant al unei campanii conduse de generalul confederat Robert E. Lee în fruntea Armatei Virginiei de Nord împotriva Armatei Virginiei condusă de general-maiorul unionist John Pope.

 

 

1916

În timpul Primului Război Mondial, Germania declară război României; Italia declară război Germaniei.

 

 

Read more

27 august

Republica Moldova marcează „Ziua Independenţei”. În 1991, legislativul de la Chişinău a adoptat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, care “proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi că Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului, în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”

 

1497

Ştefan cel Mare părăseşte Suceava, îndreptându-se spre Roman, unde era adunată armata, compusă din circa 40 000 de oşteni moldoveni, un contingent turc de circa 2 000 de oşteni şi un corp de oaste muntean, trimis de Radu cel Mare. Se aştepta un ajutor armat şi din partea regelui Ungariei, Vladislav al II-lea.

 

 

 

 

 

1588

Este încheiat Tratatul de comerț între Petru Șchiopul, domn al Moldovei, şi Elisabeta, regina Angliei. Actul prevedea că supușii reginei urmau a fi liberi a se statornici și a face negoț, a vinde și a cumpăra, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoț și pentru trebuințele vieții”.

 

 

 

 

 

1595

Ieremia Movilă recunoaşte suzeranitatea polonă, declarând Moldova „membru credincios şi inseparabil” al coroanei polone.

 

 

 

 

 

1776

Armata britanică a învins Armata Continentală americană în cea mai mare înfruntare a Războiului de Independență al Statelor Unite, bătălia de la Long Island.

 

 

 

1877

Are loc primul atac românesc în direcţia redutei Griviţa din sistemul de apărare al Plevnei. Este cucerită o poziţie întărită în faţa redutei.

 

 

 

1916

Are loc bătălia de la Şelimbăr. Trupele române  învingătoare împing frontul până la Răşinari şi Orlat.

 

 

 

1928

Este încheiat Pactul Kellogg-Briand, un tratat internațional "care milita pentru renunțarea la război ca instrument al politicii naționale". Scopurile sale nu au fost atinse, dar a fost un pas înainte pentru dezvoltarea doctrinelor dreptului internațional. Pactul a fost botezat cu numele secretarului de stat american Frank B. Kellogg și al ministrului de externe francez Aristide Briand, inițiatorii tratatului.

Read more

26 august

1071

Are loc bătălia de la Manzikert, o luptă dusă între Imperiul Bizantin și Turcii selgiucizi. Înfrângerea decisivă a armatei bizantine și capturarea împăratului Romanos al IV-lea Diogenes a jucat un rol important în subminarea autorității bizantine în Anatolia și în Armenia.

 

 

 

 

 

1346

Armata engleză și galeză, comandată de Eduard al III-lea a învins o armată superioară ca număr, condusă de Filip al VI-lea al Franței în bătălia de la Crécy, din nordul Franței. A fost una dintre cele mai importante bătălii din Războiul de 100 de ani. Englezii au fost victorioși ca urmare a unor arme și tactici superioare, demonstrând importanța conceptului militar modern al puterii de foc.

 

 

 

 

1789

La Versailles, Adunarea Națională Constituantă a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care se enunțau câteva drepturi elementare individuale și colective ale tuturor oamenilor.

 

 

 

 

 

1812

Are loc bătălia de la Borodino între trupele franceze conduse de Napoleon și trupele rusești conduse de Kutuzov. Bătălia, deși a fost o victorie tactică și strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon avea nevoie pentru a-l convinge pe Țarul Alexandru I să încheie pacea.

 

 

1910

S-a născut Maica Tereza, călugăriță catolică de origine albaneză, care timp de peste 45 de ani, a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarilor carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări. A întemeiat ordinul „Misionarele Carității”. A primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979. A primit D.D.h.c. (Doctor of Divinity honoris causa) de la Universitatea din Serampore. A fost beatificată de Biserica Catolică în 19 octombrie 2003.

 

 

 

1916

Trupele române evacuează Silistra, serios ameninţată după pierderea „capului de pod” de la Turtucaia.

 

 

Read more

25 august

1530

S-a născut Ivan al IV-lea, numit și Ivan cel Groaznic, a fost primul cneaz moscovit care s-a intitulat "țar". Este încoronat Țar în 1547, la vârsta de 16 ani. Formează un sfat de tip nou, Izbrannaia Rada (Consiliu ales), alcătuit din membri ai nobilimii și ai clerului. Adunarea este dominată de doi oameni: Mitropolitul Macarie, cultivat, autorul multor cărți de evlavie și de istorie, și părintele Silvestru, predicatorul iluminat.

 

 

 

 

George_Rooke1704

Trupe britanice sub conducerea amiralului George Rooke ocupă strâmtoarea Gibraltar.

 

 

 

 

 

1758

În timpul Războiului de Șapte Ani, Frederic al II-lea al Prusiei înfrânge armata rusă în bătălia de la Zorndorf.

 

 

 

Friedrich_Nietzsche1900

A murit filosoful german Friedrich Nietzsche.

 

 

 

 

 

 

Hasdeu_petriceicu_bogdan1907

A murit scriitorul și filologul Bogdan Petriceicu Hașdeu.

 

 

 

 

 

 

1920

Armata poloneză a lui Józef Piłsudski a reușit să îndepărteze armatele rusești ce ocupau orașul Varșovia într-o bătălie ce s-a dovedit a fi decisivă în războiul polono-sovietic.

 

 

 

Anastase-Dragomir-Inventatorul-cabinei-de-avion-catapultate1929

 Are loc experimentarea cabinei catapultabile de avion construită în premieră de Anastasie Dragomir.

 

 

 

 

 

1942

Monumentul lui Ștefan cel Mare este readus la Chișinău. El a fost instalat vizavi de Arca de Triumf, unde era situat cândva Alexandru I. Monumentul a fost scos şi transferat în România, în oraşul Vaslui îndată după evenimentele din 1940.

 

 

 

 

 

Eliberarea_Parisului1944

 Al Doilea Război Mondial. Eliberarea Parisului de către Aliați.

 

 

 

1991

 Belarus își declară independența față de Uniunea Sovietică.

Read more

24 august

Pompei79

Erupţia vulcanului Vezuviu a distrus oraşele Pompei, Herculaneum şi  Stabiae, care au fost acoperite de lavă 

 

 

 

 

1572

În Franţa are loc un masacru al protestanților din Paris. Au fost atacați și masacrați aproape 30.000 de “hughenoți”, punct culminant al conflictelor purtate între catolici și protestanți. Masacrul este cunoscut în istoriografie sub numele de Noaptea Sfântului Bartolomeu.

 

 

1787

Izbucneşte războiul ruso-turc. Austria, aliata Rusiei, declară război Porţii (9 februarie 1788). Ţările române devin teatrul operaţiunilor militare. Imperialii ocupă mănăstirile Sinaia, Cozia şi Tismana.

 

 

 

1806

Acuzat de întreţinerea relaţiilor strânse cu Rusia, Constantin Ipsilanti este mazilit din domnia Ţării Româneşti, la stăruinţele ambasadorului francez la Constantinopol, generalul Sebastiani. Fostul domn se refugiază în Rusia.

 

 

 

 

 

1807

Este semnat armistiţiul ruso-turc de la Slobozia. Principala sa clauză a fost evacuarea de către trupele ruse a celor două principate, care nu este însă executată. Ostilităţile reîncep în martie 1809.

 

 

 

Regele-ferdinand1865

S–a născut Ferdinand, rege al României între 1914-1927,  făuritorul României Mari.

 

 

 

 

 

Mihail_Gorbaciov1991

Mihail Gorbaciov demisionează din fruntea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi cere autodizolvarea PCUS.

 

 

 

 

 

1991

Parlamentul ucrainean a adoptat Declarația de Independență, în care Ucraina era declarată stat democratic și independent. Un referendum și primele alegeri prezidențiale au avut loc la 1 decembrie 1991. În acea zi, peste 90% din ucraineni și-au exprimat susținerea pentru independență și l-au ales pe președintele parlamentului, Leonid Kravciuk, ca președinte al țării.

Read more

23 august

1631

Are loc lupta de lângă Bucureşti, „din jos de mănăstirea lui Mihai-Vodă”. Leon Tomşa înfrânge pe boierii pribegi, reveniţi cu oaste din Transilvania şi execută pe cei căzuţi prizonieri.

 

 

 

 

1870

Are loc revoluţia din Paris, în urma căreia se va proclama Republica a III-a. La apărarea ei, împotriva prusacilor au participat peste 900 de români.

 

 

 

1938

Se încheie la Bled (Iugoslavia), Acordul româno-ungaro-iugoslav, care cuprinde o declaraţie reciprocă de neagresiune şi o alta cu privire la hotărârea guvernului român şi ungar de a lua măsurile administrative necesare pentru a suprima toate dificultăţile susceptibile de a împiedica dezvoltarea relaţiilor amicale dintre cele două ţări.

 

1939

Germania Nazistă și Uniunea Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol adițional secret stipula împărțirea Europei de Est și Centrale între cele două puteri și a stat la baza declanșării celui de al Doilea Război Mondial.

 

 

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, România a ieșit din alianța cu Puterile Axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate de regele Mihai I al României și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu.

 

 

Read more