Error
  • Component not found

February 2019

01 March 2019

1 martie

1542

Este încheiat tratatul între voievodul Moldovei, Petru Rareş, şi markgraful Ioan al II-lea de Brandenburg.

 

 

 

 

 

 

1562

Peste 1.000 de hughenoți sunt masacrați de catolici în Wassy, Franța. Această tragedie a fost primul eveniment major din războaiele religioase franceze care vor macina ţara timp de peste treizeci de ani. Hughenot este un nume dat protestantilor calviniști francezi  Se pare ca denumirea acestora provine din cuvantul german Eidgenossen care inseamna “uniti prin juramant”.

 

 

1746

Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești (1744-1746), clerul înalt și boierii hotărăsc eliberarea din șerbie a rumânilor fugiți, care se reîntorc în țară. Liberi ca persoană, țăranii rămân totuși dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă, în Țara Românească și 24 de zile, în Moldova.

 

 

 

 

1788

S-a născut Gheorghe Asachi, cărturar, enciclopedist şi scriitor al începuturilor literaturii române. Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, școală, presă, activitate tipografică.

 

 

 

 

1837

S-a născut Ion Creangă, scriitor român, recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale. Este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie”.

 

 

 

 

 

1867

A apărut primul număr al „Convorbirilor literare", organ de presă al „Junimii"– grupare politică și literară condusă de Titu Maiorescu.

 

 

 

 

 

1912

A fost efectuat primul salt cu paraşuta dintr-un avion, premiera aparţinându-i lui Albert Berry. Căpitanul Berry  s-a paraşutat  dintr-un avion care zbura deasupra oraşului St Louis din  Statele Unite ale Americii.

 

 

 

1941

Bulgaria a aderat la Pactul Tripartit, devenind oficial un aliat al Germaniei. Armatelor germane li s-a permis intrarea în Bulgaria de unde au atacat în luna aprilie, Grecia şi Iugoslavia. Armatele bulgare nu s-au implicat în atac, dar participă la ocupaţia de ambelor ţări anexând părţi din teritoriul lor.

 

 

Read more

28 februarie

1785

Horea și Cloșca, conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania de la 1784, sunt executați prin tragere pe roată.

 

 

 

1922

Sub presiunea  mişcării egiptene de independenţă, guvernul britanic a proclamat sfârşitul protectoratului în Egipt. Coroana Britanica continuă să ocupe Canalul Suez şi să deţină poziţii importante in ţară. După abolirea protectoratului, sultanul Fouad I s-a proclamat rege al Egiptului. Tratatul anglo-egiptean din 1936 confirmă independenţa Egiptului, care acceptă staţionarea trupelor britanice pe teritoriul său.

 

 

1931

La propunerea regelui Carol al II-lea, s-a instituit ordinul “Virtutea aeronautică”, primul ordin din lume destinat aviatorilor. Ordinul era destinat “a răsplăti faptele strălucite aeronautice, precum şi pe aceea care a contribuit la propăşirea ei”.

 

 

 

 

 

1933

Incendierea Reichstagului (27 februarie 1933) a oferit un pretext excelent lui Hitler, pentru a începe dictatura. Începând cu această zi, detenţia fără judecată este permisă. Opozanţii regimului şi in special comuniştii sunt internaţi în lagăre de concentrare, iar Partidul Comunist este interzis.

 

 

 

 

 

1945

Primul ministru al României, generalul Nicolae Rădescu, sub presiunea sovieticilor  care ocupaseră ţara, își prezintă demisia după două luni de guvernare.

 

 

 

 

 

1997

Regele Mihai a revenit din exil, fiind pentru prima dată după 1989 când sosirea suveranului este acceptată de populație ca și de toate formațiunile politice. A redobândit pașaport românesc.

 

 

 

 

Read more

27 februarie

272

S-a născut împăratul roman Constantin cel Mare. Constantin I a fost proclamat împărat roman de legiunile din Britania în 306. În timpul domniei sale întărindu-se şi răspândindu-se credinţa creştină, pe care a legalizat-o prin Edictul de la Milan în anul 313,  o scrisoare semnată de Licinius  și  Constantin  care garanta toleranţa religioasă în Imperiul Roman.

 

 

 

 

1470

Ștefan cel Mare atacă și incendiază orașul Brăila în încercarea sa de a scoate de sub influența otomană Țara Romanească și de a-l îndepărta pe Radu cel Frumos de la tron.

 

 

 

 

 

1560

Se semnează Tratatul de la Berwick dintre Anglia și nobilii scoțieni, care avea să conducă la alungarea francezilor din Scoția.

 

 

 

1617

Suedia și Rusia încheie Tratatul de la Stolbovo punând capăt „Războiului ingrian”, care avea să închidă accesul Rusiei la Marea Baltică.

 

 

 

1655

Are loc răscoala seimenilor şi a dorobanţilor împotriva lui Constantin Şerban Basarab, domnul Munteniei.

 

 

 

 

 

1711

S-a născut  Constantin Mavrocordat, domnitor al Țării Românești și al Moldovei; (d. 1769). A fost un om învățat ca și tatăl său și era pătruns de ideile filozofice și reformatoare ale veacului al XVIII-lea. Domnia a obținut-o fiind ales de boieri. După două domnii scurte în Țara Românească, a fost mutat în Moldova și unde, pentru a-și recâștiga tronul pierdut, contrar firii sale, a trebuit să mărească dările ca să-i poată cumpăra pe turci.

 

 

 

 

1861

Trupele rusești trag asupra unei mulțimi din Varșovia care demonstra împotriva ocupației ruse și sunt uciși cinci protestatari.

 

 

 

1938

A fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II–lea și sfârșitul regimului parlamentar.

 

 

 

 

Read more

26 februarie

1423

Dan II-lea, domnul Munteniei, îi înfrînge pe turcii veniți pentru reînscaunarea in tronul tarii, a  lui Radu II-lea Prasnaglava (Chelul).

 

 

 

 

1815

Împăratul Napoleon părăseşte insula Elba unde fusese exilat, în fruntea unei mici armate de o mie de oameni şi preia puterea în Franţa fără rezistenţă.

 

 

 

 

 

1861

Împăratul Franz Joseph promulgă Patenta din Februarie, constituția "erei liberale" a Imperiului Austriac (1860-1867). Documentul reiterează autonomia țărilor din imperiu și stabilește componența și competența Consiliului Imperial (Reichsrat) de la Viena.

 

 

 

 

 

1935

Adolf Hitler semnează un decret care autoriza înființarea Reich Luftwaffe, fiind al treilea serviciu militar german, alături de armata și marina Reich-ului.

 

 

 

1952

Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, anunţă că naţiunea sa deţine bomba atomică.

 

 

 

 

 

 

1988

Declaraţia guvernului SUA prin care anunţă hotărârea de a retrage României, începând cu data de 3 iulie 1988, clauza naţiunii celei mai favorizate; în replica, guvernul român declară că renunţă la clauza naţiunii celei mai favorizate în relaţiile cu SUA.

Read more

25 februarie

1522

Are loc Bătălia de la Glubavi, conflict munteano-otoman pentru tronul Ţării Româneşti. Ajutat de puternica familie a boierilor Craioveşti, Radu de la Afumaţi (1522 – 1529) îl înlătură pe Teodosie (septembrie 1521 – ianuarie 1522), fiul nevârstnic al lui Neagoe Basarab (1512 – 1521), şi ocupă tronul.

 

 

 

 

 

1817

Are loc deschiderea oficială a muzeului Național Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din România.

 

  

 

1836

La scurt timp după întoarcerea în SUA, Samuel  Colt a cerut un patent pentru „pistolul revolver”, primindu-l la 25 februarie (numerotat ulterior 9430X). Acesta, împreună cu patentul Nr. 1304, datat din 29 august 1836, au protejat principiile de bază ale armei denumite Pistol Paterson.

 

 

 

 

 

1925

Scaunul Arhiepiscopal și Mitropolitan al Ungro-Vlahiei este ridicat la rangul de Scaun Patriarhal. Miron Cristea devine, în calitatea sa de primat al României, patriarh al Bisericii ortodoxe Române.

 

 

 

Read more

24 februarie

303

Împăratul roman Diocletian și ceilalti asociati la conducerea imperiului: Maximian, Galerius și Constantius Chlorus, au emis primul dintr-o serie de edicte de revocare a drepturilor creștinilor și impuneau revenirea la practicile religioase tradiționale pagane. Cultul lui Jupiter devine obligatoriu pentru întregul imperiu.

 

 

 

 

 

1525

Are loc bătălia de la Pavia. Francisc I al Franței este învins de către trupele imperiale germane. Suveranul francez cade prizonier în mâinile lui Carol al V-lea si silit sa accepte concesii teritoriale majore pentru a fi eliberat.

 

 

 

1538

Este încheiat Tratatul de pace de la Oradea, prin care se pune capăt luptelor dintre Ioan Zapolya și Ferdinand de Habsburg pentru stăpânirea Transilvaniei. Regiunea rămâne în stăpânirea viageră a lui Ioan Zapolya, urmând ca la moartea sa, întreg regatul ungar să revină lui Ferdinand de Habsburg sau urmașilor săi.

 

 

 

 

 

1717

Este încheiată Convenţia dintre domnul Munteniei, Ioan Mavrocordat, şi generalul austriac Stainville, în urma căreia trupele imperiale părăsesc Muntenia, dar nu şi Oltenia.

 

 

 

 

 

1821

Mihail Șuțu, domnul Moldovei, solicită țarului Alexandru I trimiterea unui corp de oaste pentru a face față eteriștilor care, conduși de Alexandru Ipsilanti trecuseră Prutul la 22 februarie 1821.

 

 

 

Read more

23 februarie

1633

Matei Basarab este recunoscut domnitor al Țării Românești de către Poartă. În timpul domniei, menține pacea cu Turcia, încheie pact de alianță și prietenie cu Gheorghe Rákóczi I (1635), precum și cu Sfântul Imperiu Roman, Polonia și Veneția (1636, 1637, 1639).

 

 

 

 

 

1821

Țarul Rusiei, Alexandru I, dezavuează revoluția condusă de Tudor Vladimirescu în Țara Românească și mișcarea lui Alexandru Ipsilanti declarându–se de acord cu venirea trupelor otomane la nord de Dunăre.

 

 

 

 

 

1856

În numele conaționalilor săi, Nicolae Golescu a adresat plenipotențiarilor Marii Britanii, Franței și ai Regatului Sardiniei la Congresul de la Paris, un memoriu în care cerea unirea Moldovei cu Muntenia într–un stat independent, sub garanția marilor puteri europene.

 

 

 

 

 

1918

În perioada războiului civil rus a luat ființă „Armata Roșie”, adversara „Armatei Albe”. Numele complet era „Armata Roșie a Muncitorilor și Țăranilor”. În Rusia este celebrată „Ziua apărătorilor patriei”, când se aduce omagiu şi recunoştinţă tuturor celor care slujesc în structurile de forţă.

 

 

 

1919

A fost fondat Partidul Fascist de către Benito Mussolini (Il Duce), devenit în 1922 premier al Italiei; din această poziție politică, Mussolini a trecut treptat către un regim dictatorial, impunând participarea Italiei, în cel de-al doilea război mondial, alături de Germania.

 

 

 

 

 

1934

Leopold al III-lea este încoronat rege al Belgiei în urma morții tatălui său, regele Albert I. Leopold a abdicat în 1951.

 

 

 

 

 

1942

Semnarea, la Washington, a convenției dintre SUA și Marea Britanie cu privire la acordarea ajutorului reciproc împotriva agresiunii.

 

  

 

1956

Nikita Hrușciov denunță cultul personalității și crimele lui Stalin.

 

 

 

 

 

 

1999

Se încheie Conferința de la Rambouillet, convocată de Grupul de Contact, în scopul negocierii unui acord interimar care să prevadă o „autonomie substanțială" pentru Kosovo. Ea se încheie prin acceptarea, în linii mari a proiectului de către cele două părți. Belgradul exclude desfășurarea unei forțe internaționale în Kosovo, iar albanezii nu renunță la pretenția lor de a organiza un referendum privind independența provinciei (6 februarie - 23 februarie 1999).

 

 

 

Read more

22 februarie

1708

Antim Ivireanul este ales mitropolit al Ungro-Vlahiei, după moartea predecesorului său, Teodosie, la recomandarea și cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu.

 

 

 

 

 

1821

Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, a trecut Prutul, intrând în Moldova, unde a încearcat să–și găsească noi adepți pentru mișcarea sa. Îl asigură pe Mihai Suțu de sprijinul pe care Rusia îl acordă mișcării sale și de iminența intrării unei puternice armate ruse în Moldova.

 

 

 

 

 

1882

Serbia se proclamă regat. Primul rege al Serbiei moderne, devine Milan I (1882-1889). Milan Obrenović s-a născut în exil la Mărășești, Moldova în timpul în care în Serbia domnea Casa de Karađorđević. Milan a fost fiul lui Miloš Obrenović (1829–1861) și al Elenei Maria Catargiu din Moldova (cunoscută în Serbia ca Marija Obrenović).

 

 

 

 

1993 

Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis, în unanimitate, înfiinţarea Tribunalului internaţional pentru judecarea crimelor de război din fosta Iugoslavie.

 

 

Read more

19 February 2019

19 februarie

197

Împăratul roman Septimius Severus a învins pe uzurpatorul Clodius Albinus în bătălia de la Lugdunum. Aceasta a fost confruntarea cu cele mai multe victime dintre toate cele care au opus două armate romane.

 

 

 

 

 

1541

Începe a doua domnie a lui Petru Rareş în Moldova (până în 1546). A fost fiul lui Ștefan cel Mare Răreșoaia, a cărei existență nu e documentată istoric. A păstrat multe din calitățile tatălui său: ambiția, îndrăzneala, vitejia, religiozitatea, gustul artistic. Era în schimb o fire nestatornică și îi lipsea simțul politic.

 

 

 

 

 

1945

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, începe Bătălia de la Iwo Jima, dintre Armata SUA şi Armata Japoneză. Aceasta a fost una dintre cele mai violente bătălii ale campaniei din Pacific. Forțele americane au îndeplinit misiunea de a captura cele trei aerodromuri japoneze de pe insula Iwo Jima.

 

 

1992

În Coreea de Sud intrat în vigoare Acordul privind reconcilierea, neagresiunea și cooperarea între Nord și Sud (semnat la 13 decembrie 1991). A fost semnată declarația privind crearea unei zone denuclearizate în peninsula Coreea.

 

 

 

 

 

1993
A fost semnat un acord de colaborare militară între Moldova şi Ucraina. Tot atunci a fost semnat şi “Protocolul cu privire la colaborare in domeniul topogeodeziei militare”.

 

 

Read more

18 februarie

1790

A apărut, la Iași, publicaţie de limbă franceză "Courier de Moldavie".

 

 

 

 

 

 

1916

În timpul Primului Război Mondial are loc cucerirea Camerunului de către forțele armate franco-britanice.

 

 

 

 

 

 

1941

Pentru a asigura ordinea tulburată de rebeliunea legionară din ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu a inițiat o serie de decrete printre care și Decretul din 18 februarie 1941 prin care instituțiile și întreprinderile mai importante din țară au fost militarizate, indiferent dacă erau proprietate de stat sau privată.

 

 

 

 

 

1943

În timpul  celui de-al Doilea Război Mondial, Joseph Gobbels, unul dintre cei mai apropiați colaboratori a lui Adolf Hitler și printre cei mai devotați adepți a ideologiei naziste, ţine cel mai celebrul său discurs, declarând Războiul total.

 

 

 

Read more