Error
  • Component not found

February 2019

10 February 2019

10 februarie

1355

Regele Ludovic I al Ungariei confirmă înțelegerea cu Nicolae Alexandru, care în schimbul unor garanții de securitate, a acceptat suzeranitatea regală maghiară asupra Valahiei Transalpine ("Țara Românească").

 

 

 

 

 

1763

Este semnat Tratatul de pace de la Paris, după trei ani de negocieri care fuseseră începute după capitularea Noii Franţe britanicilor. Acest act pune capăt Războiului de şapte ani.  Franța a cedat Marii Britanii Canada și teritoriile din America de Nord, de la est de râul Mississippi.

 

 

1943

În timpul celui de-al Doilea Război mondial începe Bătalia de la Krasny Bor, parte a Operaţiunii sovietice Steaua Polara, prin care s-a încercat încercuirea trupelor germane care asediau Leningradul. Bătălia s-a încheiat la 13 februarie 1943, când Armata Roşie a fost oprită de trupele germane şi spaniole (Divizia Albastră - voluntari spanioli ).

 

 

1947

Sunt semnate tratatele de pace de la Paris, dintre Aliați și statele Axei, în urma celui de-al doilea război mondial. Tratatele le-au permis Italiei, României, Ungariei, Bulgariei, și Finlandei să își reasume responsabilitățile ca state suverane în relațiile internaționale. Au fost incluse o serie de clauze care defineau despăgubirile de război, drepturile minorităților și ajustări teritoriale incluzând sfârșitul imperiului colonial al Italiei din Africa și modificări ale frontierelor Ungaro-Slovace, Româno-Ungare, Sovieto-Române, Bulgaro-Române și Sovieto-Finlandeze.

Read more

9 februarie

1801

Este încheiată Pacea de la Luneville care confirmă tratatul de la Campoformio (octombrie 1797), semnat de Austria și Franța; Franța recunoaște anexarea Țărilor de Jos și pretențiile franceze asupra malului stâng al Rinului.

 

 

1861

În timpul Războiului civil american, Jefferson Davis a fost ales președinte al Statelor Confederate ale Americii.

 

 

 

 

 

 

1881

A murit Feodor Mihailovici Dostoievski, unul din cei mai importanți scriitori ruși, ale cărui opere au avut un efect profund și de durată asupra ficțiunii din secolul al XX-lea. Adesea prezentând personaje aflate în stări de conștiință extreme sau fracturate, operele sale demonstrează un talent extraordinar pentru pătrunderea psihologiei umane și analiza politicii sociale și spirituale a societății din Rusia epocii sale.

 

 

 

 

1934

Este semnat la Atena, de către reprezentanții României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei Înțelegerea Balcanică (cu un protocol și o anexă secretă), care stipula, printre altele, că statele semnatare "își garantează mutual securitatea frontierelor balcanice" și "își iau obligația de a nu întreprinde nici o acțiune politică față de alt stat balcanic nesemnatar al pactului fără avizul mutual prealabil al celorlalți semnatari și de a nu lua nici o obligație față de oricare alt stat balcanic fără cunoștința prealabilă a celorlalte părți". Inițial a fost concepută ca un pact în cinci, însă Bulgaria a refuzat oferta.

 

 

Read more

8 februarie

1856

În Ţara Românească, este defiinţată robia, de către Domnul Barbu Ştirbei.

 

 

 

 

 

 

1859

Are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde rosteşte Proclamaţia către ţară.

 

 

 

 

 

1904

Începe Războiul Ruso-Japonez, un conflict generat de ambițiile imperialiste ale Imperiului Rus și ale Imperiului Japonez în privința Manciuriei și Coreii. Principalele teatre de au fost Port Arthur și Peninsula Liaodong, împreună cu calea ferată care lega Port Arthur de Harbin.

 

 

 

 

 

1907

În nordul Moldovei izbucneşte Răscoala țărănească, în Flămânzi, Botoșani care s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

 

Read more

7 februarie

1510

S-a încheiat, la Iași, tratatul de pace între domnul Moldovei, Bogdan al III-lea și regele Poloniei, Sigismund I cel Bătrân.

 

 

 

 

 

1741

A apărut "Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat" ce stabilește o serie de reforme fiscale și administrative în Țara Românească. Textul a fost publicat în ziarul "Mercure de France", în iulie 1742.

 

 

 

 

 

1807

Are loc Bătălia de la Eylau, între armată franceză condusă de Împăratul Napoleon I şi  armata rusă, aflată sub conducerea generalului Beningsen, susținută de un corp prusac condus de generalul L'Estocq. A fost una dintre cele mai sângeroase bătălii din cadrul Războaielor napoleoniene, ambele armate pierzând între o treime și aproape jumătate din efective, în funcție de estimări.

 

 

1828

Adunarea Obștească a Moldovei protestează, printr-o anaforă, împotriva hotărârii luate de Poartă, prin firmanul din 1827, de a restitui egumenilor greci administrația mănăstirilor închinate.

 

 

 

 

 

1906

S-a nascut Oleg Konstantinovici Antonov, constructor de avioane, renumit pentru constructia avioanelor de tip AN-10, AN-24, AN-22, AN-12 (m. 4 aprilie 1984).

 

 

 

Read more

6 februarie

1696

Apare, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tipăritură : „Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena". Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu.

 

 

 

 

 

1862

Are loc Bătălia de la Fort, în vestul statului Tennessee, în timpul Războiului Civil American. A fost prima victorie importantă a Uniunii și a generalului Ulysses S. Grant pe teatrul vestic de operațiuni.

 

 

 

1919

Adunarea Națională rezultată în urma alegerilor din 19 ianuarie 1919 și-a început lucrările în orășelul Weimar, urmând să dea Germaniei o Constituție. După orașul unde s-au desfășurat lucrările adunării, au fost denumite ulterior „Republica de la Weimar" (1919-1933) și constituția după care se va conduce aceasta - „Constituția de la Weimar".

 

 

 

 

 

1952

Elisabeta a II-a a fost proclamată Regină a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În istoria Marii Britanii domnia sa de 60 de ani este a doua ca lungime; numai regina Victoria a avut o domnie mai lungă. Jubileele de Argint și de Aur ale reginei Elisabeta a II-a s-au celebrat în 1977 și 2002; Jubileu de Diamant a fost celebrat în cursul anului 2012.

 

 

Read more

5 februarie

1690 

S-a încheiat, la Sibiu, tratatul dintre domnul Moldovei, Constantin Cantemir (1685 - 1693), și Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donald Heissler.

 

 

 

 

 

1867 

S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania rămânea încorporată Ungariei, anulându-i-se autonomia.

 

 

 

1990 

Este înființat, la București, Muzeul Țăranului Român, continuatorul unor îndelungate tradiții muzeale datând încă din 1875 când, la propunerea lui Titu Maiorescu, se constituia, pe lângă Muzeul de Antichități, cea dintâi secțiune de artă textilă; la 1 octombrie 1906 a fost înființat un muzeu autonom al artei țărănești, "Muzeul de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială".

 

  

1992 

În baza unui decret prezidenţial a fost creat organul de conducere al Armatei Naţionale – Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Instituţia are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului.

 

 

 

1993 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova statutul de invitat special. Pe parcursul anului 1994, delegaţii din partea Republicii Moldova au participat la sesiunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,  care a avut loc în lunile ianuarie şi iunie. Tot în această perioadă numeroşi raportori a Adunării Parlamentare al Consiliului Europei au vizitat Republica Moldova, examinând normele juridice şi situaţia drepturilor omului în ţară.

Read more

4 februarie

1526

Începe campania lui Ștefăniță, domnul Moldovei,  în Țara Românească. Oastea moldoveană pradă până la Târgșor. Radu de la Afumați este constrâns să-i predea pe boierii moldoveni pribegi, care sunt executați.

 

 

 

 

 

1861

În Montgomery, Alabama, delegaţiile statelor Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama, Louisiana, Georgia şi Texas proclamă secesiunea şi creează Confederaţia Statelor din Sud (căreia în aprilie şi mai i se mai alătură Virginia, Carolina de Nord, Arkansas, Tennessee). Este începutul secesiunii si a războiului care a urmat intre statele  din Nord şi cele din Sud.

 

 

1921

Dieta poloneză  recreează ca ordin suprem al Republicii Polonia,  Ordinul Vulturul Alb, decernat cu parcimonie celor mai înalți demnitari civili și religioși și unor personalități străine de foarte înalt rang.

 

 

 

 

 

1945

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în URSS, începe Conferinţa de la Yalta. A fost întâlnirea dintre liderii SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică. Delegațiile au fost conduse de către Roosevelt, Winston Churchill, și Stalin.

 

Read more

3 februarie

1395

Prima mențiune documentară a Cetății Neamț. A fost construită  de Petru I Mușat, fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul domnitorului Mihai Racoviță. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci.

 

 

1830

În urma victoriei Revoluției Grecești, Grecia, este recunoscută prin Protolocul de la Londra, ca și stat suveran, față de Imperiul Otoman.

 

 

1873

În România, la București, istoricul și academicianul Bogdan Petriceicu Hajdeu primește "Marea medalie de aur pentru contribuțiile sale la studiul istoriei naționale".

 

 

 

 

 

1887

S-a născut în comuna Dondușeni, Simeon Galițchi.În anul 1917 este ales membru în Comitetul Ostășesc Moldovenesc. Mai târziu este împuternicit de cătrre Congresul al III-lea Regional al Sfatului Deputaților Țărani să-l reprezinte în Sfatul Țării. La 27 martie 1918 a fost printre cei 86 de membri ai Sfatului Țării care au votat Declarația de unire a Basarabiei cu România. 

 

 

1945

A luat sfârșit Ofensiva Vistula-Oder, operațiune militară încununată de succes a Armatei Roșii pe frontul de răsărit al teatrului de război european în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale. Armatele sovietice au înaintat prin luptă de pe aliniamentul râului Vistula din Polonia până pe aliniamentul râului Oder, adânc în teritoriul Germaniei, ajungând la numai 70 km de capitala Reichului, Berlin.

Read more

2 februarie

1600

Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor.

 

 

 

 

 

1808

Papa Pius al VII-lea nu a aderat la blocul continental impus de Napoleon tuturor statelor europee ca să izoleze Anglia. Napoleon, drept represalii, a ocupat Roma, pa care a înglobat-o în Regatul Italici împreună cu Ancona, Macerata, Urbino și Camerino.

 

 

 

  

1848

A fost semnat Tratatul de pace de la Guadalupe Hidalgo,  care a pus capăt Războiul Mexicano-American. Teritoriile mexicane Alta California și Santa Fé de Nuevo México au fost cedate Statelor Unite. În plus, Rio Grande a devenit graniță între Texas și Mexic, iar Mexicul nu a mai revendicat niciodată Texasul.

 

 

1943

În timpul celui  de-al Doilea Război Mondial,  ia sfârșit Bătălia de la Stalingrad cu victoria Armatei Sovietice. Numărul total al pierderilor este estimat la aproximativ 3 milioane. Forțele Axei au pierdut aproximativ un sfert din efectivul total de pe frontul de răsărit și nu și-au mai revenit niciodată de pe urma acestei înfrângeri.

Read more

1 februarie

1600 

Mihai Viteazul semnează "Tratatul de închinare și credință" față de Rudolf al II-lea, împarat al Germaniei și rege al Poloniei și Ungariei. În schimbul recunoașterii suveranității sale, Rudolf al II-lea a făgăduit lui Mihai Viteazul ajutor și a garantat domnia ereditară în linie bărbătească.

 

 

 

 

 

1813

Are loc formarea guvernului provizoriu al Basarabiei, care includea instituţional Adunarea generală şi două departamente.

 

 

 

1886

S-a născut Vasile Gafencu, tatăl lui Valeriu Gafencu. A fost un politician, membru al partidului național din Odesa, deputat în Sfatul Țării din partea Comitetului Executiv al Sfatului Ofițerilor și Ostașilor Moldoveni din Odesa. La 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu România. În 1940 a fost deportat în Siberia de forțele de ocupație sovietice.

 

 

 

 

1920

S-a înființat Institutul de Istorie Națională din Cluj-Napoca. Fondat din inițiativa și cu sprijinul material al regelui Ferdinand I, Institutul a funcționat în cadrul Universității din Cluj, fiind condus de Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu.

 

 

 

 

 

1946

Norvegianul Trygve Lie (1896-1968) devine primul secretar general al ONU (până în 1953). A fost ales în postul de Secretar General în urma unui compromis între marile puteri, iar în calitate de șef al organizației a obținut terenurile pe care se află actualul sediu ONU.

 

 

 

 

 

1931

S-a nascut Boris Nikolaevici Elţîn, om politic, primul preşedinte al Federaţiei Ruse (12.06.1991-31.12.1999), primul şef de stat din întreaga existenţă a Rusiei care a renunţat de bunăvoie la putere, la 31.12.1999, la vîrsta de 68 de ani, a murit la 23.04.2007.

 

 

 

 

 


1968

La București, s-a stins din viață Gherman Pântea. A fost militar și om politic din Basarabia, director geneeral (ministru) al Guvernului Basarabiei,  membru în Sfatul Țării, primar al orașului Chișinău și primar general al Odesei. A organizat Comitetul ostăşesc din Roman şi contribuie la organizarea Comitetului Militar Central de la Chişinău. La 27 martie/9 aprilie 1918 a votat pentru unirea Basarabiei cu România.

 

 

Read more