Error
  • Component not found

07 February 2019

08 February 2019

8 februarie

1856

În Ţara Românească, este defiinţată robia, de către Domnul Barbu Ştirbei.

 

 

 

 

 

 

1859

Are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde rosteşte Proclamaţia către ţară.

 

 

 

 

 

1904

Începe Războiul Ruso-Japonez, un conflict generat de ambițiile imperialiste ale Imperiului Rus și ale Imperiului Japonez în privința Manciuriei și Coreii. Principalele teatre de au fost Port Arthur și Peninsula Liaodong, împreună cu calea ferată care lega Port Arthur de Harbin.

 

 

 

 

 

1907

În nordul Moldovei izbucneşte Răscoala țărănească, în Flămânzi, Botoșani care s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

 

Read more

7 februarie

1510

S-a încheiat, la Iași, tratatul de pace între domnul Moldovei, Bogdan al III-lea și regele Poloniei, Sigismund I cel Bătrân.

 

 

 

 

 

1741

A apărut "Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat" ce stabilește o serie de reforme fiscale și administrative în Țara Românească. Textul a fost publicat în ziarul "Mercure de France", în iulie 1742.

 

 

 

 

 

1807

Are loc Bătălia de la Eylau, între armată franceză condusă de Împăratul Napoleon I şi  armata rusă, aflată sub conducerea generalului Beningsen, susținută de un corp prusac condus de generalul L'Estocq. A fost una dintre cele mai sângeroase bătălii din cadrul Războaielor napoleoniene, ambele armate pierzând între o treime și aproape jumătate din efective, în funcție de estimări.

 

 

1828

Adunarea Obștească a Moldovei protestează, printr-o anaforă, împotriva hotărârii luate de Poartă, prin firmanul din 1827, de a restitui egumenilor greci administrația mănăstirilor închinate.

 

 

 

 

 

1906

S-a nascut Oleg Konstantinovici Antonov, constructor de avioane, renumit pentru constructia avioanelor de tip AN-10, AN-24, AN-22, AN-12 (m. 4 aprilie 1984).

 

 

 

Read more