Error
  • Component not found

08 February 2019

09 February 2019

9 februarie

1801

Este încheiată Pacea de la Luneville care confirmă tratatul de la Campoformio (octombrie 1797), semnat de Austria și Franța; Franța recunoaște anexarea Țărilor de Jos și pretențiile franceze asupra malului stâng al Rinului.

 

 

1861

În timpul Războiului civil american, Jefferson Davis a fost ales președinte al Statelor Confederate ale Americii.

 

 

 

 

 

 

1881

A murit Feodor Mihailovici Dostoievski, unul din cei mai importanți scriitori ruși, ale cărui opere au avut un efect profund și de durată asupra ficțiunii din secolul al XX-lea. Adesea prezentând personaje aflate în stări de conștiință extreme sau fracturate, operele sale demonstrează un talent extraordinar pentru pătrunderea psihologiei umane și analiza politicii sociale și spirituale a societății din Rusia epocii sale.

 

 

 

 

1934

Este semnat la Atena, de către reprezentanții României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei Înțelegerea Balcanică (cu un protocol și o anexă secretă), care stipula, printre altele, că statele semnatare "își garantează mutual securitatea frontierelor balcanice" și "își iau obligația de a nu întreprinde nici o acțiune politică față de alt stat balcanic nesemnatar al pactului fără avizul mutual prealabil al celorlalți semnatari și de a nu lua nici o obligație față de oricare alt stat balcanic fără cunoștința prealabilă a celorlalte părți". Inițial a fost concepută ca un pact în cinci, însă Bulgaria a refuzat oferta.

 

 

Read more

8 februarie

1856

În Ţara Românească, este defiinţată robia, de către Domnul Barbu Ştirbei.

 

 

 

 

 

 

1859

Are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde rosteşte Proclamaţia către ţară.

 

 

 

 

 

1904

Începe Războiul Ruso-Japonez, un conflict generat de ambițiile imperialiste ale Imperiului Rus și ale Imperiului Japonez în privința Manciuriei și Coreii. Principalele teatre de au fost Port Arthur și Peninsula Liaodong, împreună cu calea ferată care lega Port Arthur de Harbin.

 

 

 

 

 

1907

În nordul Moldovei izbucneşte Răscoala țărănească, în Flămânzi, Botoșani care s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

 

Read more