Error
  • Component not found

March 2019

01 April 2019

1 aprilie

1784

Are loc audiența lui Horea la împăratul Iosif al II-lea, în cadrul căreia îi prezintă situația țărănimii din Transilvania.

 

 

 

 

 

1815

S-a nascut Otto von Bismarck, om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale. Ca prim-ministru (în germană: Ministerpräsident) al Prusiei între 1862 și 1890, el a supervizat unificarea Germaniei de la 1871. În 1867 devenise cancelar al Confederației Germane de Nord. A proiectat Imperiul German de la 1871, devenind primul său cancelar („Cancelar al Imperiului”) și dominând afacerile acestuia până la demiterea sa în 1890.

 

 

 

1859

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei și Moldovei a fost recunoscută de Franța, Marea Britanie, Rusia, Prusia și Regatul Sardiniei, în cadrul Conferinței reprezentanților puterilor garante de la Paris.

 

 

 

 

 

1866

S-a înființat Societatea Literară Română, care, din 1/13 august 1867 s-a transformat în Societatea Academică Română, iar din 30 martie 1879 a devenit Academia Română.

 

 

 

 

1881

S-a născut Octavian Goga, poet român, ardelean, prim-ministrul României de la 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938 și Membru al Academiei Române din anul 1920.

 

 

 

 

 

1878

Mihail Kogălniceanu înaintează consulului general al Rusiei la București, D.F. Stuart, o notă de protest în legătură cu ocuparea de către trupele țariste care participaseră la războiul ruso-româno-turc a unor localități din România.

 

 

 

 

 

1924

Sunt pronunțate sentințele în procesul participanților la Puciul din noiembrie (1923) de la München: cinci ani închisoare și amendă pentru Hitler și alți acuzați, achitarea generalului Ludendorff.

 

 

 

1945

În timpul celui de-al doilea război mondial, are loc bătălia navală de la Okinawa. Trupele americane cuceresc insula de la japonezi, după lupte violente, începând, astfel, ofensiva finală împotriva Japoniei.

 

 

 

1948

Forțele sovietice din Germania blochează căile de comunicație către sectoarele de ocupație american, britanic și francez din Berlin, declanșând prima criză a Războiului Rece.

 

 

 

Read more

31 martie

1437

A izbucnit răscoala ţărănească la Bobâlna, în Transilvania şi  s-a răspândit cu repeziciune spre comitatele Sătmar și Szabolcs. În iunie, pe dealul Bobâlna  s-a adunat o oaste de țărani, și au construit o tabără. Au cerut înființarea și recunoașterea unei stări proprii, care să se numească Universitas Hungarorum et Valachorum (Starea ungurilor și a românilor).

 

 

1684

Moare în captivitate la Lvov, Polonia, domnitorul Moldovei Gheorghe Duca, după ce fusese capturat cînd se întorcea cu oastea de sub zidurile Vienei.

 

 

 

 

 

1854

Este semnat tratatul de la Kanagawa de către SUA și Japonia, care a semnificat sfîrșitul izolării pe care o impuseseră Japoniei shogunii Tokugawa la începutul sec. XVII.

 

 

 

1889

A fost inaugurat Turnul Eiffel, o construcție faimoasă din Paris, pe schelet de oțel, ce măsoară 324 m înălțime. Este una dintre principalele destinații turistice ale Parisului și lumii, cu mai mult de 5,5 milioane de vizitatori anual.

 

 

 

 

 

1938

Carol al II-lea a desființat toate partidele politice și a instituit Consiliul de Coroană ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membri "consilieri regali" numiți de rege, cu rang de miniștri de stat.

 

 

 

Read more

30 martie

1633

S-a născut Miron Costin, cronicar din Moldova, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura română. Erudit, cunoscător de limbi străine și conștient de rolul culturii în evoluția statelor, a lăsat posterității o operă valoroasă atât din perspectivă istorică, documentară, cât și din punct de vedere literar.

 

 

 

 

 

1821

Are loc întâlnirea dintre Tudor Vladimirescu, conducător al revoluției din Țara Românească, și Alexandru Ipsilanti, liderul Eteriei. În ciuda unor grave divergențe, cei doi ajung la un acord, în urma căruia județele dinspre munte trec sub autoritatea lui Ipsilanti, iar Oltenia și județele de câmpie sub cea a lui Tudor.

 

 

1821

Se stinge din viaţă mitropolitul Chişinăului şi al Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Este înmormîntat la mănăstirea Căpriana. În timpul păstorii sale, a infiinţat Seminarul Teologic la Chişinău, s-au tipărit Noul Testament (1817) și Biblia (1819), în limba română, la Petersburg. A îndrumat activitatea clerului de mir din eparhie și a mănăstirilor. A zidit câteva biserici la Chișinău și în alte localități și a restaurat biserica Adormirea Maicii Domnului din Mănăstirea Căpriana.

 

 

 

1830

S-au încheiat lucrările de redactare a Regulamentelor Organice, considerate primele acte constituţionale pentru Moldova şi Valahia. Regulamentele Organice, adoptate în 1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova, ca urmare a prevederilor Tratatului de la Adrianopol, au consfinţit o puternică influenţă a Imperiului Rus în Principatele române.

 

 

 

 

1853

S-a născut Vincent Willem Van Gogh, pictor olandez post-impresionist ale cărui lucrări au avut o influență profundă asupra artei secolului al XIX-lea. Astăzi multe dintre operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje și picturi cu floarea-soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și cele mai scumpe din lume.

 

 

 

 

1856

A fost încheiat Tratatul de pace de la Paris, care a pus capăt războiului din Crimeea (1853-1856). Principalele lui prevederi au fost transformarea Mării Negre în teritoriu neutru, închis tuturor navelor militare, pe țărmul mării fiind interzise construirea de fortificații sau prezența armamentelor de orice fel. Tratatul a marcat un uriaș pas înapoi pentru Rusia și pretențiile sale de dominație a regiunii. Potrivit clauzelor acestui tratat, Imperiul Rus a retrocedat Principatului Moldova sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail și, implicit, controlul asupra gurilor Dunării).

 

 

1866

Locotenența domnească publică Proclamația către popor, prin care recomandă alegerea prin plebiscit a principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al Românilor, cu drept de moștenire și sub numele de Carol I. Guvernul Ghica dă publicității un manifest, la 2 aprilie 1866, cu același sens.

 

 

 

 

 

1879

Printr-o lege specială, Societatea Academică Română a fost decretată instituție națională cu numele de Academia Română, funcționând ca for al moralității și independenței științifice. Preocupările sale s-au extins în domeniul artelor, literelor și științei. De atunci, Academia Română funcționează ca forum național recunoscut al cercetării științifice, literare și de creație artistică.

 

 

 

1981

Președintele Ronald Reagan este împușcat în piept, în afara unui hotel din Washington, D.C., de către un vagabond cu probleme psihice, numit John Hinckley Jr.

 

 

 

1983

Președintele american Ronald Reagan face cunoscută propunerea adresată sovieticilor, potrivit căreia SUA și-ar limita instalarea de rachete de croazieră Pershing dacă URSS ar face o mișcare asemănătoare.

 

 

 

Read more

29 martie

1461

Are loc Bătălia de la Towton, parte din Războiul celor Două Roze. Confruntarea a fost dusă între casele York și Lancaster pentru controlul tronului Angliei. Bătălia a fost o victorie decisivă a yorkiștilor.

 

 

 

1599

Sigismund Báthory a renunțat la tronul Transilvaniei. Dieta Transilvaniei l-a ales principe pe cardinalul Andrei Báthory, apropiat al politicii polone, ceea ce a însemnat renunțarea Transilvaniei la o politică ofensivă față de Imperiul Otoman.

 

 

 

 

 

1809

Țarul Alexandru I al Rusiei, declară în jurămîntul lui în Porvoo, că Finlanda cucerită în cel de-al treilea Război Rus-Suedez, că aparține pentru totdeauna Rusiei.

 

 

 

 

 

1821

În momentul începerii mișcării Eteriei, domnul Moldovei, Mihai Suțu, a anunțat hotărîrea sa de a se retrage temporar din Moldova, lăsând o căimăcămie care să se ocupe de treburile curente și mai ales să asigure Poarta Otomană de supunerea Moldovei.

 

 

 

 

 

1830

Conform Tratatului de pace ruso-turc de la Adrianopol, au început lucrările Comisiei pentru delimitarea granițelor dunărene dintre Principatele române și Imperiul otoman. Fostele raiale Brăila, Giurgiu, Turnu, împreună cu 30 de insule din Dunăre au fost efectiv reanexate Țării Românești. Lacul Brateș a revenit Moldovei.

 

 

1848

Domnitorul Mihail Sturdza înăbuşă mişcarea revoluţionară din Moldova cu forţa armată. În urma  intervenţiei armatei  au loc mai multe arestări, iar 13 conducători (printre care şi Alexandru Ioan Cuza) au fost trimişi sub stare de arest la Galaţi, pentru a fi exilaţi în Turcia. Şase dintre cei 13 au reuşit să scape la Brăila, de unde au trecut în Transilvania.

 

 

 

 

1940

Viaceslav Molotov, comisarul poporului pentru afacerile externe, a ţinut în Sovietul Suprem un discurs agresiv privitor la raporturile U.R.S.S. cu România. Afirmând că URSS nu are cu România un pact de neagresiune (ceea ce era cu totul neadevărat, întrucât tratatele de la Londra nu fuseseră denunţate), spunea că aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către România nu a fost niciodată recunoscută de URSS.

 

 

 

1972

S-a semnat Convenția cu privire la răspunderea internațională pentru daunele cauzate de obiecte lansate în spațiul extra-atmosferic (adoptată la 29 noiembrie 1971 la a XXVI-a sesiune a Adunării Generale a ONU).

 

 

 

1973

Armata SUA a încheiat retragerea din Vietnamul de Sud, conform Acordului de pace semnat la 27.01.1973 la Paris, situaţie ce a condus la prăbuşirea regimului militar de la Saigon in 1975.

 

 

 

 

Read more

28 martie

1661

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, moare la Constantinopol. Ulterior,osemintele sunt aduse la Iași, fiind reînhumate în biserica Trei Ierarhi, alături de ceilalţi membri ai familiei.

 

 

 

 

 

1793

Poarta Otomană emite kanun-nâme („carte de lege”), în care se preciza statutul autonom al Moldovei şi obligaţiile ei.

 

 

 

1923

Este promulgată prin decret regal Constituția României Mari, votată de Parlamentul României la 26 martie 1923, una dintre cele mai avansate și democratice constituții din Europa acelui timp.

 

 

 

 

 

1992

În Republica Moldova, ostilităţile militare luau amploare, implicarea internaţională nu era suficientă pentru calmarea situaţiei. Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova, a instituit starea excepţională pe întreg teritoriul ţării. Parlamentul de la Chişinău a instituit o comisie compusă din reprezentanţii tuturor fracţiunilor parlamentare, care urma să formuleze propuneri de soluţionare paşnică a conflictului, în baza normelor şi standardelor internaţionale.

 

 

Read more

27 martie

1888

S-a născut Alexei Mateevici, preot militar, unul din cei mai reprezentativi scriitori,  născuți în Basarabia, actualmente Republica Moldova. A scris poezia „Limba noastră”, care devine, în 1994, Imnul Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

1918

Sfatul Țării, parlamentul Republicii Democratice Moldovenești a votat în favoarea unirii cu România. Acesta a fost începutul procesului de formare a României Mari.

 

 

 

 

 

1942

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aviaţia Britanica bombardează baza germană de submarine de la St. Nazaire (Franţa).

 

 

 

1958

Nikita Hrușciov i-a succedat lui Gheorghi Malenkov în funcția de premier și a devenit astfel șeful de necontestat atât al statului, cât și al partidului. A promovat reforme ale sistemului sovietic și a pus accentul pe producția de bunuri de larg consum și nu pe industria grea.

 

 

Read more

26 martie

1896

Ion Suruceanu, arheolog din Basarabia, devine membru titular al Societăţii Arheologice din Rusia. Tot în acest an el este ales membru titular al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa.

 

 

 

 

 

1913

În timpul celui de-al Doilea Război Balcanic, trupele aliate cuceresc Adrianopole.

 

 

 

1918

La Chişinău, Republica Democratică Moldovenească, soseşte preşedintele Consiliului de Miniştri al României Alexandru Marghiloman, însoţit de reprezentanţi ai guvernului român.

 

 

 

 

 

1975

A intrat în vigoare Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării de arme biologice, in momentul ratificării de 22 dintre statele semnatare ale actului redactat la 10 aprilie 1972. Republica Moldova a aderat la BWC la 5 noiembrie 2004, care a intrat în vigoare pentru ţara noastră la 28 ianuarie 2005.

 

Read more

25 martie

101

Împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman (101-102).

 

 

 

 

 

1442

Are loc bătălia dintre oştile lui Iancu de Hunedoara şi oştile turceşti conduse de Mezet Paşa, câştigată de Iancu de Hunedoara.

 

 

 

 

 

1646

Este încheiat Tratatul de alianță dintre principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi I, și domnul Moldovei, Vasile Lupu (1634 - 1653).

 

 

 

 

 

1918

George Enescu organizează la Chișinău o serie de concerte.

 

 

  

1957

Semnarea Tratatului de la Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele Comunității Economice Europene, CEE, devenită Uniunea Europeană de la 1 noiembrie 1993, data intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht.

 

Read more

24 martie

1714

În urma conflictului dintre Constantin Brâncoveanu și boierii Cantacuzini, domnul, reclamat la Poartă, este mazilit. Fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, Ștefan, capătă domnia.

 

 

 

 

 

1924

Are loc formarea primului guvern republican grec, în frunte cu Alexandros Papanastasiu.

 

 

 

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 76 de ofiţeri ai trupelor aliate evadează din Stalag Luft III (Marea evadare).

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, trupele germane execută peste 300 civili în Roma.

 

 

 

1992

Pe toată linia de apărare, de la satul Coşniţa până în oraşul Tighina, gardiştii şi căzăcimea deschideau periodic foc de automate, la intrarea în Tighina fiind atacaţi poliţiştii de pe poziţii.

 

 

Read more

23 martie

1801

Țarul Pavel I al Rusiei este lovit cu o sabie, apoi strangulat, și în cele din urmă călcat în picioare în dormitorul său de la Castelul Sf. Mihail. Va urma la tron fiul său cel mare, Alexandru I al Rusiei.

 

 

 

 

 

1847

S-a născut Alexandru Dimitrie Xenopol, academician, istoric, filosof, economist, pedagog, sociolog și scriitor român. Este autorul primei mari sinteze a istoriei românilor, filozof al istoriei de talie mondială.

 

 

 

 

 

1821

În timpul Revoluției de la 1821, se ajunge la un acord cu boierii rămași în București (jurămîntul reciproc de credință). În virtutea acestuia, Tudor Vladimirescu recunoaște vremelnica stăpânire a țării, alcatuită din boierii patrioți acceptând să conducă țara împreună cu ei. Boierii declară că pornirea slugerului Tudor nu este rea. Are loc legitimarea acțiunilor lui Tudor de către clasa politică.

 

 

 

 

1968

În încercarea de a calma neliniștile statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, Alexander Dubček, la întâlnirea de la Dresda, a dat asigurări secretarului general al PCUS, Leonid Brejnev, președintelui Consiliului de Miniștri al URSS, Alexei Kosîghin, altor lideri ai țărilor membre, că mișcarea Primăvara de la Praga nu va modifica poziția Cehoslovaciei în blocul estic.

 

 

 

 

1992

La Helsinki, a fost difuzată Declaraţia comună a miniştrilor de externe a Federaţiei Ruse, Ucrainei, României şi Republicii Moldova, în care se stipula crearea mecanismului cvadripartit de consultări politice privind reglementarea conflictului militar de pe Nistru.

 

 

Read more