Error
  • Component not found

04 March 2019

05 March 2019

5 martie

1608

În Transilvania, Sigismund Rákóczi s-a retras din domnie. În locul lui a fost ales ca principe Gabriel Báthory. Timpul domniei sale a fost caracterizat de instabilitate permanentă. Prin modul său agresiv de guvernare și atitudinea sa imorală și-a făcut mulți dușmani în rândul nobilimii ardelene. Odată cu ocuparea orașului liber Sibiu și-a atras și împotrivirea națiunii săsești. Din cauza războaielor pornite împotriva Țării Românești a stârnit mânia Porții Otomane.

 

 

 

 

1658

A început domnia lui Mihnea Radu în Țara Românească. A dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se, împotriva marii boierimi, pe slujitorii militari (dorobanți), pe orășeni și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere, fără voia stăpânilor lor.

 

 

 

 

1711

Printr-un ucaz al țarului Petru cel Mare, în cadrul reformelor sale, este definită o nouă funcție, aceea de Oberfiskal, un funcționar superior "a cărui sarcină va fi să-i urmărească în taină pe toți oamenii și chiar și pe cei mai înalți dregători". Oberfiskalul are în subordine 500 de fiskalii care urmează să descopere pe judecătorii corupți, pe cei care înșeală fiscul, pe funcționarii care cer mită.

 

 

 

 

1917

Este semnat de către ostaşii români din armata austro-ungară căzuţi prizonieri în Rusia şi aflaţi în lagărul de la Darniţa (Kiev)  următorul angajament: “Noi ofiţerii, gradaţii și soldații români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre românești de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România“.

 

 

1933

Partidul nazist al lui Adolf Hitler obține 43,9% la alegerile Reichstag. Acest lucru va permite mai târziu naziștilor să treacă legea de abilitare și de a stabili o dictatură.

 

 

 

 

 

1946

Churchill a declarat, la Fulton (Missouri), că de la Stettin - Baltica, până la Trieste - Adriatica, o "cortină de fier" a coborât traversând continentul european – începutul Războiului Rece.

 

 

 

 

 

1953

Moare Iosif Vissarionovici Stalin în vârstă de 74 de ani. Trupul său a fost mumificat și păstrat în Mausoleul lui Lenin până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului.

 

 

 

 

 

1970

A intrat în vigoare Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare. Tratatul internațional, a fost semnat la 1 iulie 1968 pentru a limita răspândirea armamentului nuclear. 188 state suverane sunt părți ale tratatului. 

 

Read more

4 martie

1152

Frederick I Barbarossa a fost ales la Frankfurt și încoronat la Aachen Rege al Germaniei.

 

 

 

 

 

 

1386

Vladislav II Iagello este încoronat rege al Poloniei. Prințul Vladislav devine primul rege Iagello al Poloniei, luându-și titlul de Vladislav al II-lea, în urma căsătoriei din 1386 cu Hedviga de Anjou.

 

 

 

 

 

1461

În cadrul Războiului celor două roze, Regele Henric al VI-lea al Angliei care aparținea casei Lancaster este detronat de către vărul său, care va deveni regele Eduard al IV-lea și care aparținea casei de York.

 

 

 

 

 

1665

Regele Angliei, Carol al II-lea declară război Țărilor de Jos marcând începutul celui de-Al Doilea Război Anglo-Olandez. Cauzele războiului erau de natură economică, ca și conflictele anterioare dintre navele engleze și olandeze. În război era implicată indirect și Franța, Danemarca și principatul german Münster.

 

 

1821

În timpul Revoluției de la 1821, Oastea lui Tudor Vladimirescu, supranumită Adunarea norodului, ocupă Slatina.

 

 

 

 

 

1852

S-a stins din viaţă Nikolai Gogol, prozator și dramaturg rus, născut în Ucraina. Gogol s-a afirmat ca un scriitor care urmărește să redea adevărul vieții, smulgând fără cruțare vălul somptuos de pe societatea nobiliaro-birocratică a timpului său.

 

 

 

 

 

1861

Abraham Lincoln devine preşedinte al S.U.A. Lincoln a exclus orice compromis cu statele sclavagiste din Sud, ceea ce face ca războiul civil să devină inevitabil. El a condus ţara sa în timpul unei perioadei critice din istoria Americii reprezentate de  Războiul Civil. A fost asasinat la sfârşitul războiului de către John Wilkes Booth.

 

 

 

 

 

1882

S-a născut Nicolae Titulescu, un diplomat, jurist, profesor și om politic român, în repetate rânduri ministru al afacerilor străine, ministru plenipotențiar, fost președinte al Ligii Națiunilor. A fost membru titular (din 1935) al Academiei Române.

 

 

 

 

 

1907

Răscoala țărănească din 1907: Peste 2.000 de țărani răsculați pătrund în Botoșani, unde au loc ciocniri sîngeroase cu armata.

 

 

 

1915

Guvernul rus înaintează ambasadorilor Franței și Angliei la Petrograd un memorandum în care își exprimă hotărîrea de anexare la Rusia a Constantinopolului și a strîmtorilor Bosfor și Dardanele. Guvernele francez și englez nu s-au împotrivit.

 

 

Read more