Error
  • Component not found

13 March 2019

14 March 2019

14 martie

1837

Apare, la Iași, "Alăuta Românească", prima revistă literară din Moldova, supliment al gazetei Albina românească.

 

 

 

 

 

1881

Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la 10 mai 1881.

 

 

 

 

 

1962

Au început lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, creat la 20 decembrie1961, ca urmare a Rezoluției celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (din 1983, Conferința pentru dezarmare).

 

Read more

13 martie

1458

Ştefan cel Mare, voievodul Moldovei, reînnoieşte braşovenilor, tuturor negustorilor şi întregii Ţări a Bârsei prvilegiile pe care le aveau de la Alexandru cel Bun.

 

 

 

 

 

1489

Prima atestare documentară a armaşului în Moldova, un dregător din Moldova şi Ţara Românească în evul mediu, care avea ca atribuţie aplicarea pedepselor hotărâte de domnie - aplicarea pedepselor corporale şi execuţiilor capitale, dar şi cu paza temniţelor.

 

 

1917

A fost semnat Documentul de la Viena de către cancelarul Bethmann-Hollweg și ministrul de Externe austro-ungar Ottokar Czernin. El prevedea anexarea României la Austro-Ungaria în caz de victorie a puterilor centrale în Primul Război Mondial.

 

 

 

 

 

1992

În satul Parcani, un detaşament de femei, susţinut de aproximativ 300 de cazaci, au întreprins un atac banditesc asupra unităţii militare a Armatei a 14-a şi au capturat suficient armament. Acest act a fost susţinut şi organizat de înşişi ofiţerii acestei armate.

Read more