Error
  • Component not found

09 April 2019

10 April 2019

10 aprilie

1809 

Începe Războiul celei de-a Cincea Coaliții, un conflict militar din cadrul Războaielor napoleoniene, care a opus Regatul Unit și Imperiul Austriac, pe de o parte, Franței și aliaților săi. A cuprins operațiuni militare pe mai multe teatre de operațiuni: teatrul principal din Germania centrală și Austria; cel din Polonia; cel din Italia de nord; cel din Saxonia; cel din Tirol și cel din Olanda.

 

 

1839 

S-a născut Carol I, domnitorul, apoi regele României, care a condus Principatele Române și, apoi România, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Din 1867 a devenit membru de onoare al Academiei Române, iar între 1879 și 1914 a fost protector și președinte de onoare al aceleiași instituții.

 

 

 

1848 

Domnitorul Mihail Sturdza întreprinde măsuri de reprimare a mișcării revoluționare a tinerilor boieri din Moldova, care au prezentat în prealabil domnitorului un memoriu cu revendicări în 35 de puncte.

 

 

 

 

1849 

Au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste, în frunte cu Avram Iancu, și reprezentanții revoluționarilor maghiari.

 

 

 

 

 

1988 

Mihail Gorbaciov propune limitarea armelor nucleare tactice și oferă garanții potrivit cărora Uniunea Sovietică își va distruge tot arsenalul chimic.

 

 

 

 

 

1992

A fost creată Brigada I Infanterie Motorizată ”Moldova” din Bălți. Este printrele primele unități care a participat la acțiunile militare din Transnistria din 1992. La războiul pentru integritatea țării au participat crica 400 de militari ai brigăzii bălțene. Doi au căzut pe date de 20 iunie 1992: locotenentul major Vladimir Macarciu în vârstă de 34 de ani și căpitanul - Valeriu Nazarco în vârstă de 37 de ani

 

 

Read more

9 aprilie

1749

Marea Adunare a Ţării Moldovei, convocată la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, adoptă Aşezământul de dezrobire prin care se desfiinţează instituţia de şerbie (“vecinie”).

 

 

 

1654

Moare Domnitorul Ţării Româneşti Matei Basarab. A fost înmormântat la Târgoviște, de unde a fost mutat în 1658 la ctitoria sa - Mănăstirea Arnota - de către un sobor de preoți, în frunte cu patriarhul Macarie al Antiohiei și secretarul acestuia, cărturarul Paul de Alep, care se aflau atunci în Țara Românească.

 

 

 

 

1732

Episcopul Ioan Inochentie Micu Clain (Klein) a adresat primul memoriu Curtii de la Viena, prin care a cerut respectarea drepturilor acordate clerului unit de diplomele leopoldine.

 

 

 

 

 

1940

Începe Operațiunea Weserübung, denumirea însemnând "Operaținea manevrele de pe râul Weser" ce a reprezentat numele de cod al asaltului Germaniei Naziste asupra Danemarcii și Norvegiei în timpul celui de al doilea război mondial, dată codificată ca Wesertag ("Ziua Weser").

 

 

Read more